• Akcie, ako predmet právnych vzťahov 

   Defence status: DEFENDED
   Nitschneiderová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 29. 9. 2010
   NITSCHNEIDEROVÁ, Zuzana: Akcie, ako predmet právnych vzťahov. [Dizertačná práca] / Zuzana Nitschneiderová. - Univerzita Karlova v Prahe. Právnická fakulta; Katedra obchodného práva. - Stupeň odbornej kvalifikácie: Ph.D. - ...
  • Akcie, jejich právní povaha a členění podle druhů 

   Defence status: DEFENDED
   Steininger, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 1. 2011
   Resumé Hlavním cílem mé diplomové práce bylo postihnout právní povahu akcií a zmapovat jejich členění podle druhů. U obou těchto problematik byl vždy nastíněn historický vývoj, vyložena jejich pozitivní právní úprava a ...
  • Akcie, jejich právní povaha a členění podle druhů 

   Defence status: DEFENDED
   Vodička, Karel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 24. 10. 2006
  • Akcie, jejich právní povaha a členění podle druhů 

   Defence status: DEFENDED
   Gerlichová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 1. 2006
  • Akcie, jejich právní povaha a členění podle druhů 

   Defence status: DEFENDED
   Polách, Vladimír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Shrnutí Předložená diplomová práce se zabývá problematikou právní úpravy akcií. Cílem práce ovšem nebyla pouhá sumarizace příslušných ustanovení obchodního zákoníku. Zaměření této práce se tedy neomezuje na pouhou rekapitulaci ...
  • Akcie, jejich právní povaha a členění podle druhů 

   Defence status: DEFENDED
   Lux, Jaroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 5. 2008
  • Americké a evropské pojetí základního kapitálu a jeho funkce 

   Defence status: DEFENDED
   Absolon, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 9. 2007
  • Anonymita akcionářů a podmínky jejich identifikace 

   Defence status: DEFENDED
   Paulus, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 12. 2012
   Anonymity of shareholders and the requierements for their identification This thesis concentrates on the anonymity of shareholders which is currently one of the most discussed aspects of the corporate law. The topicality ...
  • Anonymita akcionářů a podmínky jejich identifikace 

   Defence status: DEFENDED
   Kahánek, Josef (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Resumé Anonymita akcionářů a s tím spojená míra transparence akciových společností patří v oblasti práva obchodních společností k velmi diskutovaným otázkám. Zejména v souvislosti s nutným bojem proti financování terorismu ...
  • Anonymita akcionářů a podmínky jejich identifikace 

   Defence status: DEFENDED
   Kulhánková, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Diplomová práce se zabývá otázkou míry efektivní anonymity akcionářů v akciové společnosti a možnými způsoby jejího omezení. Rovněž pojednává o způsobech identifikace akcionářů pro účel výkonu jejich akcionářských práv a ...
  • Anonymita akcionářů a podmínky jejich identifikace 

   Defence status: DEFENDED
   Vařbuchta, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Resumé Anonymita akcionářů a problematika netransparentních vlastnických struktur akciových společností patří v oblasti korporátního práva mezi nejvíce diskutovanou problematiku současnosti. Jsou to právě významné legislativní ...
  • Aplikace soutěžního práva na trzích s vícestrannými platformami 

   Defence status: DEFENDED
   Mikeš, Stanislav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 6. 2018
   1 Application of competition law on the markets with multisided platforms Abstract This rigorous thesis deals with a phenomenon of multisided platforms from the competition law perspective with a special focus on online ...
  • České a evropské koncernové právo 

   Defence status: DEFENDED
   Pudlačová, Šárka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 4. 2009
   6 Závěr Jak jsem se již zmínila v úvodu této práce, nacházíme se v době dynamického vývoje, v rámci kterého dochází k integraci a globalizaci. Světový trh se propojuje, což klade obrovské nároky na podnikatele, aby se ...
  • České a evropské koncernové právo - východiska a perspektivy 

   Defence status: DEFENDED
   Chaloupka, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 24. 1. 2011
   Koncernové právo se zabývá právními problémy, které jsou spojeny s existencí podnikatelských seskupení. Ta se vyznačují hospodářskou jednotou, ale zároveň právní samostatností jednotlivých členů. V podnikatelských seskupeních ...
  • České a francouzské koncernové právo 

   Defence status: DEFENDED
   Ditrych, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 9. 2016
   Předkládaná disertační práce na téma "České a francouzské koncernové právo" analyzuje francouzskou právní úpravu skupin společností a rozhodovací praxi francouzských soudů, která vytvořila tzv. Rozenblumův koncept - sadu ...
  • České koncernové právo v kontextu mezinárodní komparatistiky a ve světle připravované rekodifikace českého obchodního práva 

   Defence status: DEFENDED
   Štraser, Václav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   Současná úprava koncernového práva v České republice sleduje do značné míry německou koncepci a je proto často kritizována. Rovněž v evropském měřítku se čím dál větší počet států odklání ve svých právních úpravách od ...
  • Diskvalifikace členů statutárních orgánů z výkonu funkce v kapitálových obchodních společnostech a srovnání s úpravou ve Velké Británii 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   This diploma thesis deals with the disqualification of directors. With regard to the proclaimed inspirational source from the United Kingdom, the work is focused on comparing the British legal framework with its Czech ...
  • Dobrá víra, poctivost a slušnost v obchodním styku 

   Defence status: DEFENDED
   Kvačková, Riana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 9. 2015
   Tato práce se zabývá principem dobré víry a principem poctivosti a slušnosti. Pojednává předně o terminologických obtížích s těmito principy spojenými a o rozdílech mezi nimi, v rámci čehož navrhuje terminologické řešení ...
  • Dohody narušující hospodářskou soutěž 

   Defence status: DEFENDED
   Kindl, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 4. 2009
  • Dozorčí rada kapitálových obchodních společností 

   Defence status: DEFENDED
   Rada, Ivan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 30. 1. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV