• Antigeny HLA II. třídy jako hlavní predispoziční faktor autoimunitního diabetu mellitus 

   Defence status: DEFENDED
   Zikmundová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 6. 2010
   Autoimunitní diabetes (diabetes 1. typu) je multifaktoriální onemocnění, při kterém jsou pankreatické β-buňky Langerhansových ostrůvků napadeny imunitním systémem. Jejich postupná destrukce způsobuje nedostatečnou produkci ...
  • Attitudes of Young Adolescents toward their Peers with Intellectual Disabilities 

   Defence status: DEFENDED
   Kuo, Hui-Wen (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 10. 2007
   This study explores the attitudes of young adolescents towards their peers with intellectual disabilities in Prague, Czech Republic. A total of 253 young adolescents participated in this study, with 134 male and 119 female ...
  • Epigenetická regulace genů HLA asociovaných s celiakií 

   Defence status: DEFENDED
   Hudec, Michael (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Úvod: Systém HLA II. třídy představuje pro imunitní systém jeden z nejdůležitějších mechanismů, díky kterému je schopen rozpoznat patogeny nebo poškozené buňky. Některé alely HLA II. třídy jsou asociovány s různými ...
  • Epigenetická regulace HLA genů II. třídy a jejich role u autoimunitních onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Čepek, Pavel (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 9. 2017
   (EN) Type 1 diabetes (T1D) belongs among polygenic multifactorial autoimmune diseases. The highest risk is associated with HLA (human leukocyte antigen) class II genes, including HLA-DQA1 gene. Our aim was to investigate ...
  • Epigenetické mechanismy 

   Defence status: DEFENDED
   Šornová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Epigenetika je studium dědičných změn genové aktivity, které nejsou způsobeny změnou sekvence v DNA. Epigenetické mechanismy se mohou uplatnit na celé řadě úrovní, od transkripce až po translaci. Patří mezi ně metylace ...
  • Gene Therapy and the Evolution of Cancer Treatment 

   Defence status: DEFENDED
   Douglas, James Joshua (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 4. 2007
   The continued understanding of gene structure, function and how its product interacts in the human body has lead to new wave of ideas on cancer therapy. Gene therapy, which 20 years ago was just a dream is now a very real ...
  • Genetic predisposition to diabetic nephropathy 

   Defence status: DEFENDED
   Romžová, Marianna (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 12. 2007
   Diabetic nephropathy is major microvascular complication leading to end stage renal silure and CVD associated death in diabetic patients, thus accounts for increased mortality and morbidity in these patients. Clinical ...
  • Genetická predispozice k celiakii 

   Defence status: DEFENDED
   Cibuľová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 9. 2009
   5 Abstract Coeliac disease is a chronic intestinal autoimmune desease that is diagnosed in genetically predisposed people. This disease is characterized by inadequate immune response to gluten, which is contained in some ...
  • Genetická predispozice k diabetické nefropatii 

   Defence status: DEFENDED
   Bolečková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 2. 6. 2008
  • Genetické, humorální a buněčné faktory rozvoje autoimunitních chorob 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 12. 2010
   Autoimmune diseases currently represent the most serious medical issues, mainly due to generally increasing number of patients with these diseases. Their pathogenesis is likely caused by hereditary factors, cellular and ...
  • Genetika a vplyv pohlavných a stresových hormónov pri etiopatogenéze autoimunitných reumatologických chorob 

   Defence status: DEFENDED
   Zajacová, Marta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
  • Genová exprese specifických oblastí CNS u krysího modelu transgeneračního přenosu drogové závislosti. 

   Defence status: DEFENDED
   Radilová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Metamfetamin (MA) je droga často zneužívaná těhotnými ženami závislými na drogách a je současně nejčastěji užívanou drogou v České republice. Tato droga snadno prochází placentární bariérou do organismu plodu a může tak ...
  • Immunogenetic studies on autoimmune diabetes mellitus 

   Defence status: DEFENDED
   Kološtová, Katarína (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 12. 2007
   Immunogenetic studies on autoimmune diabetes. Aims of the study: The study has to characterize the genetic background of patients with different types of diabetes mellitus (T1D in children, T1D in adults, LADA, T2D, MODY). ...
  • Imunogenetika diabetu mellitus 1. typu 

   Defence status: DEFENDED
   Cibuľová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 9. 2007
  • Klíčové aspekty kvality života dospělých lidí s mentálním postižením v ústavech sociální péče 

   Defence status: DEFENDED
   Miler, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 10. 2006
   Mým cílem v disertační práci je přinést nové vědecké poznatky, které přímo nebo nepřímo souvisejí s otázkou kvality života dospělých lidí s mentálním postižením v ústavech sociální péče. Při naplňování tohoto cíle vycházím ...
  • Molecular aspects of genetic predisposition to type 2 diabetes mellitus and its monogenic forms 

   Defence status: DEFENDED
   Pintérová, Daniela (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 12. 2009
   The aim of this work was to study some molecular aspects of genetic predisposition to T2DM and its monogenic forms. We searched for correlations of genotypes with many clinical and laboratory markers and tried to evaluate ...
  • Molekulární aspekty kalcio-fosfátového metabolizmu u ledvinových komplikací diabetu mellitus. 

   Defence status: DEFENDED
   Šimáková, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Úvod: Diplomová práce se zabývá kalcio-fosfátovým metabolismem a jeho roli při rozvoji chronických diabetických komplikací. Zkoumá kalcium sensitivní receptor, který může mít klíčový význam v ovlivnění kalciového metabolismu. ...
  • Nastavení genové exprese v dospělém mozku pokusného potkana po prenatálním vystavení metamfetaminu 

   Defence status: DEFENDED
   Tomášková, Anežka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 20. 2. 2018
   Úvod: Metamfetamin je droga často zneužívaná těhotnými ženami závislými na drogách a je současně jednou z nejčastěji užívaných drog v České republice. Tato droga prochází snadno placentární bariérou do organismu plodu a ...
  • Některé molekulární mechanismy kalcium-fosfátového metabolismu u diabetu mellitu. 

   Defence status: DEFENDED
   Vedralová, Marcela (Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 2. 2020
   We chose to study polymorphisms of vitamin D receptor gene (VDR), parathyroid hormone gene (PTH) and CASR gene whose protein products significantly affect calcium phosphate metabolism and are implicated in the pathogenesis ...
  • Parental Involvement in the Education of Children with Intellectual disabilities with Regards to the Implementation of Inclusive Education in Primary Schools in Prague 

   Defence status: DEFENDED
   Nabeta Igeme, Alice (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 10. 2007
   This research focused on parents' involvement in the education of children with intellectual disabilities in mainstream primary schools. The subjects were parents of children with intellectual disabilities in mainstream ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV