• Asistent pedagoga na ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Vránská, Magdaléna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2019)
   Date of defense: 26. 6. 2019
  • Fyzika Země - elektronický učební text 

   Defence status: DEFENDED
   Čípová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 6. 2006
  • Global and Regional Scale Modeling of Dynamic Processes in the Earth's Mantle 

   Defence status: DEFENDED
   Běhounková, Marie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 12. 2007
  • Komunikace s lidmi se syndromem demence 

   Defence status: DEFENDED
   Neitzelová, Michaela (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 27. 1. 2015
   Bakalářská práce s názvem Komunikace s lidmi se syndromem demence se zabývá problematikou důstojné komunikace s lidmi s demencí. Tato práce informuje o možnostech jak správně komunikovat s takto postiženými lidmi, aby byla ...
  • Konvekce v plášti Země: Počítačové modely a pozorovaná data 

   Defence status: DEFENDED
   Valentová, Ľubica (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
  • Modelování termální konvekce v plášti 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Nina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 9. 2006
  • Modely subdukce litosféry v regionálním měřítku 

   Defence status: DEFENDED
   Androvičová, Adela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Procesy na subdukčných zónach sú kľúčové pre dynamiku litosférických dosiek a konvektívne tečenie v zemskom plášti. Proces subdukcie je ovplyvňovaný kombináciou množstva parametrov a neexistuje jednoduchý všeobecný vzťah ...
  • Nelineární reologické modely: popis dynamických procesů v zemském nitru 

   Defence status: DEFENDED
   Ulvrová, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
   Nu/ev prace: Nelinrarni n-olujMcke niodely: popis dynamickych procesu v xeni- skem nitru Autor: Martina Ulvrova. Katedra (ustav): Katedra geofyziky Vedouei bakalafskc prace: Mgr. Ha.na C'i/kova,. Ur. e-mail vedouciho: ...
  • Pes jako reminiscenční stimul 

   Defence status: DEFENDED
   Suková, Markéta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   This bachelor thesis presents a basic insight into the issue of remembering and reminiscence, in order to plan, implement and evaluate the reminiscence program with canisterapeutical elements in Senior Residence Klamovka. ...
  • Pobytová odlehčovací služba pro seniory s projevy demence: jak mohou pečující osoby nahlížet na účel služby 

   Defence status: DEFENDED
   Spilková, Anna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 6. 2018
   Bakalářská práce Pobytová odlehčovací služba pro seniory s projevy demence: jak mohou pečující osoby nahlížet na účel služby Anna Spilková Summary This bachelor thesis named The residential respite care for elderly people ...
  • Počítačové simulace subdukce litosféry 

   Defence status: DEFENDED
   Androvičová, Adela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Posílení mezigeneračních vztahů v rodině pomocí reminiscence 

   Defence status: DEFENDED
   Bláhová, Monika (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Bakalářská práce pojednává o využití metody reminiscence se zaměřením na podporu mezigeneračních vztahů v rodině. Zabývá se zejména možnostmi posílení vztahů mezi prarodiči a vnoučaty prostřednictvím společného vzpomínání ...
  • Přechod z pracovního procesu do starobního důchodu 

   Defence status: DEFENDED
   Štanclová, Marie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   Tato práce se zabývá změnami, které probíhají u lidí, již odešli do starobního důchodu. Řeší zejména dopad na jejich další život v poslední etapě života. Následně pak také zvládnutí odchodu do důchodu, jak se při něm lidé ...
  • Thermal Convection in Terrestrial Planetary Mantles 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Nina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   V této práci prezentujeme výsledky numerických modelů termálního vývoje Země a terestrických planet. Zaměřili jsme se zejména na dva problémy: I) studi- um vnitřní struktury Venuše a Merkuru s využitím měřených dat - geoidu ...
  • Transformace pobytové sociální služby - příprava uživatelů na přechod ze zařízení ústavního typu do zařízení komunitního typu 

   Defence status: DEFENDED
   Schofferová, Martina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 6. 2018
   Tématem bakalářské práce je problematika transformace sociálních služeb a s ní související příprava uživatelů na přechod do zařízení komunitního typu. Práce je zaměřena na oblast transformace sociálních služeb poskytovaných ...
  • Vliv fázových přechodů na dynamické procesy v nitrech terestrických těles 

   Defence status: DEFENDED
   Zábranová, Eliška (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
  • Vliv latentního tepla na deformaci subdukované litosféry v plášti Země 

   Defence status: DEFENDED
   Pilař, Štěpán (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 7. 2020
   Lithospheric plates move relative to each other with velocities of several cm/year. In subduction zone, one plate slides (subducts) under the other. Slabs are being deformed while subducting to the Earth's mantle. The ...
  • Vliv mechanických vlastností kůry na napětí v subdukované litosféře 

   Defence status: RECOGNIZED
   Pokorný, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 10. 2020
   V předložené diplomové práci prezentujeme výsledky numerického modelování subdukce litosféry, zaměřeného na vliv reologických vlastností kůry. Používáme dvourozměrný kartézský model s nelineární reologií, zahrnující vliv ...
  • Vliv mechanických vlastností kůry na napětí v subdukované litosféře 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 4. 6. 2018
   V předložené diplomové práci prezentujeme výsledky numerického modelování subdukce litosféry, zaměřeného na vliv reologických vlastností kůry. Používáme dvourozměrný kartézský model s nelineární reologií, zahrnující vliv ...
  • Vliv spolupracující rodiny na kvalitu péče a kvalitu života seniora s demencí v Domově sv. Anežky České a Stacionáři sv. Anežky České 

   Defence status: DEFENDED
   Bělohlávková, Hana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Bakalářská práce s názvem "Vliv spolupracující rodiny na kvalitu péče a kvalitu života seniora s demencí v Domově sv. Anežky České a Stacionáři sv. Anežky České" si klade za cíl odkrýt význam spolupráce mezi rodinami ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV