• Africký tanec 

   Defence status: DEFENDED
   Kohútová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Název: Africký tanec Cíle práce: Cílem projektu je sestavit a metodicky uspořádat ukázkovou hodinu afrického tance pro potřeby kondičních hodin pro dospělé, včetně fotografického záznamu pohybu, názvoslovného popisu a video ...
  • Cheerleading - metodický materiál pokročilých stunts 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Denisa (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 6. 5. 2011
   Název: Cheerleading - Metodický materiál pokročilých stunts Cíle: Poskytnout ucelený přehled informací týkajících se sportovního odvětví cheerleading. Vytvořit soubor doporučení obsahu a procesu nácviku pokročilých stunts. ...
  • Gymnastika jako prostředek k rozvoji pohybových schopností a dovedností ve sportovní disciplině FISAF fitness družstva - aerobik 

   Defence status: DEFENDED
   Zajícová, Renata (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 12. 9. 2007
  • Hodnocení 13. světové gymnaestrády v Dorbirnu 2007 

   Defence status: DEFENDED
   Kurinová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
   Název: Hodnocení 13. světové gymnaestrády v Dorbirnu 2007 Cil práce: Cílem práce bylo shromáždit a shrnout současné dostupné poznatky o konání Světových gymnaestrád, porovnat j ednotlivá vystoupení podle vybraných kritérií. ...
  • Metodika nácviku prvků capoeiry pro středoškolskou mládež 

   Defence status: DEFENDED
   Pošvová, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 24. 9. 2007
   Název práce: Metodika nácviku prvků capoeiry pro středoškolskou mládež Title: Methodics ofpracticing the capoeira's elements for secondary school students Cíle práce: Cílem práce je sestavení metodické řady capoeiry pro ...
  • Monitorování srdeční frekvence v hodinách Lift it 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasáková, Renáta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
   Název práce: Monitorování srdeční frekvence v hodinách Lift it Cíle práce: Vyhodnotit vliv cvičení lift it na rozvoj silové vytrvalosti pomocí sledování SF a zaznamenávání cvičební zátěže. Metody: Použito bylo longitudiální ...
  • Možnosti aplikace Break dance do školní tělesné výchovy 

   Defence status: DEFENDED
   Křivánek, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 5. 5. 2008
   Název práce: Možnosti aplikace Break dance do školní tělesné výchovy Possible aplication ofBreak dance as a part of school physical education lessons Cíle práce: Popis základních tanečních prvků Break dance, rozbor nácviku ...
  • Možnosti využití rope skippingových aktivit v kondiční přípravě fotbalistek 

   Defence status: DEFENDED
   Žampová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 6. 5. 2009
   Tema: Moznosti vyuzitf rope skippingovych aktivit v kondicnf pfiprave fotbalistek Abstrakt: Prace se zabyva problematikou rope skippingu a podava uceleny pfehled o moznostech jeho vyuziti v kondicnf pfiprave fotbalistek. ...
  • Realizace choreografie pohybové skladby pro soutěž Žij pohybem kategorie aerobik show 

   Defence status: DEFENDED
   Fajfrlíková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 7. 9. 2012
   Název práce: Realizace choreografie pohybové skladby pro soutěž Žij pohybem kategorie aerobik show Cíl práce: Cílem bakalářské práce je popsat jednotlivé fáze tvorby pohybové skladby pro soutěž Žij pohybem. S ohledem na ...
  • Rozbor choreografií soutěžních sestav v kategorii Fitness Step aerobik Senior na MČR v letech 2002, 2005 a 2008. 

   Defence status: DEFENDED
   Šimková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
   Název práce : Rozbor choreografií soutěžních sestav v kategorii Fitness Step aerobik Senior na MČR v letech 2002, 2005 a 2008. Title : The Analysis of competitive Choreographies placed on the Czech Championship in 2002, ...
  • Rytmické schopnosti jako předpoklad přesného točení švihadly 

   Defence status: DEFENDED
   Hybner, Milan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 26. 4. 2010
   0������� 0���� ������ �������� ���������� ���� ���������� �������� ������ ��������� ���� ������ ���������� ����� ���� ���������� ����������� � ���������� ���� ���������� ������ ����� ��������� ������� ��������� ����� ������ ...
  • Srovnání soutěžních forem: FISAF Fitness aerobik, Sportovní aerobik a Gymnastický aerobik 

   Defence status: DEFENDED
   Plevová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 5. 5. 2008
  • Tvorba choreografie pro soutěžní kategorii Fitness step aerobik senior 

   Defence status: DEFENDED
   Šimková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Název práce: Tvorba choreografie pro soutěžní kategorii Fitness step aerobik senior Title: The choreography composition for the Fitness step aerobic senior category Cíl práce: Na základě rozborů a předpovědí vývoje step ...
  • Tvorba choreografie závodního týmu v kategorii Step teams 15-26 let v soutěži "Žij pohybem" v roce 2012 

   Defence status: DEFENDED
   Šimková, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 14. 1. 2013
   Název práce: Tvorba choreografie závodního týmu VSK UK FTVS Praha v kategorii Step teams 15-26 let v soutěži "Žij pohybem" v roce 2012. Title: VSK UK FTVS Prague in ŽIJ POHYBEM 2012 Step Teams Aerobic Competition (15- 26 ...
  • Uplatnění tance break dance v soutěžích mládeže v ČR, historie a vývoj tohoto tanečního stylu 

   Defence status: DEFENDED
   Parmová, Miroslava (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 9. 5. 2006
   Název práce: Uplatnění tance break dance v soutěžích mládeže v ČR, historie a vývoj tohoto tanečního stylu Application ofBreak dance style in youth's competitions in the Czech Republic, history and development of such ...
  • Využití sporttesterů a jejich testovacích funkcí při kondiční přípravě běžné populace v oblasti ,,fitness" a ,,pohybu pro zdraví" 

   Defence status: DEFENDED
   Svoboda, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 9. 5. 2006
   Název: Využití sporttesterů a jejich testovacích funkcí při kondiční přípravě běžné populace v oblasti "pohybu pro zdraví" a "fitness Use of POLAR F - series heart rate monitors and their own features in ...
  • Využití statického a dynamického strečinku v tréninku dívek kadetské kategorie ve sportovním aerobiku 

   Defence status: DEFENDED
   Knobová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 17. 6. 2020
   6 ABSTRACT Tittle: Effect of Static and Dynamic Stretching on the Performance of Cadet Category in Competitive Aerobics Objectives: The aim of the work is to find out the type, method and use of static and dynamic stretching ...
  • Zranění v aerobiku 

   Defence status: DEFENDED
   Drahotová, Karolína (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Název: Zranění v aerobiku Cíle: Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jaká část těla je nejčastěji zraněná u děvčat, která se věnují soutěžním formám aerobiku na různých úrovních ve věku 17 - 25 let. Metody: V práci jsem ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV