• Aktivity pro badatelsky orientovanou výuku v biologii 

   Defence status: DEFENDED
   Nedomová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 5. 2012
   3 Abstrakt Hlavním cílem diplomové práce je sestavit a ověřit materiály podporující badatelsky orientovanou výuku na téma Voda v životě člověka. Práce, která vznikla jako součást mezinárodního projektu ESTABLISH, je rozdělena ...
  • Aplikace nových poznatků do výuky biologie na příkladu klonování a kmenových buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
   Předložená práce se zabývá možnostmi aplikace aktuálních poznatků vědy do výuky středoškolské biologie. V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro gymnázia zpracovává koncept výuky učiva o klonování a kmenových buňkách. ...
  • Badatelsky orientovaná výuka v přírodních vědách 

   Defence status: DEFENDED
   Nedomová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 6. 2010
   V bakalářské práci jsou charakterizovány mezinárodní výzkumné projekty v oblasti přírodovědného vzdělávání PISA (Programme for international student assessment), TIMSS (Third international mathematics and science study) a ...
  • Biologické dovednosti žáků 

   Defence status: DEFENDED
   Čudová, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   TITLE: Pupils's Skills in Biology AUTOR: Radka Čudová DEPARTMENT: Department of Biology and Environmental Studies SUPERVISOR: Doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. ABSTRACT: The aim of this work is to create the structure and the ...
  • Biotechnologie ve výuce na gymnáziu 

   Defence status: DEFENDED
   Ouřadová, Věra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   Biotechnologie provází lidskou společnost již od její dávné minulosti a bezesporu bude mít zásadní vliv i na její budoucnost. Z tohoto důvodu by se měli mladí lidé seznamovat s biotechnologií, její podstatou, potenciálem ...
  • Efektivita vybraných vzdělávacích postupů ve výuce biologie 

   Defence status: DEFENDED
   Radvanová, Sabina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   The aim of the dissertation is to compare the efficiency of inquiry-based teaching versus standard frontal teaching on the topic of the human excretory system at secondary school. In the theoretical part of the thesis a ...
  • Evaluační výzkum současných učebnic přírodopisu a biologie 

   Defence status: DEFENDED
   Petříková, Simona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 5. 2007
  • Identifikace miskoncepcí žáků v tematickém celku Plazi 

   Defence status: DEFENDED
   Petříková, Simona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
   Diplomová práce je zaměřena na identifikaci miskoncepcí žáků základních škol v tematickém celku Plazi. Nejprve je problematika miskoncepcí charakterizována v obecné rovině, následně je provedena pojmová analýza učebnic ...
  • Ověřování biologických poznatků - didaktické testy 

   Defence status: DEFENDED
   Vošmerová, Blanka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 9. 2007
  • Ověřování biologických poznatků - srovnání mezinárodních výzkumů TIMSS a PISA 

   Defence status: DEFENDED
   Radvanová, Sabina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 9. 2007
  • Porovnání efektivity problémově a klasicky vedené výuky u žáků nižšího gymnázia 

   Defence status: DEFENDED
   Radvanová, Sabina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
   V diplomové práci je porovnána efektivita problémově a klasicky vedené výuky na příkladu tematického celku dýchání člověka u žáků nižšího gymnázia. Efektivita byla porovnána pomocí vytvořeného výzkumného nástroje - pretestu, ...
  • Porovnání efektivity problémově a klasicky vedené výuky u žáků vyššího gymnázia 

   Defence status: DEFENDED
   Vošmerová, Blanka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 5. 2010
   V diplomové práci je porovnávána efektivita problémově a klasicky vedené výuky u žáků vyššího gymnázia na příkladu tematického celku dýchání člověka. Efektivita byla porovnávána pomocí výzkumného nástroje, který obsahuje ...
  • Tvorba výukových materiálů pro výuku genetiky 

   Defence status: DEFENDED
   Břinková, Ivana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
  • Uplatňování metod kritického myšlení ve výuce biologie 

   Defence status: DEFENDED
   Beránková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 6. 2009
  • Uplatňování metod kritického myšlení ve výuce fotosyntézy 

   Defence status: DEFENDED
   Beránková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 3. 6. 2011
   V této práci se schází dva fenomény. Prvním z nich je fotosyntéza, klíčový proces pro vznik a udržení rozmanitého života na této planetě, který rostlinám umožňuje využívat nevyčerpatelný zdroj energie slunečního záření k ...
  • Výuka tematického celku ptaci na školách se zrakovým postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Doupalová, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 5. 2010
   Cílem diplomové práce je ověření některých aktivizujících vyučovacích metod a organizačních forem (např. pracovní listy, přírodovědná exkurze) ve výuce tematického celku Ptáci na 2. stupni ZŠ a na čtyřletém gymnáziu. V ...
  • Zjišťování efektivity výuky v terénu u žáků gymnázia 

   Defence status: DEFENDED
   Husáková, Iveta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
   5 Abstrakt Dlouhodobě působící kurzy a terénní programy mohou mít pozitivní vliv na znalosti, postoje a chování žáků. Vliv kratších kurzů (1-5 dní) je však sporný, ačkoliv právě tyto kurzy mají z praktického hlediska ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV