• Americký letecký průzkum nad Sovětským svazem 1949-1960 a jeho dopad na mezinárodní vztahy 

   Defence status: DEFENDED
   Hejtich, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 19. 6. 2007
  • Associative electron detachment in collision of negative anion 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Low-energy resonant processes in collisions of electrons, atoms, ions and molecules significantly contributed to the evolution of the early Universe. Much attention has not yet been paid to processes involving lithium atoms ...
  • Difrakce částice na štěrbině s vnitřní strukturou 

   Defence status: DEFENDED
   Hudec, Matěj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Tato práce se zabývá rozptylem částice na bariéře se štěrbinou se zaměřením na rezonanční jevy. Dvoudimenzionální model obsahující deltafunkční bariéru s proměnnou výškou reprezentující štěrbinu řešíme na pásu s periodickou ...
  • Elementární atomové srážkové procesy v raném vesmíru 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Práce se zabývá kvantovou teorií rozptylu aplikovanou na reaktivní dvou- částicové srážky atom· a iont· v lokální aproximaci. Takovéto reakce vý- znamně ovlivnily vývoj raného vesmíru. Konkrétně jsou zde uvedeny vypočí- ...
  • Greenovy funkce Schrodingerovy rovnice pro elektron v poli dvou bodových nábojů 

   Defence status: DEFENDED
   Donoval, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
   Xa/.ev prace: Greenovy I'unkce Schrodingerovy rovnice pro elektron v poll ilvou bodovych naboju Autor: -Ian Donoval Katedra (usLav): Ustav teoreticke f'y/iky Vedoiiei bakalarske pnicr: RXDr. Martin Cr/ek, Pli.D. e-mail ...
  • Interaction of electrons with vibrating molecules: molecular electronic applications 

   Defence status: DEFENDED
   Pshenichnyuk, Ivan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 12. 2010
   Interaction of electrons with vibrating molecules: molecular electronics applications Ivan A. Pshenichnyuk Submitted for the degree of Doctor of Philosophy October 2010 Abstract Interaction of the electric current, flowing ...
  • Interakce částice s atomy v optické mřížce. 

   Defence status: DEFENDED
   Vozáb, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Práce se zabývá popisem asociativního odtržení elektronu při interakci iontu s neutrálními atomy v optické mřížce. Ten je dán kombinací modelu pro interakci částice s optickou mřížkou, daném periodickým potenciálem, a ...
  • Iterační výpočty vibrační dynamiky při rozptylu elektronu molekulou 

   Defence status: DEFENDED
   Šarmanová, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   Práce se zabývá metodami pro numerické řešení soustavy lineárních algebraických rovnic, která vyvstává z fyzikálního modelu srážky elektronu s molekulou. V první třetině práce jsou shrnuty potřebné základní pojmy molekulové ...
  • Klasická a kvantová chaotická dynamika v reaktivním rozptylu atomů a molekul. 

   Defence status: DEFENDED
   Trnka, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   The thesis deals with quantum reaction dynamics of three-particle systems. The thesis summarizes main theoretical results about three-body problem in quantum mechanics. A simple two dimensional model of three-particle ...
  • Komparace rozhodovacích procesů NATO a EU o intervenci v Libyi 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Marina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   Bakalářská práce se zabývá komparováním připravenosti a akceschopnosti organizací NATO a EU rozhodnout o účasti v intervenci na příkladu krize v Libyi. Cílem je zkoumat, proč EU nedokázala vytvořit společný plán pro ...
  • Kvantování dynamiky molekulárního rattlebacku 

   Defence status: DEFENDED
   Bačo, Zsolt (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   Title: Quantization of dynamics of molecular rattleback Author: Zsolt Bačo Institute: Institute of Theoretical Physics Supervisor: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D., Institute of Theoretical Physics Abstract: This thesis has ...
  • Low-energy processes in H + H- collision 

   Defence status: DEFENDED
   Eliášek, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 5. 2014
   In this work we generalize existing theory of low-energy collisions of atomic hydrogen with its anion. We extend the non-local resonance model for this system by adding new discrete state and two continua that are coupled ...
  • Malajské povstání 1948-1960 

   Defence status: DEFENDED
   Jančíková, Natálie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
   Bakalářská práce se zabývá britskou COIN strategií během malajského povstání mezi lety 1948 a 1960. Cílem práce je vysvětlit, jakým způsobem se Britům podařilo zvítězit v boji s komunistickou guerillou. Práce je rozdělena ...
  • Mobilizace rakousko-uherské armády za Velké války v českých zemích 

   Defence status: DEFENDED
   Jordán, Roman (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
   During the entire Great War, Austria-Hungary mobilized more than one and a half million men in the Czech lands. Out of service in the Austro-Hungarian army, a third never returned home. Czechs and Germans - the greatest ...
  • Model průchodu dvojitou bariérou s anharmonickými vibracemi 

   Defence status: DEFENDED
   Gráf, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   V této práci se zabýváme elektronovým rozptylem na molekulárním můstku s an- harmonickými vibracemi. Daný můstek modelujeme dvojitou bariérou obsahující kosinovou závislost na vibrační souřadnici. Průchod elektronu skrze ...
  • Model těsné vazby a jeho aplikace na molekulární elektroniku a transport v mezoskopických sytémech 

   Defence status: DEFENDED
   Prachař, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
   Nazev prace: Model tesne vazby a jeho aplikacc na molekularni eloktroniku a trans- port, v mezoskopiekyoh systemech Autur: Jan Prachaf Katedra (ustav): Ustav tooroticko fyziky Vedouci bakalafske pniee: RNUr. Martin Oizek, ...
  • Motivy zapojení USA do jemenské války ve vztahu k Saúdské Arábii 

   Defence status: DEFENDED
   Bartoň, Teodor (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2020)
   Date of defense: 16. 6. 2020
  • Neelastický průchodu proudu molekulárním mostem 

   Defence status: DEFENDED
   Klimeš, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
  • Porušování lidských práv v americké válce proti teroru: Případová studie Guantanamo Bay a Abu Ghrajb 

   Defence status: DEFENDED
   Žižková, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 12. 6. 2018
   názvem "Porušování lidských práv v teroru: Případová studie Guantánamo Bay a Abú Ghrajb" je snaha dokázat, že porušování lidských práv v Amerikou zřízených věznicích pro domnělé teroristy není pouze několika nízko postavených ...
  • Proměny americko-vietnamských vztahů v posledních dvou desetiletích 

   Defence status: DEFENDED
   Linhart, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 24. 1. 2018
   Tato bakalářská práce se zabývá proměnami ve vztahu mezi USA a Vietnamem. Monitoruje situaci před navázáním oficiálních styků, analyzuje kontext, v němž ke změnám postupně docházelo. Vietnam byl po skončení války de facto ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV