• 20 let českého knihovnictví na stránkách Čtenáře (1989-2009) 

   Defence status: DEFENDED
   Šebková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Předmětem práce je obsahová analýza témat z českého knihovnictví v letech 1989 - 2009 na základě článků uveřejněných v časopise Čtenář. V úvodu je stručně představen časopis Čtenář a v další kapitole následuje přehled ...
  • 30 let českého knihovnictví na stránkách časopisu Čtenář (1960-1989) 

   Defence status: DEFENDED
   Bořková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Cílem diplomové práce je formální a obsahový rozbor časopisu Čtenář v letech 1960 - 1989. V práci jsou použity metody obsahové analýzy, syntézy, indukce a dedukce. Úvodní kapitola popisuje obecné informace týkající se ...
  • Air pollution and cancer 

   Defence status: DEFENDED
   Yaari, Shilo (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 5. 4. 2006
  • Air Pollution and its health effects 

   Defence status: DEFENDED
   Slyngstad, Maria Strom (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 4. 2010
   This paper gives an up to date review of the health risks and complains of air pollution with focus on selected studies done in Norway and in Czech Republic on the topic. Air pollution consists of many different components ...
  • Analýza rozvojových programů MK ČR na podporu knihoven 

   Defence status: DEFENDED
   Mrázová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   Tématem práce je analýza a popis rozvojových programů Ministerstva kultury ČR, které představují jednu z možností financování knihoven v České republice. Práce je rozdělena do dvou základních kapitol. První část se věnuje ...
  • Analýza současného stavu knihovnických a informačních služeb v zemědělství a potravinářství 

   Defence status: DEFENDED
   Šlechta, Patrik (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 1. 2008
   Diplomová práce je věnována současnému stavu knihovnických a informačních služeb poskytovaných v oblasti zemědělství a potravinářství v České republice. Cíle, spočívajícího ve vytvoření celkového obrazu popisujícího ...
  • Analýza současného stavu muzejních knihoven Královéhradeckého kraje 

   Defence status: DEFENDED
   Šrůtková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 2. 2010
   The aim of this thesis is to show the current state of museum libraries in the district of Hradec Kralove, to introduce to the reader places connected with historicalcultural development in the country. The purpose is also ...
  • Analýza současného stavu veřejného knihovnictví v Jihomoravském kraji 

   Defence status: DEFENDED
   Voborná, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Tato diplomová práce mapuje vývoj veřejného knihovnictví Jihomoravského kraje po roce 1989 a analyzuje jeho současný stav. Je zde stručně představen Jihomoravský kraj spolu s nastíněním pozitivních i negativních důsledků ...
  • Analýza současného stavu veřejných knihovnických a informačních služeb krajských knihoven ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Faltejsková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   UNIVERSITA KARLOVA FILOSOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV INFORMAČNÍCH STUDIÍ A KNIHOVNICTVÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2006 Bc. Jana Faltejsková UNIVERSITA KARLOVA FILOSOFICKÁ FAKUTLA ÚSTAV INFORMAČNÍCH STUDIÍ A KNIHOVNICTVÍ Bc. Jana Faltejsková ...
  • Aplikácia cytostatík, zdravotné riziká pre zdravotnícky personál, možnosti monitorovania expozície, prevencia 

   Defence status: DEFENDED
   Šimonová, Katarína (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 1. 4. 2008
   Part of the statesmen of Preventive Medicine in the Master's General Medicine of the elaboration and presentation of master's work. I am a selected topic in the field of occupational hygiene - application of cytostatics , ...
  • Biologický monitoring - jeho možnosti a omezení 

   Defence status: DEFENDED
   Weissová, Iveta (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2010)
   Date of defense: 9. 6. 2010
   Biologický monitoring, ač není v povědomí populace příliš zakořeněný, má v současné době stále více znečištěného prostředí značný význam. Jedná se o sběr dat a hodnocení údajů o znečištění životního prostředí a o vlivu ...
  • Biomonitoring vybraných biomarkerů v české populaci v rámci spojených projektů COPHES a DEMOCOPHES 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Grafnetterová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
   Humánní biomonitoring představuje v dnešní době důležitý nástroj pro sledování expozice člověka environmentálním polutantům. Projekty COPHES a DEMOCOPHES se zabývají harmonizovaným přístupem k humánnímu biomonitoringu v ...
  • Ceskoslovenské knihovnické školství v letech 1918-1945 

   Defence status: DEFENDED
   Poschová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 5. 9. 2007
   Tématem bakalárské práce je vývoj knihovnického školství v Ceskoslovensku v letech 1918-1945. V úvodní cásti je nastínen vývoj školství pred rokem 1918 u nás i ve svete, nebot situace v odborném školství na nej úzce ...
  • Dějiny Středočeské knihovny v Kladně 

   Defence status: DEFENDED
   Pinterová, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Bakalářská práce se zabývá historií Středočeské vědecké knihovny v Kladně (SVK Kladno, www.svkkl.cz). V první polovině práce je zahrnuto období do 80. let 20. stol, od vzniku knihovny po její přejmenování na Státní vědeckou ...
  • Důležitost hygieny rukou a znalosti techniky jejich mytí u studentů magisterského programu všeobecné lékařství 

   Defence status: DEFENDED
   Prokůpková, Leona (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 9. 2015
  • The effect of second-hand smoking 

   Defence status: DEFENDED
   Naess Nilsen Oksum, Leif-André (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 6. 2008
   Smoking of tobacco is practised worldwide by over one thousand million people. However, while smoking prevalence has declined in many developed countries, it remains high in others and is increasing among women and in ...
  • Exposure of population to genotoxic factors from the environment 

   Defence status: DEFENDED
   Bleich, Oz (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 11. 2006
   Genotoxic factor is any factor that can show alternation of the DNA structure. Genotoxic factors are common and prevalent factors in our modern life, and carry an important and significant risk in our society. Some of those ...
  • Expozice české populace chlorovaným pesticidům 

   Defence status: DEFENDED
   Svatošová, Renata (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 1. 2009
   Historie života na zemi je historií interakcí mezi živoucími organismy a jejich prostředím. Během minulého století se mnohonásobně zvýšila schopnost člověka měnit životní prostředí a tato schopnost také změnila svůj ...
  • Expozice české populace polychlorovaným bifenylům 

   Defence status: DEFENDED
   Kozáková, Lucie (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 6. 2011
  • Geneticky modifikované organismy - výhody, zdravotní rizika, legislativa 

   Defence status: DEFENDED
   Enkhbayar, Purevsuren (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV