• Aspekty při léčbě idiopatické skoliózy > vedoucí práce 

   Defence status: DEFENDED
   Mundilová, Věra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Název práce: Aspekty při léčbě idiopatické skoliózy Cíle práce: Cílem práce je podat ucelenou formou základní informace o způsobech a možnostech léčby idiopatické skoliózy se zaměřením na konzervativní léčbu trupovými ...
  • Četnost a možnosti řešení amputací dolních končetin 

   Defence status: DEFENDED
   Janoušek, Jakub (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 22. 9. 2015
   Název: Četnost a možnosti řešení amputací dolních končetin Cíle: Podat přehled o příčinách a druzích amputací dolních končetin Na základě dat vyhodnotit počty vykonaných amputací. Ukázat a zhodnotit možnosti řešení ...
  • Konzervativní léčba deformit páteře v dětském věku 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláček, Radek (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Název: Konzervativní léčba deformit páteře v dětském věku Cíle: Hlavním cílem této práce je poukázat na možnosti konzervativní léčby deformit páteře v uceleném pohledu a logické posloupnosti. V úvodu teoretické části budou ...
  • Kraniofaciální epitézy 

   Defence status: DEFENDED
   Starčevská, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 29. 6. 2020
   Title: Craniofacial epitheses Objectives: The purpose of the work is to make a comprehensive overview of information about craniofacial epitheses including indications, history, materials, description of manufacturing and ...
  • Metodika školy chůze pacienta s transfemorální amputací 

   Defence status: DEFENDED
   Mašek, Dominik (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Název: Metodika školy chůze pacienta s transfemorální amputací Cíle: Hlavním cílem této práce je podání ucelené metodiky školy chůze z pohledu protetické a rehabilitační péče pacienta s transfemorální amputací. Metody: Byl ...
  • Mezioborová metrologie v rámci oboru ortotik-protetik 

   Defence status: DEFENDED
   Drnková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 22. 9. 2015
   Název: Mezioborová metrologie v rámci oboru ortotik-protetik Cíle: Hlavním cílem této bakalářské práce je podat ucelenou formou přehled o dostupných a používaných metodách měření a využívaných pomůcek v rámci oboru ortotik ...
  • Možnosti ortézování paretických končetin u pacientů po CMP 

   Defence status: DEFENDED
   Fuksová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   Název: Možnosti ortézování paretických končetin u pacientů po CMP Cíle: Hlavním cílem této práce je seznámení odborného čtenáře s možnostmi ortézování paretických končetin u pacientů po CMP v kontextu komplexního ...
  • Možnosti ortotického řešení Pes equinovarus congenitus 

   Defence status: DEFENDED
   Michalová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   Author: Petra Michalová Title: Possible orthotic solutions of Pes equinovarus congenitus Objective: The aim of this thesis is to point out and summarize the available options for solving the issue of Pes equinovarus ...
  • Ortézy pro proprioceptivní působení podle principu Nancy Hylton 

   Defence status: DEFENDED
   Švikruhová, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
   Název práce: Ortézy pro proprioceptivní působení podle principu Nancy Hylton Cíl práce: Cílem práce je představit proprioceptivní ortézy založené na principu fyzioterapeutky Nancy Hylton se zaměřením na vysvětlení jednotlivých ...
  • Ortopedické a sportovní vložky v oboru ortotika-protetika. 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
  • Ortotické vybavení idiopatické skoliózy 

   Defence status: DEFENDED
   Ivánková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 13. 5. 2013
   Název: Ortotické vybavení idiopatické skoliózy Cíle: Cílem mé práce je shrnutí informací zabývající se problematikou skoliózy páteře. V úvodu teoretické částí uvedu a stručně vysvětlím anatomii a biomechaniku páteře, které ...
  • Ortotika dolní končetiny po ochrnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Váňa, Vít (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
  • Porovnání typů transfemorálních lůžek 

   Defence status: DEFENDED
   Princ, Vladan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
   Název: Porovnání typů transfemorálních lůžek Cíle: Cílem této práce je popsat funkční principy a biomechanické vlastnosti transfemorálních lůžek. Na základě informací ze zahraniční i české odborné literatury sestavit ucelený ...
  • Povědomí ošetřujících lékařů o možnostech ortoticko - protetického řešení syndromu diabetické nohy 

   Defence status: DEFENDED
   Potěšil, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 19. 1. 2021
   Název: Povědomí ošetřujících lékařů o možnostech ortoticko-protetického řešení syndromu diabetické nohy Cíle: Cílem práce bylo zjistit aktuální stav znalostí lékařů, jejich postoje a každodenní praxi týkající se ...
  • Remodelační kraniální ortézy v období růstu dítěte 

   Defence status: DEFENDED
   Pehalová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   Title: Remodeling cranial orthoses during child growth Objectives: The main aim of this work is to give a comprehensive overview of the deformities of the newborn skull, especially of the positional plagiocephaly, and their ...
  • Soběstačnost a sebeobsluha při aplikaci myoprotézy 

   Defence status: DEFENDED
   Pachlopníková, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   Název: Sob sta nost a sebeobsluha p i aplikaci myoprotézy Cíle: Hlavním cílem této práce je podat teoretický souhrn znalostí o problematice amputací, následném protetickém vybavení myoprotézou a principem ovládání myoprotézy. ...
  • Srovnání aktivní a pasivní ortézy u pacienta s DMO 

   Defence status: DEFENDED
   Davidová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Srovnání aktivní a pasivní ortézy u pacienta s DMO Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Vypracovala: Ing. Pavel Černý, Ph.D. Bc. Kateřina Davidová Praha, ...
  • Technické a praktické vlastnosti peroneálních AFO ortéz 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
   Název: Technické a praktické vlastnosti peroneálních AFO ortéz Cíle: Hlavním cílem této práce je získání teoretických znalostí o peroneálních AFO ortézách a zjišt ní nabídky produkt na eském i zahrani ním trhu, které mohou ...
  • Vliv některých typů běžné a ortopedické obuvi na postavení dolních končetin u dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Lajmarová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2019)
   Date of defense: 13. 5. 2019
   Title: The influence of some types of casual shoes and orthopedic shoes on position of lower limbs in children Objectives: This thesis aims at obtaining theoretical information related to the influence of construction ...
  • Vliv způsobu aplikace trupových ortéz na výsledný léčebný efekt 

   Defence status: DEFENDED
   Žižková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Název práce: Vliv způsobu aplikace trupových ortéz na výsledný léčebný efekt Cíle práce: Cílem práce je podat ucelenou formou základní informace o způsobech aplikace trupových ortéz u vrozených či získaných deformit páteře ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV