Now showing items 1-20 of 82

  • Aktivní politika zaměstnanosti v České a Slovenské republice 2004-2006 

   Defence status: DEFENDED
   Chlapcová, Marcela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 18. 6. 2007
  • Analýza důsledků aplikace zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách 

   Defence status: DEFENDED
   Vodenková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Cílem diplomové práce je provést analýzu oblasti sociálních služeb po přijetí zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. V první části je nastíněn historický vývoj oblasti sociálního zabezpečení v České republice, který ...
  • Analýza pracovní migrace v České republice po vstupu do Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Smejkalová, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 1. 2. 2010
   Diplomová práce "Analýza pracovní migrace v ČR po vstupu do EU" pojednává o evropské pracovní migraci v České republice v souvislosti s dopady vstupu České republiky do Evropské unie a zároveň se práce zabývá ...
  • Analýza sociálního poradenství na obecním úřadě v Ústí nad Labem a Jeseníku (případová studie) 

   Defence status: DEFENDED
   Novotný, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   Diplomová práce "Analýza sociálního poradenství na obecním úřadě v Ústí nad Labem a Jeseníku" se zabývá poskytováním sociálního poradenství na obecních úřadech. Jedná se o případovou studii zahrnující poznatky ze dvou ...
  • Analýza systému nemocenského pojištění v České repblice po roce 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Zubrová, Soňa (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 3. 2. 2011
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Katedra veřejné a sociální politiky Soňa Zubrová Analýza systému nemocenského pojištění v České republice po roce 1989 Abstrakt Praha 2011 ...
  • Analýza systému sociální pomoci v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Rezlerová, Marcela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   The dissertation analyses the system of social assistance in the Czech Republic in the period between 1990 and today. The topic focuses on the social benefit system of help for socially weak citizens. The dissertation is ...
  • Analýza systému sociální pomoci v ČR z pohledu rodin pečujících o dítě se zdravotním znevýhodněním 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Diplomová práce ‚Analýza systému sociální pomoci v ČR z pohledu rodin pečujících o dítě se zdravotním znevýhodněním' se zabývá jedním ze tří pilířů systému sociálního zabezpečení v České republice, a to systémem ...
  • Bezdomovectví v kraji Hlavní město Praha 

   Defence status: DEFENDED
   Pašková, Miroslava (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Bytová politika v Estonsku a České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Puchálková, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 16. 6. 2009
   This paper deals with current housing policies in two countries - Estonia and the Czech Republic. In both of them a radical transformation of the housing model (from administrative-allocation model towards market model of ...
  • Cesta dítěte z vlastní do pěstounské rodiny - Náhradní rodinná péče v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Kellnerová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 1. 2. 2010
   Diplomová práce "Cesta dítěte z vlastní do pěstounské rodiny - Náhradní rodinná péče v České republice" se zabývá problematikou náhradní rodinné péče se zaměřením na pěstounskou péči. Je brána v potaz také ústavní výchova, ...
  • Česká migrační a integrační politika v perspektivě mongolské migrace 

   Defence status: DEFENDED
   Jelínková, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   In the period between the years 2006 and 2008, a significant increase in the migration of Mongolians to the Czech Republic could be seen. The Mongolians came to the Czech Republic mainly through formal and informal ...
  • Diskriminace starších osob v přístupu k zaměstnání 

   Defence status: DEFENDED
   Chlapcová, Marcela (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   The thesis "Discrimination of older persons in their access to employment"focuses on the discrimination problem of persons over 50 years of age when they look for a job. The discrimination is one of the factors ...
  • Důchodový systém: Jeho minulost, současnost a budoucí (ne)udržitelnost 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánek, Marek (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 28. 6. 2006
   Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 www.fsv.cuni.cz Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací ...
  • Důsledky platnosti zákona o sociálních službách na financování sociálních služeb na příkladu správního obvodu Jindřichův Hradec 

   Defence status: DEFENDED
   Zachová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2011)
   Date of defense: 3. 2. 2011
   The diploma thesis considered to research problem new way of financing of social services from public resources as a source of financial uncertainity of social services providers. The thesis is a case study of the district ...
  • Fair Trade a jeho kritika. Zhodnocení významu obchodu zaměřeného na podporu producentů z rozvojových zemí 

   Defence status: DEFENDED
   Kolská, Marta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 21. 6. 2010
   Diplomová práce "Fair Trade a jeho kritika. Zhodnocení významu obchodu zaměřeného na podporu producentů z rozvojových zemí." upozorňuje na nástroj k zlepšení životních podmínek v tzv. zemích globálního Jihu. Fair Trade je ...
  • Faktory sociálního vyloučení na trhu práce 

   Defence status: DEFENDED
   Caithamlová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Diplomová práce "Faktory sociálního vyloučení na trhu práce" je zaměřena na skupiny osob, které mají z nějakého důvodu ztížený přístup na trh práce - ženy, starší osoby, osoby se zdravotním postižením, Romy, cizince a ...
  • Genderová diskriminace při vstupu na trh práce 

   Defence status: DEFENDED
   Mildorfová, Jaroslava (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 28. 6. 2007
   Tato diplomová práce zkoumá genderovou diskriminaci při vstupu na trh práce jednak vzhledem k širšímu kontextu politiky rovnosti žen a mužů tak, jak ji nastavuje Evropská unie a Česká republika a jednak se věnuje jejím ...
  • Institucionální vývoj politiky zaměstnanosti v období první československé republiky v závislosti na hospodářské situaci a sociálních potřebách 

   Defence status: DEFENDED
   Kawulok, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2008)
   Date of defense: 16. 6. 2008
  • Integrace cizinců v druhé generaci 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 1. 2. 2010
   Diploma thesis "Integration of foreigners in the second generation (coexistence of Vietnamese and Czech families in Cheb) deals with the current situation in the issue of the integration of foreigners in the Czech ...
  • Integrace dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího proudu 

   Defence status: DEFENDED
   Potužníková, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2006)
   Date of defense: 28. 6. 2006
   Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 www.fsv.cuni.cz Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV