• Anglicismy v současné češtině a ruštině (na materiálnu slovníku Nová slova v češtině 1, Nová slova v češtině 2 a Novyj slovar' inostrannych slov) 

   Defence status: DEFENDED
   Grudina, Lilija (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   Diplomová práce se zabývá analýzou anglicismů jako neologismů přelomu 20. - 21. století v češtině a v ruštině. V práci jsou vysvětleny důvody intenzivního přejímání z angličtiny. Byla provedena analýza anglicismů ze ...
  • Animální frazeologie: srovnání češtiny a čínštiny 

   Defence status: DEFENDED
   Qi, Lijuan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 3. 2. 2016
   Tato diplomová práce je věnována české a čínské animální frazeologii, tj. frazémům obsahujícím název zvířete v širším smyslu. Autorka soustředila svou pozornost na rozbor animální frazeologické jednotky z hlediska ...
  • Aspekty slovanského "mít" - v gramatice. Jeho auxiliace a gramatikalizace v konstrukcích typu evropského analytického perfekta "mít" + ppp - bulharština, makedonština a korpusová studie češtiny 

   Defence status: RECOGNIZED
   Marvanová, Mira (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 30. 10. 2008
   The verb "to have" is one of significant elements of the ELA (European Linguistic Area). It belongs to the first stage of europeisms, yet it is not part of the IE heritage and its origin is different in the majority of ...
  • Aspekty slovanského "mít" - v gramatice. Jeho auxiliace a gramatikalizace v lionstrulicích typu evropského analytického perfekta "mít" + PPP - bulharština, makedonština a korpusová studie češtiny 

   Defence status: DEFENDED
   Marvanová, Mira (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 6. 2008
   Sloveso "mít" patří k významným prvkům ELA (Evropského lingvistického areálu) a může být považováno za jeden z prvofázových evropeismů, nicméně však nepatří do indoevropského dědictví a jeho vznik je odlišný ve ...
  • Binomiály v češtině a ruštině 

   Defence status: DEFENDED
   Motornyuk, Alina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Diplomová práce je věnována binomiálům v českém a ruském jazyce. Autorka soustředila svou pozornost na substantivní binomiály, na určení jejich sémantických tříd a syntaktických funkcí a na porovnání výsledků z obou jazyků. ...
  • Česká a srbská frazeologie: srovnání, aspekty a struktura česko-srbského frazeologického slovníku. 

   Defence status: DEFENDED
   Linda Popović, Snežana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   Název práce: Česká a srbská frazeologie: srovnání, aspekty a struktura česko-srbského frazeologického slovníku Autor: Mgr. Snežana Linda Popović Katedra: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Školitel: prof. ...
  • Česko - čínská animální frazeologie (kolokace a přirovnání) 

   Defence status: DEFENDED
   Lin, Hsueh-Chi (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   Čeština a čínština jsou jazyky odlišné nejenom z hlediska typologického, ale i z hlediska genealogického. Frazeologie a idiomatika (IF) je mnohostranná jazyková disciplína zabývající se studiem jazykových jednotek různého ...
  • Česko-italská animální frazeologie 

   Defence status: DEFENDED
   Baldessari, Adriano (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 26. 9. 2006
   V této diplomové práci jsem se pokusilo zmapování oblasti animální frazeologie v češtině a v italštině. Analyzoval jsem 895 českých hesel ze SČFI 2, ze kterých jsem našel v SYN 2000 533 frazémů. V italských slovnících jsem ...
  • Česko-lotyšský slovník 

   Defence status: RECOGNIZED
   Nikulceva, Sandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 25. 8. 2008
  • Česko-lotyšský slovník 

   Defence status: DEFENDED
   Nikulceva, Sandra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 13. 3. 2008
  • Diachronní srovnání synchronních korpusů 

   Defence status: DEFENDED
   Křen, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 5. 2012
   The thesis presents a method for diachronic comparison of synchronic corpora that reflect language of very close time periods. Its primary aim is the assessment of possi- bilities and limitations of language change detection ...
  • Dnešní stav skloňování substantiv takzvaných typů kámen a břímě 

   Defence status: DEFENDED
   Šimandl, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 10. 2008
   V češtině existují dvě skupiny substantiv, mezi neživotnými maskuliny typ kámen, mezi neutry typ břemeno/břímě, které kolísají mezi tvrdým a měkkým skloňováním. Jádrem obou těchto skupin jsou staroslověnské n-kmeny. Odrazem ...
  • Formalized contrastive lexical description: a framework for bilingual dictionaries 

   Defence status: DEFENDED
   Vondřička, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 6. 2011
  • Kvantitativní charakteristiky termínů 

   Defence status: DEFENDED
   Kováříková, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 12. 2014
   Metoda automatického vyhledávání termínů TERMIT je zaměřena nejen na samotnou úspěšnost, tedy co nejvyšší počet správně vyhledaných termínů, ale v první řadě na vlast- nosti, které při identifikaci jednoslovných a víceslovných ...
  • Novější vývoj českého lexikonu, zvl. v oblasti ekonomické terminologie 

   Defence status: DEFENDED
   Nowak, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Ekonomie patří k nejpopulárnějším vědním oborům dneška. Už dlouho se jí nezabývají pouze experti, ale i ekonomové-amatéři. Ekonomika ovlivňuje náš každodenní život a my máme vliv na její vývoj, ale i jazyk, kterým je ...
  • Od slovesa ke jménu a předložkám Departicipiální formy v češtině: forma, funkce, konkurence 

   Defence status: DEFENDED
   Richterová, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 11. 2017
   From Verbs to Nouns and Prepositions Departicipial Forms in Czech: Form, Function, Complementarity Olga Richterová Abstract The present work gives a rough overall picture of the behaviour of departicipial forms ending in ...
  • Partikule v mluveném jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Adamovičová, Ana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 6. 2018
   The goal of this thesis is to map a theme, which has not been systematically explored enough by Czech linguists so far. It deals with the material of the Prague Spoken Corpus (PSC), which contains a series of records of ...
  • Posuny ve vyjadřování kategorie určenosti v současné spisovné a nespisovné češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Dobiáš, Daniel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
   While the category of in/definiteness in Czech and other Slavonic languages (except Bulgarian and Macedonian, cf. Corbett - Comrie, 2002) is not expressed by articles, the present paper is concerned with the observation ...
  • Srovnání českých a finských verbálních časů v paralelním korpusu 

   Defence status: DEFENDED
   Noronkoski, Sanni (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Cílem této práce je srovnávat metodami korpusové lingvistiky systémy slovesných časů v češtině a ve finštině, zejména z hlediska překladu. Tato otázka mě zajímá především z pohledu překladatele, tedy praktického, ale abychom ...
  • Srovnávací aspekty české a ukrajinské paremiologie 

   Defence status: DEFENDED
   Portechko, Galyna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 5. 6. 2007
   Diplomová práce je věnovaná otázkám slovanské paremiologie na základě komparativní analýzy českých a ukrajinských přísloví. Ve své práci se zabývám teoretickými, paremiologickými, komparativními a sociolingvistickými ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV