Now showing items 1-20 of 34

  • Disperzia perloočky Daphnia curvirostris: variabilita medzi riečnymi systémami 

   Defence status: DEFENDED
   Repovský, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 9. 2006
  • Diversity of European freshwater cyclopoid species: phylogeny, morphology and ecology 

   Defence status: DEFENDED
   Krajíček, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 10. 2014
   Cyclopoids are together with Calanoids and Harpacticoids a part of the largest, very diverse group of crustaceans and the most numerous aquatic metazoans of the world. The history of their research goes as far back as to ...
  • Diverzita zooplanktonu tatranských jezer v prostoru a čase 

   Defence status: DEFENDED
   Čablová, Radka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Tato diplomová práce je první výzkumnou studií, která hodnotí druhové složení, druhovou bohatost i druhovou abundanci zooplanktonu v litorálních vzorcích 90 tatranských ples (Západní a Vysoké Tatry Slovenska a Polska), ...
  • Ekologie invazních druhů perlooček Daphnia ambigua a Daphnia parvula 

   Defence status: DEFENDED
   Hamrová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 5. 2007
  • Faktory ovlivňují diverzitu organismů v dočasných vodách 

   Defence status: DEFENDED
   Kraslová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 9. 2007
  • Faktory ovlivňující druhové složení vážek v nově vytvořených tůních a efekt bezobratlých predátorů na zooplankton v tůních 

   Defence status: DEFENDED
   Dobiáš, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Rozpoznání a kvantifikace vlivu fyzikálně-chemických, biotických a geografických faktorů na populace vážek (Odonata) je základním nástrojem pro výzkum jejich ekologie. Cílem této práce bylo 1) vysvětlit pomocí těchto faktorů ...
  • Faktory ovlivňující individuální reprodukční úspěšnost vážek 

   Defence status: DEFENDED
   Rohlíková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 5. 6. 2015
   Má práce shrnuje dosavadní poznatky o aspektech ovlivňujících reprodukční úspěšnost vážek (Odonata). Stejně jako u jiných organismů se reprodukční úspěšnost (fitness) liší na individuální úrovni, a je ovlivněna hlavně ...
  • Generating Side Quests for RPG Games From Hand-Crafted Building Blocks 

   Defence status: DEFENDED
   Hromada, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Počítačové RPG hry často obsahují vedlejší mise, které jsou kratší a nevztahují se k hlavnímu příběhu, a které dávají hráči větší pocit volnosti a více možností na zvolení své vlastní cesty ve hře. Aby tato funkce byla ...
  • Genetická a morfologická variabilita středoevropských buchanek rodu Acanthocyclops 

   Defence status: DEFENDED
   Slouková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Abstract This study aims to compare morphological and genetic diversity of Central European populations of Acanthocyclops vernalis-robustus species group. To asssess a genetic differentiation on a species level, 12S rRNA ...
  • Genetická diverzita vodních plžů Aplexa hypnorum a Anisus vorticulus v rámci střední Evropy 

   Defence status: DEFENDED
   Buďová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Předmětem mé práce bylo shrnutí genetické variability sladkovodních plžů periodických tůní. Modelovými druhy byla ubývající levotočka bažinná (Aplexa hypnorum) a kriticky ohrožený svinutec tenký (Anisus vorticulus). Genetická ...
  • Genetická variabilita středoevropských buchanek r.Cyclops 

   Defence status: DEFENDED
   Krajíček, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 9. 2007
   I studied the genetic diversity of central European Cyclops (Crustacea, Copepoda) species. The present thesis deals with all species of the genus Cyclops known from the Czech Republic (C. strenuus, C. vicinus, C. abyssorum, ...
  • Integrating Probabilistic Model for Detecting Opponent Strategies Into a Starcraft Bot 

   Defence status: DEFENDED
   Šmejkal, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Nedávný výzkum na poli umělé inteligence (UI) pro real time strategie (RTS) poukázal na potřebu vývoje počítačem ovládaných hráčů (botů) se schopností adaptovat svoji strategii v závislosti na akcích oponenta. Mezitím co ...
  • Local dispersal of Golden-ringed dragonfly Cordulegaster boltonii 

   Defence status: DEFENDED
   Hančíková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Provedli jsme pilotní studii lokální disperse páskovce kroužkovaného Cordulegaster boltonii (Odonata: Cordulegasteridae). Čeleď Cordulegasteridae se vyznačuje mnoha primitivními znaky a spíše omezenou distribuci (minimálně ...
  • Marine Mammals as Apex Predators 

   Defence status: DEFENDED
   Slavíčková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 7. 2020
   Amongst marine mammals there are many predators, however only four species can be considered truly apex predators. Polar bears, killer whales, leopard seals and sperm whales all dominate their environments, moreover, killer ...
  • Metodika nastavení horského kola na základě snímání tepové frekvence a výkonu 

   Defence status: DEFENDED
   Vávra, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
  • Migrace vážek (Odonata) 

   Defence status: DEFENDED
   Hančíková, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
   Ve své práci se zabývám stále ne úplně prozkoumaným fenoménem migrace, kterou za různých okolností podstupují některé druhy vážek (Odonata). Jen u několika málo druhů, z celkově několika desítek migrujících, je jejich ...
  • Možnosti šíření sladkovodních plžů 

   Defence status: DEFENDED
   Buďová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   Sladkovodní plži (Mollusca: Gastropoda) patří do dvou tradičních taxonomických skupin: předožábří (Prosobranchia) a plicnatí (Pulmonata). Většina těchto plžů je charakteristická nízkou vagilitou, a proto se spoléhají ...
  • Multi-agent pathfinding with air transports 

   Defence status: DEFENDED
   Kozma, Matouš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Ve většině realtimových strategiích (RTS) je často třeba řešit problém hledání nejkratší cesty pro skupinu jednotek. O tomto problému je známo, že je těžký, ale některé hry vyžadují řešení složitější verze tohoto problému. ...
  • Orientace vážek v prostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Hupková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Cílem mé práce je shrnutí a zhodnocení dosavadních poznatků o orientaci vážek v prostoru, a to zejména na malých a středních prostorových škálách. Ve své práci se zabývám orientací vážek dle horizontálně polarizovaného ...
  • Přezimovací strategie zooplanktonu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Goliášová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV