• Apokryfní Bartolomějovo evangelium ve slovanské tradici 

   Defence status: DEFENDED
   Chromá, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Apokryfní Bartolomějovo evangelium ve slovanské tradici (Martina Chromá) Abstrakt Tématem práce je slovanský překlad Bartolomějova evangelia (Otázek Bartolomějových), apokryfní památky sepsané původně v řečtině pravděpodobně ...
  • České překlady První staroslověnské legendy o sv. Václavu 

   Defence status: DEFENDED
   Chromá, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Diplomová práce se věnuje problematice novoeských překladů První staroslověnské legendy o sv. Václavu (dále PSLV). V první kapitole jsou shrnuty základní informace o této literární památce a jednotlivých redakcích, v nichž ...
  • Jazykový rozbor novocírkevněslovanského Hlaholského misálu 

   Defence status: DEFENDED
   Sirůčková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Diplomová práce se zabývá rozborem hláskoslovného systému Hlaholského misálu sestaveného Vojtěchem Tkadlčíkem. Pozornost je věnována rozdílům mezi hlaholským zněním a transkripcí do latinky. V úvodu práce je nejprve ...
  • Kompozita ve staroslověnštině 

   Defence status: RECOGNIZED
   Zábranský, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 2. 2011
   In the dissertation Compounds in Old Church Slavonic, the author seeks to shed light on the issue of how to view words formed by composition in the Old Church Slavonic literature. The methodology of processing compounds ...
  • Kompozita ve staroslověnštině 

   Defence status: DEFENDED
   Zábranský, Lukáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 12. 2010
   V disertační práci Kompozita ve staroslověnštině se autor snaží osvětlit otázku, jak pohlížet na slova tvořená kompozicí ve staroslověnském písemnictví. Metodologii zpracování kompozit ve staroslověnštině je věnována ...
  • Odraz latiny v charvátskohlaholských památkách. Překladová technika ablativu absolutního v charvátskohlaholské Benediktově Řeholi 

   Defence status: DEFENDED
   Spurná, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Předkládaná práce se věnuje analýze překladové techniky latinského ablativu absolutního do církevní slovanštiny chorvatské redakce na materiálu církevněslovanského překladu Benediktovy Řehole. Kromě samotné analýzy jsou ...
  • Překladová technika z latiny do staroslověnštiny na základě Gumpoldovy legendy a Druhé staroslověnské legendy o sv. Václavu 

   Defence status: DEFENDED
   Spurná, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 3. 7. 2017
   The Translation Technique from Latin to Old Church Slavonic on the Basis of Gumpold's Legend and the Second Old Church Slavonic Life of Saint Wenceslas Kateřina Spurná Summary This dissertation analyses the translation ...
  • Slovo o svatém Dimitriji Soluňském mezi nejstaršími legendami Germanova sborníku 

   Defence status: DEFENDED
   Mikulka, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 2. 2010
   Práce se snaží zařadit staroslověnský překlad Legendy o Dimitriji Soluňském v Germanově sborníku do kontextu dalších hagiografických a homiletických textů. V lexikálním plánu se nachází řada shod se slovní zásobou nejstarších ...
  • Tři starobylé staroslověnské homilie 

   Defence status: DEFENDED
   Mikulka, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 9. 2021
   Tři starobylé staroslověnské homilie (Tomáš Mikulka) Abstrakt Obsah této disertační práce tvoří komplexní rozbor tří starobylých slovanských homilií, jimž dosud nebyla věnována patřičná pozornost odborné veřejnosti. Jedná ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV