Now showing items 1-20 of 106

  • Akce Kulak na Lounsku a její obecné předpoklady 

   Defence status: DEFENDED
   Kaloušová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Anotation The thesis concentrates on a description of the action Kulak, focusing on the region Louny with an explanation of the general trends of the collectivization of agriculture. The goal of this work is to show different ...
  • Akce Robotka 

   Defence status: DEFENDED
   Skořepová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 1. 2014
   (česky): Tato diplomová práce se zabývá poválečnými osudy Josefa Robotky, účastníka druhého i třetího odboje, a lidí s ním spolupracujících. Nelze nezmínit jeho činnost za druhé světové války v Radě tří, ale klíčovým tématem ...
  • Antonín Zápotocký a Kladensko - vztah osobnosti a prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínek, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   This Thesis deals with the personality of Antonín Zápotocký considering to his relation to the Kladno region and his work there. Kladno is then elected because of the interconnection of this environment with Zápotocký since ...
  • Budovy zastupitelských úřadů ČSR v meziválečném období. Strategie jejich výběru a získávání 

   Defence status: DEFENDED
   Jaroš, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 1. 2006
   Ve své diplomové práci se hodlám zaměřit na to, jak významnou úlohu hrály zahraničněpolitické vztahy Československé republiky a orientace její zahraniční politiky spolu s neméně důležitými hospodářskými a společenskými ...
  • Budovy zastupitelských úřadů ČSR v meziválečném období; strategie jejich výběru a získávání 

   Defence status: DEFENDED
   Jaroš, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 6. 2006
   Czechoslovak Embassy and Consulate Buildings During the Inter-war Period: Selection and Acquisition Strategies In the Diplomatic Service of Austro-Hungarian empíre worked only few Czechs and Slovaks. For this reason the ...
  • Cesta k zániku Agrární strany (1933-1948) 

   Defence status: RECOGNIZED
   Anev, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 25. 11. 2011
   Tato práce se snaží objasnit příčiny zániku Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu, strany, která byla a je až do dneška známá především pod označením agrární strana. Agrárníci představovali v meziválečném ...
  • Chrámy vědění osiřely: Intervenční úsilí představitelů protektorátní správy o zmírnění následků německé akce vůči českému vysokému školství na podzim roku 1939 

   Defence status: DEFENDED
   Borl, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 2. 2015
   Diplomová práce se věnuje snaze protektorátní správy vypořádat se s následky německého zákroku ze 17. listopadu 1939, kdy v odvetě za předchozí demonstrace došlo k uzavření českých vysokých škol a zatčení a následné internaci ...
  • Časopis Česká stráž (1890-1901) a jeho profilující osobnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Baloun, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Předmětem této bakalářské práce je rozbor časopisu Česká stráž v letech 1890- 1901. Důraz je kladen na období, kdy v redakci České stráže působila trojice redaktorů (Cyril Horáček, Václav Choc a Eduard Koerner), která se ...
  • Čeněk Šlégl (1899-1970). Konfrontace umělce s dvěma totalitními režimy 

   Defence status: DEFENDED
   Macela, Miloslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Tématem této diplomové práce jsou životní osudy herce a režiséra Čeňka Šlégla (*30. 9. 1899, Praha - † 17. 2. 1970, tamtéž) a v obecné rovině také otázka kolaborace v českém uměleckém prostředí. Čeněk Šlégl se v období ...
  • Čeněk Šlégl (1899-1970). Konfrontace umělce s dvěma totalitními režimy 

   Defence status: RECOGNIZED
   Macela, Miloslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 1. 2010
   This master's thesis deals with the career of the actor and director Čeněk Šlégl (born 30 September 1899 in Prague, died 17 February 1970 in Prague), and also explores the issue of collaboration in Czech artistic circles. ...
  • České fašistické hnutí v období první Československé republiky s důrazem na vývoj v pardubickém regionu 

   Defence status: DEFENDED
   Benda, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 4. 2014
   Předložená práce se zaměřuje na fenomén českého fašistického hnutí v období první Československé republiky s důrazem na vývoj v pardubickém regionu. Český fašismus a krajní nacionalismus, který byl reprezentován zejména ...
  • Československá strana národně demokratická a František Hlaváček jako její generální tajemník 

   Defence status: DEFENDED
   Ulm, Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 18. 5. 2009
   Jako generálni tajemník Národně demokratické strany se František Hlaváček jistě osvědčil. Dosvědčují to nejen stovky děkovných dopisů z Hlaváčkovy pozůstalosti. Za téměř 7 let Hlaváčkova působení se sekretariát vygeneroval ...
  • Československá těžká vojenská technika. Vývoj, výroba, nasazení a export československých tanků, obrněných automobilů a pásových dělostřeleckých tahačů 1918-1956 

   Defence status: DEFENDED
   Pejčoch, Ivo (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 30. 9. 2009
   Disertační práce je zaměřena na oblast zbrojní výroby na území Československa v období od vzniku první republiky přes obsazení zbytku českých zemí jednotkami Wehrmachtu a zánik naší samostatnosti až po závěr samostatného ...
  • Československý diplomat JUDr. Robert Flieder 

   Defence status: DEFENDED
   Brejcha, Miroslav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Tématem předkládané bakalářské práce je osobnost význačného československého diplomata Roberta Fliedra, jehož životním posláním bylo: "věrně a usilovně sloužit svému národu".! Toto téma jsem si vybral především proto, že ...
  • Češi a Slováci v zemi helvetského kříže: československé krajanské spolky ve Švýcarsku ve druhé polovině 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Dörner, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 5. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem a činností krajanských organizací Čechů a Slováků ve Švýcarsku v průběhu 20. století sdružených ve Svazu československých spolků ve Švýcarsku. První spolky, které neměly dlouhého ...
  • Dějiny chomutovského gymnázia v letech 1945-1948 

   Defence status: DEFENDED
   Brabcová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 6. 9. 2021
   Tato práce se zabývá dějinami státního reálného gymnázia v Chomutově v mezidobí let 1945 až 1948. Konkrétně se zaměřuje na obnovu gymnázia po druhé světové válce, jak vypadala výuka, stav studentů a profesorského sboru, ...
  • Dějiny tělovýchovné organizace Orel v Čechách 1909-1948 

   Defence status: DEFENDED
   Vejvar, Stanislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 24. 6. 2014
   Historie tělovýchovné organizace Orel v Čechách 1909 - 1948 V roce 1909 vznikla v Čechách, na Moravě a ve Slezsku tělovýchovná organizace Orel. Sjednotila organizace, které pro katolíky organizovaly tělocvičné aktivity. ...
  • Diferenciace v odívání jako ukazatel sociálního statusu u žen za první republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Orctová, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   This bachelor theses is concerned with the fashion and clothing of women in the era of The First Czechoslovak Republic in Prague. There is described the economic and social situation, moreover the women's position in the ...
  • Diskuse v tisku o státním programu elektrifikace v Československu do roku 1938 

   Defence status: DEFENDED
   Týle, Prokop (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   Bakalářská práce se zabývá elektrifikačním programem v Československé republice mezi lety 1918 a 1938. Ke zkoumání tohoto procesu využívá optiku stranického tisku, a to ve dvou úrovních. Za prvé, stručně představuje přijaté ...
  • Fenomén baru jako součást životního stylu za První republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Mozr, Tomáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Bakalářská práce pojednává o formování české barové scény a jejím sociálním složení v rámci nového fenoménu zábavy, American baru. Hlavní náplní práce je zaměření se na vývoj instituce baru během První republiky, kdy vznik ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV