• Americký letecký průzkum nad Sovětským svazem 1949-1960 a jeho dopad na mezinárodní vztahy 

   Hejtich, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2007)
   Date of defense: 19. 6. 2007
  • Associative electron detachment in collision of negative anion 

   Dvořák, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Low-energy resonant processes in collisions of electrons, atoms, ions and molecules significantly contributed to the evolution of the early Universe. Much attention has not yet been paid to processes involving lithium atoms ...
  • Difrakce částice na štěrbině s vnitřní strukturou 

   Hudec, Matěj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Tato práce se zabývá rozptylem částice na bariéře se štěrbinou se zaměřením na rezonanční jevy. Dvoudimenzionální model obsahující deltafunkční bariéru s proměnnou výškou reprezentující štěrbinu řešíme na pásu s periodickou ...
  • Elementární atomové srážkové procesy v raném vesmíru 

   Dvořák, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Práce se zabývá kvantovou teorií rozptylu aplikovanou na reaktivní dvou- částicové srážky atom· a iont· v lokální aproximaci. Takovéto reakce vý- znamně ovlivnily vývoj raného vesmíru. Konkrétně jsou zde uvedeny vypočí- ...
  • Greenovy funkce Schrodingerovy rovnice pro elektron v poli dvou bodových nábojů 

   Donoval, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 6. 2006
   Xa/.ev prace: Greenovy I'unkce Schrodingerovy rovnice pro elektron v poll ilvou bodovych naboju Autor: -Ian Donoval Katedra (usLav): Ustav teoreticke f'y/iky Vedoiiei bakalarske pnicr: RXDr. Martin Cr/ek, Pli.D. e-mail ...
  • Interaction of electrons with vibrating molecules: molecular electronic applications 

   Pshenichnyuk, Ivan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 12. 2010
   Interaction of electrons with vibrating molecules: molecular electronics applications Ivan A. Pshenichnyuk Submitted for the degree of Doctor of Philosophy October 2010 Abstract Interaction of the electric current, flowing ...
  • Interakce částice s atomy v optické mřížce. 

   Vozáb, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Práce se zabývá popisem asociativního odtržení elektronu při interakci iontu s neutrálními atomy v optické mřížce. Ten je dán kombinací modelu pro interakci částice s optickou mřížkou, daném periodickým potenciálem, a ...
  • Klasická a kvantová chaotická dynamika v reaktivním rozptylu atomů a molekul. 

   Trnka, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 6. 9. 2018
   The thesis deals with quantum reaction dynamics of three-particle systems. The thesis summarizes main theoretical results about three-body problem in quantum mechanics. A simple two dimensional model of three-particle ...
  • Kvantování dynamiky molekulárního rattlebacku 

   Bačo, Zsolt (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   Title: Quantization of dynamics of molecular rattleback Author: Zsolt Bačo Institute: Institute of Theoretical Physics Supervisor: doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D., Institute of Theoretical Physics Abstract: This thesis has ...
  • Low-energy processes in H + H- collision 

   Eliášek, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 5. 2014
   In this work we generalize existing theory of low-energy collisions of atomic hydrogen with its anion. We extend the non-local resonance model for this system by adding new discrete state and two continua that are coupled ...
  • Model průchodu dvojitou bariérou s anharmonickými vibracemi 

   Gráf, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   V této práci se zabýváme elektronovým rozptylem na molekulárním můstku s an- harmonickými vibracemi. Daný můstek modelujeme dvojitou bariérou obsahující kosinovou závislost na vibrační souřadnici. Průchod elektronu skrze ...
  • Model těsné vazby a jeho aplikace na molekulární elektroniku a transport v mezoskopických sytémech 

   Prachař, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
   Nazev prace: Model tesne vazby a jeho aplikacc na molekularni eloktroniku a trans- port, v mezoskopiekyoh systemech Autur: Jan Prachaf Katedra (ustav): Ustav tooroticko fyziky Vedouci bakalafske pniee: RNUr. Martin Oizek, ...
  • Neelastický průchodu proudu molekulárním mostem 

   Klimeš, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 5. 2007
  • Porušování lidských práv v americké válce proti teroru: Případová studie Guantanamo Bay a Abu Ghrajb 

   Žižková, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 12. 6. 2018
   The principle aim of my work titled "Violations of human rights within the American War on Terror: A case study of Guantanamo Bay and Abu Ghraib" is an attempt to show that violations of human rights, in prisons built by ...
  • Proměny americko-vietnamských vztahů v posledních dvou desetiletích 

   Linhart, Tomáš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 24. 1. 2018
   This thesis deals with the transformation of the american-vietnamese relations after the Vietnam War. The work monitors the situation prior to the official establishment of diplomatic relations, analyses the international ...
  • Průchod proudu vibrujícím molekulárním můstkem 

   Šmít, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 2. 2011
   V předložené práci studujeme průchod elektronu vibrujícím molekulárním můstkem interagujícím s přívodními vodiči za použití metody nerovnovážných Greenových funkcí. Použité Greenovy funkce využívají kombinaci prvního kvan- ...
  • Příčiny neúspěchu stabilizace Jižního Vietnamu od nástupu Johnsona po podpis mírové smlouvy roku 1973 

   Koreček, Janis (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
   Bakalářská práce se zabývá tématem americkou vojenskou angažovaností ve Vietnamu od nástupu Lyndona Johnsona po uzavření pařížské mírové smlouvy v roce 1973 za prezidenta Richarda M. Nixona. Jejím cílem je shrnout zásadní ...
  • Semiklasická metoda Monte-Carlo v tříčásticovém rozptylu. 

   Trnka, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Práce se zabývá semiklasickou metodou Monte Carlo v tříčásticové reakční dynamice. Práce shrnuje základní postup při užití metody Monte Carlo k výpočtu účinných průřezů reakcí atomu s dvouatomovou molekulou. Pro otestování ...
  • Sovětská podpora Severnímu Vietnamu během indočínských válek 

   Balaš, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   This thesis deals with Soviet support of the Democratic Republic of Vietnam since its formation in 1945 until the end of the Second Indochina Conflict. Based on the study of secondary sources, this work tries to chronologically ...
  • Srážky záporných exotických částic s atomy a molekulami 

   Kulvait, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV