• Analysis of Diffractive Open Charm Photoproduction with a Leading Proton at HERA 

   Jansová, Markéta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 6. 2015
   Difrakční volná produkce charm kvarku je studována s použitím dat získaných s pomocí detektoru H1 v letech 2006-2007. V tomto období bylo možné měřit rozptýlený proton s využitím dopředného detektoru protonů na H1 zvaného ...
  • Analýza mediálního diskurzu stanice Al Jazeera: Případ druhé intifády 

   Alotaibi, Aliyah (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
  • Aspekty práva šaría ve Velké Británii 

   Hamplová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   Práce pojednává o fenoménu paralelních legislativních norem platných na území Velké Británie. Ve Spojeném království je zaručena vymahatelnost té části islámského práva, která je věnována rodinným a dědickým záležitostem. ...
  • Critical Discourse Analysis of Iraqi Kurdish Regional Government 

   Köksal, Berk (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 15. 6. 2018
  • Demokratizační proces v Libyi a jeho reflexe 

   Horáčková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Práce zkoumá relevantnost teorií o procesech demokratizace z pohledu autorů Francise Fukuyamy, Samuela Huntingtona a Fareeda Zakarii, ověřuje, nakolik jsou jejich koncepce relevantní pro analýzu a popis demokratizačního ...
  • Francouzská nemoc v konsiliární literatuře v 16. století 

   Divišová, Bohdana (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Konsilia tvořila důležitou součást středověké i raně novověké odborné lékařské literatury. Literární konsilium obsahovalo písemné vylíčení jednoho konkrétního případu pacienta, jeho stavu a nemoci a radu na léčebný postup, ...
  • Ideologické zdroje náboženského terorismu 

   Kantuláková, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 11. 2. 2013
  • Imigrace do Evropy v roce 2015: Deskripce a analýza 

   Trávníčková, Libuše (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 27. 9. 2017
  • Invaze Phytophtora alni v Evropě 

   Pecka, Štěpán (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 7. 2020
   Species complex Phytophthora alni s. l. (Peronosporomycetes: Stramenopila) is a group of invasive pathogens of alder trees. It spreads mainly via water and causes root and collar rot often resulting in the death of attacked ...
  • Islám ve službách politiky, politika ve službách islámu 

   Matysová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Cílem práce je teoretická analýza mísení politiky a náboženství v islámu, popis funkcí politické a náboženské instituce v islámské společnosti a komparace se západním pojetím vztahu náboženství (potažmo církve) a politiky. ...
  • Problematika zahalování žen v Turecku 

   Knesplová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou zahalování žen v Turecku. První teoretická část se snaží zmapovat danou problematiku s důrazem na rozmanité interpretace a vnímání šátku/hidžábu jakožto symbolu, který dnes ...
  • Prostředí a specifika turecké občanské společnosti 

   Šreinová, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Práce Prostředí a specifika turecké občanské společnosti se věnuje možnostem prostředí, ve kterém se utváří občanská společnost v Turecké republice. Shrnuje hlavní teoretické faktory, sociální fenomény a historické ...
  • Příčiny vzniku a vzestupu Islámského státu: reflexe v literatuře 

   Kumperová, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 27. 9. 2017
  • Robert A. Pape: Kritické představení jedné teorie sebevražedného terorismu 

   Dobešová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Má diplomová práce nese název: "Robert A. Pape: Kritické představení jedné teorie sebevražedného terorismu." Cílem je kriticky představit teorii sebevražedného terorismu Roberta A. Papea českému čtenáři. Koncept Robert A. ...
  • Samuel P. Huntington a jeho přínos historické sociologii 

   Mrázek, Jaroslav (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Tato diplomová práce se snaží zmapovat základní koncepty v díle amerického politologa Samuela P. Huntingtona a poukázat na jejich přínosnost historické sociologii. Práce představuje nejdůležitější teze, zasazuje je do ...
  • Teorie her jako teorie konfliktu a kooperace 

   Horáček, Jaroslav (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 18. 9. 2019
   The main focus of this work is the relation between sociology and mathematics, especially the relation between sociological theories of conflict and cooperation and the game theory. In the work four general theories of ...
  • Terorismus v kyberprostoru 

   Citta, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   I když se zdánlivě jedná o celosvětový fenomén, je internet součástí lidské společnosti relativně krátkou dobu. Přesto jsou ale v různých formách jeho součástí jevy, které jsou přítomny v lidské společnosti už desetiletí, ...
  • Výklad pojmu džihád pohledem představitelů české muslimské komunity 

   Stehlíková, Jiřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 24. 9. 2015
  • ZMENY HODNOTOVÉHO SYSTÉMU SÚVISIACE S UDRŽATEĽNÝM ROZVOJOM 

   Petruš, Nikoleta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
  • Změny hodnotového systému související s pro-environmentálním chováním 

   Petruš, Nikoleta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 27. 9. 2017

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV