• Analysis of genomic regions bound and regulated by Ataxin-3 

   Defence status: DEFENDED
   Svoreň, Martin (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Martin Svoreň Supervisor: PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Specialized supervisor: PD Dr. Bernd Evert Title of ...
  • Current approaches in the treatment of diabetes in pregnancy 

   Defence status: DEFENDED
   Kücük, Pinar (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Diplomová práce Pinar Kucuk: Současné přístupy v léčbě diabetu v těhotenství ABSTRAKT Léčba pregestačního diabetu vyžaduje přísnou metabolickou kontrolu pro snížení maternální a perinatální morbidity a mortality. Diabetes ...
  • Effect of epigallocatechin gallate on bile production 

   Defence status: DEFENDED
   Hiršová, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 15. 2. 2018
   Souhrn Vliv epigallokatechingalátu na tvorbu žluče Epigallokatechingalát (EGCG), významný katechin zeleného čaje, působil příznivě u řady experimentálních modelů poškození jater. Jeho efekt na tvorbu žluče a jaterní ...
  • The effect of lipid signaling pathway interference on sorafenib cytotoxic efficacy and function of efflux transporters in mouse hepatocellular carcinoma cells 

   Defence status: DEFENDED
   Sagandykova, Aigul (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 14. 9. 2018
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Aigul Sagandykova Školitel: PharmDr. Martina Čečková Ph.D. Konzultant: Dr. Mikko Gynther Ph.D. Název diplomové práce: ...
  • Exprese a funkce placentárních lékových transportérů ve zdraví a nemoci 

   Defence status: DEFENDED
   Umanová, Barbora (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 2. 6. 2020
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Barbora Umanová Školitelka: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Název diplomové práce: Exprese a funkce placentárních ...
  • Exprese a role P-glykoproteinu a BCRP transportního proteinu a karcinomu prsu 

   Defence status: DEFENDED
   Kvaková, Lucia (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 5. 6. 2007
   ABC proteiny tvoří největší genovou rodinu transportérů. P-gp a BCRP jsou dosud nejvíc prozkoumanými členy ABC rodiny, které přes buněčné kompartmenty přenášejí různé endogenní a exogenní sloučeniny včetně léků. Tímto ...
  • Expresia vybraných membránových transportérov v placentách tehotných žien s diagnostikovanou predčasnou ruptúrou plodových obalov 

   Defence status: DEFENDED
   Michalská, Martina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Martina Michalská Školiteľ: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Názov diplomovej práce: Expresia vybraných membránových ...
  • Hodnocení vlivu inhibitorů CDK a FLT3 na aktivitu ABC efluxních transportérů in vitro, vztah k mnohočetné lékové rezistenci 

   Defence status: DEFENDED
   Poráč, Jakub (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 2. 6. 2020
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Jakub Poráč Školitel: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Název diplomové práce: Hodnocení vlivu inhibitorů CDK a FLT3 ...
  • Hodnocení vlivu roskovitinu a jeho derivátů na expresi lékových transportérů in vitro 

   Defence status: DEFENDED
   Mlčochová, Alice (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 29. 9. 2020
   Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Mgr. Alice Mlčochová Supervisor: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Title of rigorous thesis: Study ...
  • In vitro transport abakaviru přes monovrstvu Caco-2 buněkꓼ interakce s etravirinem a rilpivirinem 

   Defence status: DEFENDED
   Mlčochová, Alice (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 21. 9. 2018
   Charles University in Prague Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Student: Alice Mlčochová Supervisor: PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Title of diploma thesis: In vitro transport ...
  • Interakce vybraných anti-HCV léčiv s placentárním OCTN2 transportním proteinem 

   Defence status: DEFENDED
   Machalová, Vanda (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 8. 2. 2019
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Mgr. Vanda Machalová Školiteľ: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Názov rigoróznej práce: Interakcie vybraných ...
  • Interakce vybraných antiretrovirálních léčiv a metylrtuti s membránovými transportéry placenty 

   Defence status: DEFENDED
   Ťupová, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2020)
   Date of defense: 29. 9. 2020
   Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology and Toxicology Candidate: Mgr. Lenka Ťupová Supervisor: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Title of doctoral thesis: Interactions of ...
  • Interakce vybraných protinádorových látek ze skupiny inhibitorů MAPK/ERK signalizační kaskády s ABC lékovými transportéry 

   Defence status: DEFENDED
   Slatinský, Lukáš (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 8. 6. 2018
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Lukáš Slatinský Školitel: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Název diplomové práce: Interakce vybraných protinádorových ...
  • Interakce vybraných protinádorových látek ze skupiny inhibitorů MAPK/ERK signalizační kaskády s ABC lékovými transportéry 

   Defence status: DEFENDED
   Slatinský, Lukáš (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 11. 2. 2019
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student: Lukáš Slatinský Školitel: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. Název diplomové práce: Interakce vybraných protinádorových ...
  • Investigating the role of zinc transporter ZIP 6 and STAT3 in mitosis 

   Defence status: DEFENDED
   Burgetová, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 24. 9. 2013
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Lenka Burgetová Školitel: PharmDr. Martina Čečková PhD. Školitel specialista: Dr. Kathryn Taylor PhD. Název ...
  • Mechanizmy vzniku rezistence vůči platinovým cytostatikům 

   Defence status: DEFENDED
   Bouška, Petr (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 4. 6. 2009
   1. Abstrakt Ačkoliv první platinová sloučenina, cisplatina, byla poprvé popsána již v roce 1845, její biologická aktivita byla objevena o více než 100 let později. Od té doby je cisplatina a její klinicky využívané analogy ...
  • MRP transportní proteiny v placentě 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Marie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2008)
   Date of defense: 3. 6. 2008
   V současné době zahrnují MRP membránové proteiny, které patří do rodiny ABC transportérů, 9 členů. MRP transportní proteiny jsou exprimovány v různých tkáních organismu, včetně placenty. Hlavní rolí MRP proteinů je transport ...
  • Neuroprotective and antioxidant effects of a series of coumarins in vitro Alzheimer's disease models. 

   Defence status: DEFENDED
   Pospěchová, Lucie (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 22. 9. 2017
   1 Abstrakt Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka : Mgr. Lucie Pospěchová Školitel : Doc. PharmDr. Andrea Tarozzi, CSc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D. ...
  • Oxidative stress biomarkers of the erythrocyte in the newborn - a follow-up study 

   Defence status: DEFENDED
   Zubatá, Karolína (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 21. 9. 2018
   Charles University University of Porto Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Faculty of Pharmacy Department of Pharmacology and Toxicology Department of Biological Sciences Student: Karolína Zubatá Supervisor: doc. PharmDr. ...
  • Oxidative stress biomarkers of the erythrocyte in the newborn - a follow-up study 

   Defence status: DEFENDED
   Zubatá, Karolína (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 14. 2. 2019
   Univerzita Karlova University of Porto Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Faculty of Pharmacy Katedra farmakologie a toxikologie Department of Biological Sciences Student: Karolína Zubatá Školitel: doc. PharmDr. Martina ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV