• Aproximace obtížných rozvrhovacích úloh 

   Defence status: DEFENDED
   Lisý, Viliam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 28. 1. 2008
   Tato práce zkoumá rozvrhování problémů typu "shop". Po zavedení notace a základních definic používaných v rozvrhování přinášíme přehled známých výsledků o výpočetní složitosti různých rozvrhovacích problémů typu "open ...
  • Boolean methods in knowledge compilation 

   Defence status: DEFENDED
   Kaleyski, Nikolay Stoyanov (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   V rámci práce je vyřešen otevřený problém o relativní úspornosti jazyků PI a MODS. Ukazuje se, že PI není alespoň tak úsporný jako MODS tím, že se konstruuje třída Booleovských funkcí s počtem primárních implikantů který ...
  • Boolean techniques in Knowledge representation 

   Defence status: DEFENDED
   Chromý, Miloš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 9. 2020
   Title: Boolean techniques in Knowledge representation Author: Miloš Chromý Department: Department of Theoretical Computer Science and Mathematical Logic Supervisor: Doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D., Department of Theoretical ...
  • Boolean techniques in Knowledge representation 

   Defence status: RECOGNIZED
   Chromý, Miloš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 4. 12. 2020
   Title: Boolean techniques in Knowledge representation Author: Miloš Chromý Department: Department of Theoretical Computer Science and Mathematical Logic Supervisor: Doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D., Department of Theoretical ...
  • Classes of Boolean Formulae with Effectively Solvable SAT 

   Defence status: DEFENDED
   Vlček, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   The thesis studies classes of Boolean formulae for which the well-known satisfiability problem is solvable in polynomially bounded time. It focusses on classes based on unit resolution; it describe classes of unit refutation ...
  • Časová složitost minimalizace Booleovských funkcí. 

   Defence status: DEFENDED
   Gurský, Štefan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Práca sa zaoberá časovou zložitostou problému minimalizácie formúl reprezentujúcich Booleovské funkcie. Prezentuje základné koncepty z oblastí Booleovských funkcií, ich zápisu v normálnych formách a minimalizácie týchto ...
  • Hornovské formule 

   Defence status: DEFENDED
   Bigoš, Štefan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   Jednou z aktuálne najštudovanejších podmnožín Booleovských funkcií sú Hornovské funkcie. V nich je mnoho nezodpovedaných otázok v probléme ich minimalizácie (nájdenie najkompaktnejšej ekvivalentnej reprezentácie). Tak ako ...
  • Interval Representations of Boolean Functions 

   Defence status: DEFENDED
   Kronus, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 8. 2007
   This thesis is dedicated to a research concerning representations of Boolean functions. We present the concept of a representation using intervals of integers. Boolean function f is represented by set I of intervals, if ...
  • Konstrukce minimálních DNF reprezentací 2-intervalových funkcí. 

   Defence status: DEFENDED
   Dubovský, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Název práce: Konstrukce minimálních DNF reprezentací 2-intervalových funkcí Autor: Jakub Dubovský Katedra: Katedra teoretické informatiky a matematické logiky Vedoucí diplomové práce: doc.RNDr.Ondřej Čepek, Ph.D. Abstrakt: ...
  • Special Classes of Boolean Functions with Respect to the Complexity of their Minimization. 

   Defence status: DEFENDED
   Gurský, Štefan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 9. 2014
   In this thesis we study Boolean functions from three different perspectives. First, we study the complex- ity of Boolean minimization for several classes of formulas with polynomially solvable SAT, and formulate sufficient ...
  • Synchronization and Discontinuous Input Processing in Transition Systems 

   Defence status: DEFENDED
   Vorel, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   Práce shrnuje odpovědi na složitostní a kombinatorické otázky z oblasti synchronizačních slov v přechodových systémech, barvení cesty na orientovaných grafech a nespojitého zpracování vstupu ve formálních jazycích. Výsledky ...
  • Třídy Booleovských formulí s efektivně řešitelným SATem. 

   Defence status: DEFENDED
   Vlček, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Práce se zabývá třídami Booleovských formulí, pro které je problém splnitelnosti (SAT) řešitelný v polynomiálním čase. Zkoumá chování těchto tříd vzhledem k základním operacím s formulemi (komplementaci literálu, komplementaci ...
  • Třídy Booleovských funkcí umožňující efektivní hledání minimálních reprezentací. 

   Defence status: DEFENDED
   Kuřík, Stanislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
   Tématem práce je problém minimalizace Booleovských funkcí. Rozebírá složitost minimalizace v obecném případě pro různé vstupní reprezentace a protože ve všech zde uvažovaných případech jde o NP-úplný problém, následuje ...
  • Vlastnosti intervalových booleovských funkcí 

   Defence status: DEFENDED
   Hušek, Radek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Tato práce řeší problém rozpoznávání k-intervalových boolovských funkcí. Na vstup bo- olovské funkce můžeme nahlížet jako na binární zápis přirozeného čísla. Funkce je k- intervalová, pokud - při takto interpretovaném ...
  • Vlastnosti intervalových booleovských funkcí 

   Defence status: RECOGNIZED
   Hušek, Radek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   Boolean function f is k-interval if - input vector viewed as n-bit number - f is true for and only for inputs from given (at most) k intervals. Recognition of k-interval fuction given its DNF representation is coNP-hard ...
  • Vlastnosti k-intervalových booleovských funkcí 

   Defence status: DEFENDED
   Gál, Pavol (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Táto práca je zameraná predovšetkým na intervalové booleovské funkcie. Práca prezentuje základné znalosti o booleovských funkciach, ich reprezentáciach a hlavne sa koncentruje na pozitívne booleovské funkcie. Práca cituje ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV