• Anatolij Fjodorovič Širjajev a jeho přínos pro teorii tlumočení 

   Koválik, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 5. 2019
   Tato diplomová práce popisuje celoživotní dílo významného ruského teoretika tlumočení, pedagoga a aktivního konferenčního tlumočníka Anatolije Fjodoroviče Širjajeva. Jedná se o teoretickou diplomovou práci, která je rozdělena ...
  • Audio popis filmů pro zrakově postižené 

   Hostová, Ľudmila (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 2. 2009
   Tato práce je první ucelenou českou studií podobného rozsahu na téma audio popis (AD). Cílem práce je shrnout aktuální znalosti o audio popisu ve světě, zmapovat současný stav v České republice, posoudit přenositelnost ...
  • Barbara Moser-Mercer a její přínos pro vývoj teorie tlumočení (teoretická studie) 

   Jandová, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Diplomová práce je deskriptivní teoretickou studií zabývající se dílem teoretičky tlumočení, pedagožky a tlumočnice Barbary Moser-Mercerové. Práce mapuje jednotlivé badatelčiny výzkumné etapy a chronologicky sleduje její ...
  • České předsednictví Rady Evropské unie z pohledu tlumočníků a delegátů 

   Trubková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Česká republika předsedala v první polovině roku 2009 Radě Evropské unie. Všechna jednání v rámci této instituce byla řízena českými delegáty. Češi předsedali setkáním ministrů i jednáním pracovních skupin, a to poprvé v ...
  • Čeština jako tlumočnický jazyk "C" 

   Ageiwa, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Cílem práce bylo zmapovat politiku tlumočení v evropských institucích a vymezit základní problematické oblasti tlumočení se zaměřením na češtinu jako jazyk C, popř. podat možná doporučení ke zlepšení. Teoretická část je ...
  • Čínská teorie tlumočení (teoretická studie) 

   Drašnarová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Náplní této diplomové práce je představení čínské teorie tlumočení v historických a kulturních souvislostech včetně popsání čínské tlumočnické scény a přípravy budoucích tlumočníků. Součástí je i stručný popis tradiční ...
  • Dítě jako tlumočník 

   Šindelářová, Marie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 1. 2019
   The master thesis deals with the dialogical communication interpreted by children. Its primary focus was to analyze situations in which the interpreter and the language brokerer is a child and not a professional adult ...
  • Elektronické zdroje pro přípravu konferenčních tlumočníků teoreticko-empirická studie) 

   Žilková, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 2. 2013
   The aim of this study is to describe the influence of modern technologies on interpreting and interpreter training. It focuses on the content of a good interpreting course and summarizes the main features of remote ...
  • Etické kodexy ve světle současné tlumočnické praxe 

   Jirkovská, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 1. 2019
   The topic of the present thesis is professional ethics in interpreting. The thesis consists of two main parts - a theoretical part and empirical research. The theoretical part first defines ethics in terms of philosophy ...
  • Franz Pöchhacker - přední rakouský translatolog 

   Kousalová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Teoretická diplomová práce se zabývá dílem teoretika tlumočení Franze Pöchhackera. Práce představuje Pöchhackerova východiska a analyzuje jeho teoretickou tvorbu i empirický výzkum v hlavních oblastech teoretikova zájmu. ...
  • G.V.Černov a jeho přínos pro vývoj teorie tlumočení 

   Davydov, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 2. 2018
   Diplo ová prá e zevru ě popisuje život a dílo Čer ova jako před ího představitele světové tra slatologie. Je vů e prv í česk psa ou pra í, která vě uspořáda é části s ste ati k popisují Čer ovův život teorie a pra e tlu ...
  • Ingrid Kurzová a její přínos pro vývoj teorie tlumočení 

   Šindelková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 9. 2016
   Diplomová práce s názvem Ingrid Kurzová a její přínos pro vývoj teorie tlumočení je deskriptivní teoretickou studií zabývající se dílem konferenční a televizní tlumočnice, teoretičky tlumočení a profesorky translatologie ...
  • Ingrid Kurzová a její přínos pro vývoj teorie tlumočení 

   Šindelková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 1. 2017
   Diplomová práce s názvem Ingrid Kurzová a její přínos pro vývoj teorie tlumočení je deskriptivní teoretickou studií zabývající se dílem konferenční a televizní tlumočnice, teoretičky tlumočení a profesorky translatologie ...
  • Kilian Seeber a jeho přínos pro další výzkum v oblasti 

   Baštanová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 5. 2017
   Tato diplomová práce je deskriptivní teoretickou studií, která se zabývá dílem konferenčního tlumočníka, pedagoga a badatele Kiliana Seebera. Práce představuje jednotlivé oblasti zájmu Kiliana Seebera a výsledky jeho ...
  • KISS: strategie tlumočníka při simultánním tlumočení do mateřštiny a do aktivního cizího jazyka : zkoumáno na česko-francouzském materiálu 

   Malkovská, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Tématem zde předkládané magisterské diplomové práce je Strategie KISS ("Keep it short and simple") jako hypotetické ideální řešení při simultánním tlumočení do aktivního cizího jazyka. Jedná se o teoreticko-empirickou ...
  • Komunitní tlumočení a jazykové zprostředkování na základních školách v Praze(případová studie) 

   Vávrová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Tato diplomová se zabývá komunikací se žáky-cizinci a jejich rodinami na základních školách, se zaměřením na využívání služeb profesionálních komunitních tlumočníků a rovněž samotných žáků-cizinců v roli jazykových ...
  • Komunitní tlumočení na úřadech práce - případová studie 

   Nenutil, Libor (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   Tématem této diplomové práce je využívání komunitního tlumočení ve veřejných službách s důrazem na úřady práce. Volně vychází z projektu Rozvoj poradenství Úřadu práce pro cizince realizovaného od listopadu 2013 do listopadu ...
  • Komunitní tlumočení pro státní správu ve styku s cizinci 

   Kotašová, Dita (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
   Tato diplomová práce se zabývá dosud poměrně neprobádanou oblastí tlumočení, a sice komunitním tlumočením. Tímto tématem se již zabývaly ve svých diplomových pracích Lucie Nakládalová (2005) a Jana Gutvirtová (2008), nicméně ...
  • Kritický přehled neurolingvistického výzkumu v oblasti tlumočení v Itálii v kontextu dalšího vývoje 

   Kadová, Alžběta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 4. 2012
   Shrnutí Neurolingvistický přístup je významným odvětvím výzkumu tlumočení a zrodil se záhy poté, co v tlumočnickém výzkumu došlo k interdisciplinárnímu obratu. Vzájemně přínosná spolupráce neurolingvistů a tlumočníků se ...
  • Kulturní dimenze originálu a její převedení při simultánním tlumočení do mateřského jazyka a při tlumočení do aktivního cizího jazyka 

   Ďoubalová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 1. 2007
   Tato diplomová práce rozebírá vlivy kultury na tlumočení, konkrétně pak na tlumočnické strategie při převodu institucionálních pojmů. Kultura je komplexní společenský jev, který určuje naše chápání vnějšího světa. Členové ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV