• Analýza buněk neurální lišty a raného kraniofaciálního vývoje u vybraných zástupců paprskoploutvých ryb 

   Defence status: DEFENDED
   Štundl, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 9. 2019
   Neurální liště (NL) je přisuzován zásadní podíl na vývoji a evoluci nás obratlovců. Jednou z jejích klíčových vlastností je schopnost diferencovat se do mnoha nových buněčných typů, a právě kvůli této pluripotenci je ...
  • Biologie buněk neurální lišty ve vztahu ke kraniofaciální diversitě obratlovců 

   Defence status: DEFENDED
   Štundl, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   Neurální lišta je extenzivně migrující populace buněk, která vzniká během raného vývoje embrya obratlovců v průběhu neurulace. Poskytuje obrovskou škálu různých buněčných typů, které vytvářejí nové tkáně, jenž se vyskytují ...
  • Dental and Oropharyngeal Morphogenesis: Germ-layer Stability, Homology and Evolution. 

   Defence status: DEFENDED
   Soukup, Vladimír (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
  • Elementární metody řešení diferenčních rovnic 

   Defence status: DEFENDED
   Sadil, Antonín (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
   Nazev prace: Eleinentanii melody fcseni diferencnieh rovnic Autor: Antonin Sadil Katedra (ustav): Katedra matematieke analyzy Vcdonci bakalafske prace: RNDr. Robert Corny,Ph.D. e-mail vedouciho: rc.erny^karlm.mff.eimi.e/ ...
  • Embryogeneze a raná ontogeneze bazálních versus odvozených skupin paprskoploutvých ryb (Actinopterygii). 

   Defence status: DEFENDED
   Truhlářová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Paprskoploutvých ryb se na světě vyskytuje téměř 30 tisíc druhů a tvoří tak přibližně polovinu všech dnes známých obratlovců. Paprskoploutvé ryby se dělí na čtyři základní linie: bichiry, řídkokostné ryby, mnohokostnaté ...
  • Embryonální vývoj faryngeální oblasti u obratlovců 

   Defence status: DEFENDED
   Píchová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 6. 2019
   Plně vytvořený farynx u dospělého obratlovce je životně nepostradatelná struktura. Zajišťuje dvě hlavní funkce - příjem potravy a dýchání. Farynx je během embryonálního vývoje poprvé viditelný na laterární straně budoucí ...
  • Embryonální vývoj primárních úst obratlovců 

   Defence status: DEFENDED
   Psutková, Viktorie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Primární ústa vznikají na anteriorním konci hlavy a jsou tvořená proti sobě ležícím ektodermem a endodermem. Ústa jsou prvním spojením trávící soustavy s vnějším okolím, což je důležité pro další vývoj a život organismu. ...
  • Embryonální vývoj úst bazálních paprskoploutvých ryb 

   Defence status: DEFENDED
   Psutková, Viktorie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   The mouth is a crucial structure for every organism since it forms an important connection between internal and external environments. The primary mouth develops from the ectodermal-endodermal region at the anteriormost ...
  • Evoluční a embryonální vývoj prechordální části hlavy 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 2. 2020
   Rostral or the prechordal part of the vertebrate head is one of the key features that distinguishes us from other chordates. A part of this so-called New head is also a prechordal plate, also known as the prechordal or ...
  • Interakce plakod a neurální lišty během vývoje a evoluce hlavy obratlovců 

   Defence status: DEFENDED
   Surgota, Josef (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 9. 2020
  • Keratinózní struktury nahrazující zuby u obratlovců 

   Defence status: DEFENDED
   Karpecká, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
  • Komparativní vývojová morfogeneze vnějších žaber obratlovců 

   Defence status: DEFENDED
   Crkvová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Předmětem této studie jsou přídatné vnější respirační struktury larev obratlovců. Za účelem mezidruhového porovnání těchto struktur byla studována vývojová morfogeneze vnějších žaber u bichira druhu Polypterus senegalus a ...
  • Komparativní vývojová morfogeneze vnějších žaber u obratlovců 

   Defence status: DEFENDED
   Crkvová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
  • Metoda Lagrangeových multiplikátorů ve variačním počtu 

   Defence status: DEFENDED
   Borák, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 6. 2018
   Tato práce řeší několik základních příkladů z variačního počtu a demonstruje prospěšnost zamyšlení se a případné pozměnění úlohy bez snížení dimenze za přítomnosti vazeb. Všechny úlohy jsou řešeny metodou Lagrangeových ...
  • Metody sčítání číselných a funkčních řad 

   Defence status: DEFENDED
   Marchalínová, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
  • Migrace a skeletogeneze buněk trupové neurální lišty 

   Defence status: DEFENDED
   Suchánek, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   The neural crest is specific cell population of vertebrates embryos. It emerges in dorsal part of the neural tube from which it separate as individual cells. After that, these cells migrate throughout the embryo to their ...
  • Modifikace ploutví ryb a paryb v pářící orgány 

   Defence status: DEFENDED
   Kubická, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
  • Morfogeneze orálního skeletu mihule ve vztahu k evoluci čelistí 

   Defence status: DEFENDED
   Romášek, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   5 Buněčná chrupavka, jeden z derivátů neurální lišty, patří mezi zásadní znaky definující obratlovce. Rozvoj a specifikace této tkáně umožnily vznik čelistí v linii čelistnatých obratlovců, což této skupině přineslo nebývalý ...
  • Neurulace u obratlovců: srovnávací a evoluční pohled 

   Defence status: DEFENDED
   Matějková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Vznik neurální trubice procesem neurulace je zásadní událost, která probíhá v embryogenezi každého obratlovce. Pro správné pochopení neurulace je vhodné zohlednit znalosti embryogeneze blízce příbuzných skupin obratlovců, ...
  • Ontogenetický původ chrupavčitých a kostěných elementů lebky obratlovců 

   Defence status: DEFENDED
   Fialová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV