Now showing items 1-20 of 47

  • Česká a francouzská koncepce školní plavecké výuky 

   Defence status: DEFENDED
   Martínková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 4. 9. 2020
   Název: Česká a francouzská koncepce školní plavecké výuky. Cíl: Cílem diplomové práce je zprostředkovat základní informace o koncepci a řízení plavecké výuky na základních, středních a vysokých školách a v plaveckých ...
  • Didaktická interakce mezi učitelkou a dítětem v přípravné plavecké výuce 

   Defence status: DEFENDED
   Hubená, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 9. 5. 2012
   Název: Didaktická interakce mezi učitelkou a dítětem v přípravné plavecké výuce. Cíle: Cílem diplomové práce bylo popsat a analyzovat interakční profily dvou učitelek mateřské školy s dlouholetou pedagogickou praxí, které ...
  • Hodnocení plavecké úrovně dětí mladšího školního věku a jejich úspěšnost v testu souvislého plavání 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   ě dětí mladšího školního věku a jejich úspěšnost v testu ovnat a vyhodnotit počáteční a konečný uplavaný stav v testu á testováním zkoumaného souboru osob nám po statistickém zpracování y: ěnu v uplavané vzdálenosti v testu ...
  • Hodnotící škála pro techniku plaveckého způsobu znak pro děti v mladším školním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Vetešníková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   Title: Rating scale for backstroke technique for children in early school age Objectives: Objective of the project is to create a rating scale for valutation of backstroke technique in early school age children. The thesis ...
  • Inkluze v plaveckém sportu 

   Defence status: DEFENDED
   Komárková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Title: Inclusion in Swimming Objectives: The aim of the bachelor thesis is to identify the conditions and success of inclusion of disabled people in the swimming training of healthy athletes. The sub-objective was to collect ...
  • Konstituování plaveckých technik prsa a kraul u osob po jednostranné amputaci horních a dolních končetin 

   Defence status: DEFENDED
   Rubešová, Pavlína (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 21. 9. 2007
   Souhrn Název práce: Konstituování plaveckých technik prsa a kraul u osoby po amputaci horní končetiny a osoby po amputaci dolní končetiny. Cíle: Cílem diplomové práce bylo analyzovat a zhodnotit plavecké techniky kraul a ...
  • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků se službou aqua-aerobic ve firmě Baby Club Juklík, spol. s.r.o. 

   Defence status: DEFENDED
   Hochová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 24. 4. 2007
   Title: Marketing survey of customer satisfaction with the aqua-aerobic service in the Baby Club Juklík, Ltd. Company. Aim of the thesis: To carry out a model marketing survey in connection with the aqua-aerobic service in ...
  • Marketinkový výzkum spokojenosti zákazníků se službou aqua-aerobic ve firmě Baby Club Juklík, spol. s r.o. 

   Defence status: DEFENDED
   Hochová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 24. 4. 2007
   Název: Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků se službou aqua-aerobic ve firmě Baby Club Juklík, spol. s r.o. Title: A marketing reasearch project assessing customer satisfaction with aqua-aerobic services in the company ...
  • Motivace k pohybovým aktivitám ve vodě u osoby v dospělém věku 

   Defence status: DEFENDED
   Vejvodová, Iveta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Název: Motivace k pohybovým aktivitám ve vod u osoby v dosp lém v ku Oblast: Pohybová aktivnost dosp lých Cíle: Realizovat a vyhodnotit jako p ípadovou studii pohybovou intervenci s využitím plavecké lokomoce, která je v ...
  • Motivace ke zvyšování kvalifikace trenér synchronizovaného plavání 

   Defence status: DEFENDED
   Vlasáková, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2022)
   Date of defense: 30. 8. 2022
   Title: Motivation to increase the synchronized swimming coach qualification Objectives: The aim of this thesis is to find out what motivational factors could lead the Czech synchronized swimming coaches to improve their ...
  • Motivace matek pro absolvování kurzů "plavání" dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Hupková, Radka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 3. 5. 2011
   Název: Motivace matek pro absolvování kurzů "plavání" dětí. Cíle: Cílem navrhované práce je analyzovat a popsat hlavní motivační pohnutky matek pro volbu "plavání" dětí. Metody: Tato práce má deskriptivní charakter. V naší ...
  • Motivace žen ke kultivaci plaveckých sebezáchranných dovedností 

   Defence status: DEFENDED
   Stralczynská, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 9. 5. 2012
   Název práce: Motivace žen ke kultivaci plaveckých sebezáchranných dovedností. Cíl práce: Definování souboru základních plaveckých sebezáchranných dovedností, zjišťování motivace žen ve věkovém rozmezí 18-60 let ke kultivaci ...
  • Možnosti využití plaveckých bazénů v Praze pro osoby se sníženou pohybovou schopností 

   Defence status: DEFENDED
   Chaloupková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 3. 5. 2010
   Možnosti využití plaveckých bazénů v Praze pro osoby se sníženou pohybovou schopností. Possibilities of using swimming pools in Prague for people the reduced physical ability. Cíle: Cílem práce bylo vyhledání informací a ...
  • Negativní emoce v plavecké výuce osob s mentálním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Kovařovic, Vojtěch (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 17. 6. 2021
   Název práce Negativní emoce v plavecké výuce osob s mentálním postižením Cíl práce Cílem této diplomové práce, je prostřednictvím zvolených metod zjistit výskyt negativních emocí spojených s výukou plavání u osob s mentálním ...
  • Nonverbální projevy v didaktických výstupech studentů UK FTVS v rámci předmětu Teorie a základy didaktiky plavání 

   Defence status: DEFENDED
   Dunajová, Kamila (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   Název práce: Nonverbální projevy v didaktických výstupech studentů UK FTVS v rámci předmětu Teorie a základy didaktiky plavání Cíle práce: Cílem této diplomové práce je posoudit míru zastoupení vybraných aspektů nonverbálních ...
  • Optimalizace výuky plavání školních dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Hudcová, Stanislava (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 3. 5. 2011
   Název práce: Optimalizace výuky plavání školních dětí Cíle práce: Cílem výzkumu je navrhnout a ověřit model zdokonalovací plavecké výuky vhodné pro nácvik plaveckých dovedností a plavecké lokomoce školních dětí v podmínkách ...
  • Plavecká gramotnost pozemních hokejistek 

   Defence status: DEFENDED
   Baštová, Miroslava (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Název: Plavecká gramotnost pozemních hokejistek. Cíle: Získat a analyzovat údaje o úrovni plavecké gramotnosti pozemních hokejistek. Jejich vnímání plavecké gramotnosti pro život, využití v oblasti regenerace a jako ...
  • Plavecká gramotnosť 11-12 ročných detí 

   Defence status: DEFENDED
   Dančová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Názov: Plavecká gramotnosť 11-12 ročných detí Ciele práce: Cieľom diplomovej práce je zistiť a posúdiť úroveň plaveckej gramotnosti detí na osemročnom gymnáziu. Plaveckú úroveň sledovaného súboru budeme hodnotiť vo vzťahu ...
  • Plavecká úroveň uchazečů o studium na FTVS UK 

   Defence status: DEFENDED
   Tomešová, Blanka (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2007)
   Date of defense: 10. 5. 2007
  • Plavecká výuka pohybově nedostatečně disponovaných jedinců 

   Defence status: DEFENDED
   Buriánová, Iva (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 14. 5. 2008
   The Title: Swimming education of handicaped people The Objectives: The objective is to propose and verify the conception of integration for people, who are insufficiently motoric disposed, suffer from specific development ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV