• Chemistry of the Interlamellar Space of Two-dimensional Zeolites 

   Mazur, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Předložená dizertační práce se zabývá syntézou, charakterizací a modifikací zeolitů a zeolitických materiálů. Dizertace se zaměřuje především na dvourozměrné (2D) zeolity a modifikaci jejich mezivrstvového prostoru. Práce ...
  • MoO3 supported on mesoporous molecular sieves - new catalysts for alkene metathesis and alkyne polymerization 

   Topka, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 6. 11. 2008
   Comprehensive Summary of PhD Thesis MoO3 supported on mesoporous molecular sieves - new catalysts for alkene metathesis and alkyne polymerization MoO3 nanesený na mesoporesních molekulových sítech - nové katalyzátory pro ...
  • Preparation and characterization of new materials for metathesis and adsorption 

   Pastva, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 3. 2017
   Hlavním cílem této práce bylo ukázat univerzální použití křemičitých mezoporézních materiálů s pravidelnou strukturou, zejména v adsorpci a katalýze. Z těchto důvodů byla zvolena čtyři mezoporézní molekulová síta (SBA-15, ...
  • Synthesis and Post-synthesis Modification of Novel 2-Dimensional Zeolites 

   Přech, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   Význam udržitelných chemických technologií a snižování ekologické náročnosti chemických procesů neustále roste. Ačkoli je známa řada různých metod výroby epoxidů, sulfoxidů a sulfonů, přímá selektivní oxidace výchozích ...
  • Synthesis, characterization and catalytic application of novel zeolites 

   Eliášová, Pavla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 6. 2014
   Předložená disertační práce se zabývá syntézou nových typů zeolitů, jejich charakterizací a možným využitím v katalýze. Disertace byla zaměřena především na zeolity s dvourozměrnou strukturou. Práce byla vypracována na ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV