• Deprese a posttraumatická stresová porucha jako důsledek domácího násilí 

   Pšák, Adam (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   Bachelor work is focused on the current phenomenon of the domestic violence. It informs the reader on its specifics and characteristic development with its forms, be it any kind of violence that is being used in the intimate ...
  • Dopady šikanování na osobnost oběti 

   Šnoblová, Vladěna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá tématikou šikanování a jeho možných dopadů na osoby, které se staly oběťmi tohoto jednání. První část práce obsahuje vymezení pojmů šikana, kyberšikana, mobbing a bossing, zabývá se také ...
  • Efektivní strategie prevence šikany a kyberšikany ve škole 

   Klinderová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 2. 2014
  • Možnosti intervence nezletilých pachatelů násilné trestné činnosti ve výkonu trestu odnětí svobody 

   Faberová, Karolína (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Bakalářská práce se věnuje zmapování intervenčních programů určených pro nezletilé odsouzené za násilnou trestnou činnost, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody. V rámci první, literárně-přehledové části práce, jsou ...
  • Možnosti podpory a motivace žáků s problematickým chováním 

   Táborová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Předložená bakalářská práce je zaměřena na problematické chování žáků prvního stupně základních škol. Na toto chování je nahlíženo z hlediska mírnějších projevů chování, které učitelé vnímají jako problematické a které ...
  • Možnosti práce s nezletilými pachateli trestné činnosti mimo výkon trestu odnětí svobody 

   Růžičková, Linda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   The bachelor thesis focuses on possible working methods and interventions for non-imprisoned juvenile delinquents. The part of the literature review summarizes current knowledge on this issue.The current situation of ...
  • Možnosti terapeutické a poradenské práce s dítětem - obětí domácího násilí 

   Láchová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   Cílem bakalářské práce je seznámení s problematikou domácího násilí páchaného na dětech a se specifickými formami terapie, jejichž účinnost z hlediska sebehodnocení dítěte je srovnávána v návrhu výzkumu. Literárně přehledová ...
  • Možnosti terapeutické a poradenské práce s ženami jako oběťmi domácího násilí 

   Tláskalová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   Bakalářská práce se věnuje charakteristice domácího násilí a zmapování jednotlivých přístupů k terapii a poradenství u žen, které byly ohroženy domácím násilím. Obsahem literárně - přehledové části práce jsou psychologické ...
  • Partnerské násilí mezi dospívajícími 

   Čechová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 9. 2019
   The aim of this diploma thesis is to map out the consequences that experience with intimate partner violence can leave in the period of adolescence on the mental and physical condition of its victims, or generally on the ...
  • Podpora žáků s problematickým chováním v systému ústavní a poradenské péče v ČR 

   Matějková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Tato bakalářská práce se věnuje podpoře žáků s problematickým chováním v systému ústavní a poradenské péče v České republice. Práce je zpracována jako přehledová studie sestavená z odborných pramenů, zdrojů a výzkumů. ...
  • Programy pro původce domácího násilí 

   Kubešková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 3. 9. 2018
   Předložená diplomová práce si klade za cíl představit podobu a efektivitu programů pro původce domácího násilí. Práce je rozdělena na dva stěžejní celky. Prvním celkem je literárně přehledová část a druhým je realizovaný ...
  • Předčasná sexuální zkušenost dospívajících dívek 

   Loskotová, Marika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Sexuální rizikové chování je jev, který může mít negativní dopad na fyzické, psychické i sociální oblasti vývoje mladých dívek. Práce je zaměřena na specifickou problematiku dobrovolného zahájení předčasného sexuálního ...
  • Psychologické aspekty bezpečného klimatu školní třídy 

   Táborská, Pavla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 13. 2. 2014
   The theme of this bachelor thesis is a safe classroom climate. The first part provides a brief view on the complex issue of classroom climate and the second part focuses on this issue from the perspective of psychological ...
  • Psychologické aspekty her v teambuildingu 

   Řežábková, Marika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Bakalářská práce se věnuje tématu her využívaných v teambuildingu, přičemž předkládá poznatky z teoretické roviny a návrh ověření účinnosti v praxi. Teoretická část se věnuje vymezení teambuildingu a metody her a dále ...
  • Psychologické aspekty prevence patologických vztahů, agresivního chování a šikany v dětských skupinách 

   Nebáznivá, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Bakalářská práce se zabývá problematikou prevence patologických vztahů, agresivního chování a šikany v dětských skupinách. Cílem této práce je teoreticky obsáhnout téma prevence s důrazem na její psychologické aspekty. ...
  • Psychologické aspekty prevence sexuálního rizikového chování se zaměřením na změnu postojů u adolescentů 

   Goláňová, Ivana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 6. 2015
   Sexuální rizikové chování je jev ovlivňující fyzické i psychické zdraví jedince. Předkládány jsou psychologické aspekty jednotlivých typů sexuálního rizikového chování, a to jak jeho příčiny, tak i důsledky. Práce se ...
  • Psychologické souvislosti výcviků orientovaných na zvládání vzteku 

   Kubešková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Následující bakalářská práce se zabývá výcviky zvládání vzteku, které jsou určeny především pro násilné jedince neovládající svůj hněv a agresi. Práce je rozdělena na dva celky. Prvním celkem je literárně-přehledová část ...
  • Reaktivita v zátěžové situaci jako faktor výběru zaměstnanců 

   Šléglová, Vanda (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem reaktivity v zátěžové situaci, s hlavním důrazem na možnosti jejího testování v procesu výběru zaměstnanců. Po uvedení do tématu zátěžových situací a dimenzí osobnosti, které sehrávají ...
  • Reaktivita v zátěžové situaci-rozdíly mezi populacemi 

   Vecánová, Jitka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Tato bakalářská práce se věnuje reaktivitě na každodenní zátěžové situace a její rozdílnosti mezi různými skupinami lidí. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část má charakter literárně-přehledové ...
  • Resilience u dětí vystavených domácímu násilí a její posilování v rámci vybraných terapeutických přístupů 

   Heřmánková, Zlata (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 6. 2018
   The aim of this thesis is to introduce the topic of children exposed to domestic violence. First, it defines the phenomenon of domestic violence and briefly describes its types and possible development. Second, it enables ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV