• Anaerobní nálevníci 

   Nováková, Ludmila (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
  • Diverzita a evoluce anaerobních heteroloboseí 

   Pánek, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 22. 9. 2015
   9 ABSTRACT This thesis is focused on the phylogeny, diversity, and cell structure of obligately anaerobic Heterolobosea (Excavata: Discoba). Using culture-based approach, we have discovered their hidden species diversity ...
  • Diverzita a fylogeneze archaméb 

   Zadrobílková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 3. 2016
   Members of the group Archamoebae are free-living or endobiotic amoeboid flagellates and amoebae. They live in anoxic or microoxic habitats, and their mitochondria have been reduced. They were originally thought to lack ...
  • Diverzita améboflagelátů a améboidních bičíkovců 

   Pomahač, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 6. 2019
  • Diverzita anaerobních nálevníků 

   Nováková, Ludmila (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Nálevníci (Ciliata) jsou jednobuněčné eukaryotické organismy patřící do skupiny Alveolata. Dělí se na jedenáct tříd. Z toho se anaerobní/mikroaerofilní zástupci nacházejí ve třídách Armophorea, Litostomatea, Plagiopylea, ...
  • Diverzita nekultivovatelných a obtížně kultivovatelných zástupců čeledi Psalteriomonadidae (Excavata: Heterolobosea) 

   Uhrová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   Heterolobosea is a group of amoeboflagellates, amoebae, and flagellates belonging to the supergroup Excavata. Approximately 150 species of Heterolobosea have been described, from which less than 20 are obligately anaerobic. ...
  • Diverzita rodu Blastocystis (Stramenopiles) 

   Lorencová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Ačkoli je rod Blastocystis málo známý, získává si v současné době pozornost mnoha protistologů a parazitologů. Zástupci tohoto rodu zcela ztratili bičíky, ale obdobně jako zástupci příbuzných skupin Opalinidae a Proteromonadidae, ...
  • Diverzita rodu Blastocystis (Stramenopiles) v plazech a členovcích 

   Lorencová, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 6. 2014
   Rod Blastocystis si v současnosti získává pozornost mnoha vědců, zejména parazitologů. Zástupci tohoto rodu ztratili bičíky, ale, obdobně jako zástupci příbuzných skupin Opalinidae a Proteromonadidae, jsou anaerobní a žijí ...
  • Diverzita volně žijících diplomonád 

   Rmoutilová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
   Řád Diplomonadida patří do říše Excavata a zahrnuje jak volně žijící, tak endobiotické prvoky. Více pozornosti bylo vždy věnováno endobiotickým zástupcům - zejména parazitu Giardia intestinalis, na kterém bylo provedeno ...
  • Druhový koncept a asexuální organismy 

   Smejkalová, Pavla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 5. 2008
  • Ekologie mikrobiálních společenstev v prostředí sulfidických rud 

   Falteisek, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 10. 2016
   1 Abstract This thesis is focused on the diversity of microorganisms of prokaryotic type living in the environments, where microbial sulfidic mineral precipitation or decomposition occur. The relationship between the ...
  • Evoluce anaerobních heteroloboseí 

   Pánek, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   Heterolobosea jsou skupinou zahrnující převážně volně žijící měňavky, bičíkovce a améboflageláty s blízkým příbuzenským vztahem k euglenozoím a jakobidům (superskupina Excavata). Přinejmenším dvě linie heteroloboseí ...
  • Evoluce archaméb 

   Ptáčková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 5. 2008
  • Evoluce mastigontu ve skupině Excavata 

   Táborský, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   Až v poslední době dochází k odhalení obrovské rozmanitosti eukaryotických organizmů. Jednou z velkých skupin jsou Excavata. Zkoumání organizmů této skupiny je velmi důležité jak z teoretického, tak z praktického hlediska. ...
  • Evoluce skupiny Retortamonadida (Eukaryota: Excavata: Fornicata) 

   Smejkalová, Pavla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 6. 2010
   Řád Retortamonadida je malou skupinou heterotrofních bičíkovců, kteří se dělí do dvou rodů (Chilomastix, Retortamonas). Zástupci obou rodů žijí zejména jako střevní komenzálové obratlovců a bezobralých. V nedávné době byl ...
  • Evolutionary history of Parnassiinae 

   Kaman, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 6. 2014
   Tato přehledová práce je věnována evoluční historii Parnassiinae a to zejména nominátnímu rodu Parnassius, který představuje hlavní skupinu Parnassiinae. Nejdříve bude pojednáno taxonomické pojetí Parnassiinae, monofyletický ...
  • Fylogeneze archaméb 

   Ptáčková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Archaméby jsou malou skupinou anaerobních eukaryotických mikroorganismů, která patří do říše Amoebozoa. Dříve byly považovány za pozůstatky nejstarších eukaryot, která nemají mitochondrii. Později však byl u některých ...
  • Metoda DNA barcodingu a její využití u protist 

   Rotterová, Johana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   DNA barcoding je molekulární metoda identifikace druhů založená na krátkých úsecích sekvence DNA, které by měly být co nejvíce podobné u jedinců stejného druhu, a naopak se musí co nejvíce lišit mezi druhy. Tyto DNA barcody ...
  • Morfologická a fylogenetická charakterizace tetratrichomonád skupiny A 

   Krížová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Trichomonády jsou skupina anaerobních jednobuněčných eukaryotických organismů, které se v současné době řadí do říše Excavata (skupina Parabasalia), přestože nesdílí žádný z typicky exkavátních znaků (charakteristické ...
  • Morfologická a molekulární charakterizace anaerobních zástupců rodu Andalucia (Excavata: Jakobida) 

   Táborský, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Eukaryotické organizmy jsou dnes řazeny do zhruba třiceti skupin, existuje ale i řada organizmů, u kterých si nejsme jisti, kam je na eukaryotickém stromu umístit. Tato práce se zabývá druhově malou, ale evolučně významnou ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV