Now showing items 1-20 of 50

  • Aktivizace dlouhodobě nemocných pacientů v rámci dobrovolnické činnosti v Centru následné péče, FN Motol 

   Defence status: DEFENDED
   Janíčková, Eva (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 9. 2018
  • Animoterapie v Domově pro osoby se zdravotním postižením Sulická 

   Defence status: DEFENDED
   Pešičková, Nikol (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 6. 2015
  • Artefiletika s dětmi s ADHD 

   Defence status: DEFENDED
   Veselská, Eva (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Práce s názvem "Artefiletika s dětmi s ADHD" je zaměřena na informování čtenáře o možnostech artefiletické práce s dětmi s hyperaktivitou a poruchou pozornosti. Věnuje se artefiletice jako oboru vhodném pro práci s dětmi ...
  • Arteterapie a její využití při práci s dětmi s autismem 

   Defence status: DEFENDED
   Kolomazníková, Monika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 5. 2009
  • Arteterapie s duševně nemocnými 

   Defence status: DEFENDED
   Veselská, Eva (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
  • Arteterapie s nadanými dětmi 

   Defence status: DEFENDED
   Kavková, Jitka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
  • Cesta do drogové závislosti a zpět 

   Defence status: DEFENDED
   Kotorová, Adéla (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
   The bachelor thesis deals with the problem of drug addiction. In more detail, it focuses on the imaginary journey to drugs and also on the possibilities of changing the chosen inappropriate trajectory of life and going on ...
  • Domovy se zvláštním režimem pro osoby s autismem 

   Defence status: DEFENDED
   Havránková, Martina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Předložená diplomová práce se zabývá poruchami autistického spektra a sociální pobytovou službou Domova se zvláštním režimem Libčice. V teoretické části uvádím základní informace o sociálních službách v České republice. ...
  • Drogová kriminalita dětí a mladistvých 

   Defence status: DEFENDED
   Vilímová, Michaela (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   The diploma theses deals with drug-related crime of children and juveniles, thus with criminal activity of unauthorized productions and possessions of narcotic and psychotropic substance s according to Sections 187, 187a, ...
  • Drogově závislé matky ve vztahu k těhotenství a mateřství 

   Defence status: DEFENDED
   Ouředníková, Veronika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
   OUŘEDNÍKOVÁ, Veronika. Drogově závislé matky ve vztahu k těhotenství a mateřství. Praha, 2016. 84 s. Diplomová práce. Karlova Univerzita, Husitská teologická fakulta. Vedoucí práce: PhDr. Miloslav Čedík Diplomová práce se ...
  • Efektivita primární prevence v prostředí kolejní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Haspeklová, Elen (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Diplomová práce "Efektivita primární prevence v prostředí kolejní školy" poskytuje náhled na určité odchylky efektivity primární prevence v návaznosti na prostředí, ve kterém je prevence prováděna. Teoretická část práce ...
  • Faktory ovlivňující sociálně patologické chování u dětí a možnost prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Bradáčová, Veronika (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   This thesis deals with the phenomenon of socio-pathological behavior of school aged children and explores factors which influence this behavior. Theoretical part describes main topics such as the most common types of risk ...
  • Kooperativní přístup mezi školou, rodinou a dětmi s poruchami chování v rámci komunitního systému 

   Defence status: DEFENDED
   Pretlová, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 5. 2008
   My thesis about Cooperation among school, family and children with behaviour disorder, within the sphere of community system is aimed at problems of children with behaviour disturbances to point out the necessity of ...
  • Kyberšikana na školách 

   Defence status: DEFENDED
   Kohoutková, Terezie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 13. 6. 2013
   Tato bakalářská práce se zabývá zneužíváním informačních a komunikačních technologií zejména pak v kyber prostoru. V první části práce je popsána šikana, která velmi souvisí s kyberšikanou. Nejprve jsou uvedeny znaky šikany, ...
  • Kyberšikana ve společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Bartlová, Tereza (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   V ČESKÉM JAZYCE Diplomová práce "Kyberšikana ve společnosti" pojednává o tomto fenoménu a zmínila jsem i jí příbuzné jevy jako je pronásledování, lákání, videonahrávky, kde agresoři týrají oběť. Snažím se veřejnost seznámit ...
  • Léčba pachatelů trestné činnosti spojené s užíváním pervitinu 

   Defence status: DEFENDED
   Aghová, Žaneta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
  • Lidé se zdravotním postižením a internet 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Lenka (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2020)
   Date of defense: 22. 6. 2020
   199 7. ABSTRAKT The goal: The goal of this work was to clarify the ways the social work is presented and how the forum for physically afflicted persons is created on the web portal "Lidemezilidmi", run by a company "Dobre ...
  • Mediace v sociální práci 

   Defence status: DEFENDED
   Machková, Kateřina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
  • Minimalizace rizikového chování na kolejní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Haspeklová, Elen (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato bakalářská práce pojednává o problematice rizikového chování ve specifickém prostředí kolejní školy. Teoretická část představuje první školu kolejního typu v České republice - Open Gate - the boarding shool. Popisuje ...
  • Motivační rozhovor. Práce na změně s uživateli nealkoholových drog v nízkoprahovém zařízení 

   Defence status: DEFENDED
   Kolovecká, Petra (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 5. 2010
   Hlavním tématem této diplomové práce je popsání speciální techniky - motivační rozhovor, který se využívá při práci s drogově závislými v nízkoprahových zařízeních. Tato práce se nejprve věnuje samostatně tématu drog a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV