• Cesta za uznáním: Důvody k migraci do Německa u budoucích absolventů pražských lékařských fakult 

   Sedláková, Klára (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 22. 6. 2015
   Tématem této diplomové práce jsou důvody vedoucí studenty (před)posledních ročníků pražských lékařských fakult k rozhodnutí odejít po studiu do Německa. Práce se prostřednictvím kvalitativního výzkumu snaží představit ...
  • Formování identity na příkladu komunity studentů klasického zpěvu 

   Bláhová, Vendula (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Práce se zabývá problematikou formování identity u nositelů určité profesní subkultury. Jejím cílem je popsat mechanismy, které přispívají k utváření profesní subkultury a identity a které fungují v rámci profesní socializace ...
  • "Je potřeba si to naplánovat." Praktiky omezování plýtvání potravinami v domácnostech 

   Pešková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   "You need to plan it." Practices of reducing food waste in households Anotation This diploma thesis focuses on a problem of consumers' food waste. The main goal is to find out how does the consumer behaviour of the target ...
  • Konstruování kontinuity racionální a morální dimenze hodnoty v rámci expertních institucí 

   Hanzlík, Kryštof (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   (abstrakt) V této teoreticky orientované práci ukazuji na příkladu očkování proti infekčním chorobám, jak expertní instituce konstruují v rámci vymezování hodnoty svých produktů kontinuitu racionální a morální roviny ...
  • Konstruování obrazu tuberkulózy a jeho vliv na zvládání nemoci 

   Bičíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Tuberkulóza je nemocí zatíženou značným množstvím citově zabarvených konotací, které svým v současnosti zpravidla negativním charakterem ztěžují pacientovo vyrovnávání se s touto chorobou. Pomocí kvalitativní analýzy médií ...
  • Kontím, fáráš, lovíme: Dumpster diving a symbolické hranice mezi čistým a nečistým 

   Kubatová, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Autorka se v textu zabývá fenoménem dumpster divingu, v češtině označovanému jako kontejnerové potápění. Se zaměřením na takové potápěče, kteří vyjímají a konzumují jídlo z kontejnerů za supermarkety dobrovolně, bez ...
  • Kouření jako sociální deviace a jeho regulace 

   Rázga, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 30. 1. 2013
   This thesis deals with the issue of smoking as a social deviation. It focuses mainly on when and under what conditions smoking in the Czech Republic becomes a social deviation. The thesis points out that nowadays there are ...
  • Kultura bez nenávisti: význam agonistického dialogu při zmírňování islamofobie 

   Nováková, Dora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 21. 1. 2019
   The thesis HateFree Culture: The importance of agonistic dialogue in mitigating Islamophobia is a case study of the Czech government's campaign against hate crime - HateFree Culture. The thesis deals with the current ...
  • Mediální obraz "uprchlíka" v českém tisku 

   Stehlíková, Štěpánka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 18. 6. 2018
   The thesis, Medial image of a "refugee" in czech press deals with analysis of the image of a "refugee", which is introduced to the czech public via printed media. In theoratical part of my thesis I describe a manner, in ...
  • Obezita ve světle socio-ekonomických nerovností 

   Bičíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Obezita je jedním z nejzávažnějších zdravotních problémů, který v současnosti ohrožuje stále větší část světové populace. Má vážné zdravotní, sociální, psychologické a ekonomické dopady. Její hlavní příčina spočívá v dnešním ...
  • Odmítání povinného očkování jako vyjádření elementární klasifikace v účinných substancích 

   Hanzlík, Kryštof (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Práce se zabývá problémem odmítání povinného očkování ze strany veřejnosti, který se v posledních letech stává aktuálním i v České republice. Jejím cílem je demonstrovat různé způsoby, kterými se vůči sobě vymezují odborný ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV