• Deprese a posttraumatická stresová porucha jako důsledek domácího násilí 

   Defence status: DEFENDED
   Pšák, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   Bachelor work is focused on the current phenomenon of the domestic violence. It informs the reader on its specifics and characteristic development with its forms, be it any kind of violence that is being used in the intimate ...
  • Domácí násilí ve stejnopohlavních vztazích se zaměřením na proces hledání pomoci u obětí 

   Defence status: DEFENDED
   Heřmánková, Zlata (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Diplomová práce se věnuje domácímu násilí ve stejnopohlavních vztazích se zaměřením na proces hledání pomoci u obětí. Literárně-přehledová část se věnuje definici domácího násilí, jeho cyklu, formám a důsledkům. Poté ...
  • Domácí násilí: Muž jako oběť domácího násilí 

   Defence status: DEFENDED
   Škopková, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 9. 2020
   The bachelor thesis deals with the phenomenon of male victims in partnerships. The ambition of this bachelor thesis is to comprehensively describe the issue that deals with the topic of domestic violence on men and to ...
  • Dopady šikanování na osobnost oběti 

   Defence status: DEFENDED
   Šnoblová, Vladěna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá tématikou šikanování a jeho možných dopadů na osoby, které se staly oběťmi tohoto jednání. První část práce obsahuje vymezení pojmů šikana, kyberšikana, mobbing a bossing, zabývá se také ...
  • Efektivní strategie prevence šikany a kyberšikany ve škole 

   Defence status: DEFENDED
   Klinderová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 2. 2014
  • Mediační techniky jako nástroj řešení konfliktů ve vztazích 

   Defence status: DEFENDED
   Snášelová, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 9. 2019
   Práce se zabývá mediací jakožto formou řešení interpersonálních konfliktů a zaměřuje se především na techniky, které jsou v tomto procesu, za cílem dosažení vzájemně přijatelné dohody, mediátory využívány. V rámci první, ...
  • Možnosti intervence nezletilých pachatelů násilné trestné činnosti ve výkonu trestu odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Faberová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Bakalářská práce se věnuje zmapování intervenčních programů určených pro nezletilé odsouzené za násilnou trestnou činnost, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody. V rámci první, literárně-přehledové části práce, jsou ...
  • Možnosti podpory a motivace žáků s problematickým chováním 

   Defence status: DEFENDED
   Táborová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Předložená bakalářská práce je zaměřena na problematické chování žáků prvního stupně základních škol. Na toto chování je nahlíženo z hlediska mírnějších projevů chování, které učitelé vnímají jako problematické a které ...
  • Možnosti práce s nezletilými pachateli trestné činnosti mimo výkon trestu odnětí svobody 

   Defence status: DEFENDED
   Růžičková, Linda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   The bachelor thesis focuses on possible working methods and interventions for non-imprisoned juvenile delinquents. The part of the literature review summarizes current knowledge on this issue.The current situation of ...
  • Možnosti terapeutické a poradenské práce s dítětem - obětí domácího násilí 

   Defence status: DEFENDED
   Láchová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   Cílem bakalářské práce je seznámení s problematikou domácího násilí páchaného na dětech a se specifickými formami terapie, jejichž účinnost z hlediska sebehodnocení dítěte je srovnávána v návrhu výzkumu. Literárně přehledová ...
  • Možnosti terapeutické a poradenské práce s ženami jako oběťmi domácího násilí 

   Defence status: DEFENDED
   Tláskalová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   Bakalářská práce se věnuje charakteristice domácího násilí a zmapování jednotlivých přístupů k terapii a poradenství u žen, které byly ohroženy domácím násilím. Obsahem literárně - přehledové části práce jsou psychologické ...
  • Možnosti zlepšení zvládání vzteku pomocí 8-týdenního kurzu všímavosti (mindfulness) 

   Defence status: DEFENDED
   Tomešová, Adriana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 9. 2021
   V současnosti výzkumníci častěji využívají techniku všímavosti (mindfulness), jejíž cvičení příznivě působí na vnímání, prožívání, porozumění, vyjadřování i zvládání hněvu. Tento výzkum zatím v ČR realizován nebyl. Předložená ...
  • Násilí v rodině a jeho rizika pro dítě 

   Defence status: DEFENDED
   Chovancová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 18. 6. 2020
   This bachelor thesis introduces the topic of children exposed to domestic violence and impacts of such violence on these children. Firstly, domestic violence, its forms and used terminology is briefly described. Then it ...
  • Partnerské násilí mezi dospívajícími 

   Defence status: DEFENDED
   Čechová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 9. 2019
   The aim of this diploma thesis is to map out the consequences that experience with intimate partner violence can leave in the period of adolescence on the mental and physical condition of its victims, or generally on the ...
  • Podpora žáků s problematickým chováním v systému ústavní a poradenské péče v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Matějková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Tato bakalářská práce se věnuje podpoře žáků s problematickým chováním v systému ústavní a poradenské péče v České republice. Práce je zpracována jako přehledová studie sestavená z odborných pramenů, zdrojů a výzkumů. ...
  • Porozumění vlastním emocím u předškolních dětí a možnosti jeho rozvoje 

   Defence status: DEFENDED
   Láchová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Práce se zabývá porozuměním vlastním emocím u předškolních dětí a možnostmi jeho rozvoje. Literárně přehledová část představuje nejznámější modely emoční inteligence a porozumění vlastním emocím jakožto základní složku ...
  • Problémové chování žáka ve vyučovací hodině na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Kafková, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 9. 2020
   (in English): This bachelor's thesis deals with the problematic behaviour of primary school students in the classroom. The main aim of this bachelor thesis is to describe the causes and forms of problematic behaviour, the ...
  • Programy pro původce domácího násilí 

   Defence status: DEFENDED
   Kubešková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   Předložená diplomová práce si klade za cíl představit podobu a efektivitu programů pro původce domácího násilí. Práce je rozdělena na dva stěžejní celky. Prvním celkem je literárně přehledová část a druhým je realizovaný ...
  • Protektivní faktory primární rodiny pro budoucí partnerské vztahy dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Mimrová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 18. 6. 2020
   Primary family is one of the key factors in predicting satisfaction and stability in future romantic relationships of children. Part of this bachelor thesis is dedicated to variables of primary family. First variable ...
  • Předčasná sexuální zkušenost dospívajících dívek 

   Defence status: DEFENDED
   Loskotová, Marika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Sexuální rizikové chování je jev, který může mít negativní dopad na fyzické, psychické i sociální oblasti vývoje mladých dívek. Práce je zaměřena na specifickou problematiku dobrovolného zahájení předčasného sexuálního ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV