• Analýza bitevních map bitvy u Lovosice 

   Huneš, Matěj (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   The analysis of battle maps of the battle of Lovosice Abstract The bachelor thesis deals with the content analysis of old battle maps. At the beginning of this thesis there are analyzed important concepts on the topic and ...
  • Analýza software pro tvorbu 3D modelů interiérů 

   Maceška, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   This Bachelor's thesis is mainly focusing on analysis of software used for 3D modeling. The main goal is comparison Autodesk's proprietary software called 3ds Max with open-source software named Blender. The into part is ...
  • Analýza vybraných evropských mapových portálů 

   Formánek, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Analýza vybraných evropských mapových portálů Abstrakt Cílem této práce je zhodnocení vybraných zahraničních mapových portálů a srovnání s českými mapovými portály. Vybrány byly různorodé evropské země s tradiční kartografickou ...
  • Analýzy odvozenin Klaudyánových map z fondu Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 

   Vydláková, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   Analysis of Mikuláš Klaudyán's map derivatives from the Map collection of Charles University Abstract This bachelor's thesis concerns itself with Mikuláš Klaudyán's map of Czech lands from 1518 and derivatives of said map. ...
  • Bezpečnost publikování prostorových dat na Internetu 

   Břichnáč, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Bezpečnost publikování prostorových dat na internetu Abstrakt Diplomová práce se věnuje problematice publikování prostorových dat v síti internet. Cílem je popsat soudobé způsoby publikování dat, analyzovat bezpečnostní ...
  • Distribuce dat GPS pomocí komunitního webu 

   Kubeš, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
  • Metodika mapování turistických značených tras pomocí GPS přijímačů 

   Horká, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 9. 2006
  • Metodika měření výkonnosti prostorových databází 

   Navrátil, Boris (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 6. 2017
   Diplomová práce se zabývá porovnáváním výkonnosti databázových systémů, které umožňují práci s prostorovými daty. Měření výkonnosti probíhá nad daty OpenStreetMap. Velký důraz je kladen na tvorbu metodiky měření výkonnosti ...
  • Možnosti využití formátu SVG a jazyku JavaScript pro tvorbu interaktivních map 

   Stein, Zbyněk (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Cílem této práce je ukázat možnosti formátu SVG a jazyku JavaScript při tvorbě interaktivních map. Práce se zaměřuje především na tvorbu jednotlivých prvků digitálních interaktivních map. V teoretické části je kladen důraz ...
  • Multimodální plánování v městském prostoru se zaměřením na seniory 

   Papoušek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   This thesis concerns with the issues of transit analysis in a transit network. In the theoretical part, based on the research of specialized literature, there are suggested parameters for creating a transit network regarding ...
  • Navržení propojení internetové mapy se službami na webovém portále 

   Krátký, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 9. 2006
  • Návrh systému pro online sledování automobilových závodů 

   Uhlíř, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   Proposal of online tracking system for racing Abstract The bachelor thesis deals with an analysis of current web information technologies and their potential use for creating an online tracking system for racing. At the ...
  • Návrh webového plánu budovy s využitím GIS a JavaScriptových knihoven 

   Starosta, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 1. 2018
   This thesis deals with the design of the methodological procedure of making web-based information services, using open-source technologies. In the introductory technical section covers some of the projects that have been ...
  • Návrh webového plánu budovy s využitím GIS a JavaScriptových knihoven 

   Starosta, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   The bachelor thesis deals with the design of a methodical process of creating a web interactive building plan using open-source technologies. In the introductory technical section covers some of the projects that have been ...
  • Návrh webového plánu budovy s využitím QGIS 

   Starosta, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   The bachelor thesis deals with the design of a methodical process of creating a web interactive building plan using Open-Source technologies. The introductory part deals with the explanation of the plan definition and the ...
  • Použití ručních GPS přístrojů 

   Vostracká, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 6. 2006
  • Tematický atlas vinohradů společnosti Vinné sklepy Kutná Hora 

   Marek, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Cílem bakalářské práce je návrh a vytvoření tematického atlasu vinohradů společnosti Vinné sklepy Kutná Hora. V teoretické části je provedena rešerše tvorby kartografických výstupů na podobné téma. Na základě rešerše a ...
  • Testování výškové přesnosti GIS GPS přijímačů 

   Žďánský, Radek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Práce se zabývá testováním výškové přesnosti GIS GPS přístrojů Trimble Juno SC a Trimble GeoExplorer 6000 GeoXH. V úvodu se práce zabývá obecnými tématy spojenými se satelitní navigací, popisuje jednotlivé globální navigační ...
  • Tvorba animace bitvy ze starých mapových podkladů v prostředí GIS 

   Báča, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Tvorba animace bitvy ze starých mapových podkladů v prostředí GIS Abstrakt Bakalářská práce se zabývá možnostmi tvorby animace bitvy v prostředí GIS. V úvodu teoretické části je rozebrán vztah času a kartografie včetně ...
  • Tvorba geoinformačního systému pro mobilní zařízení 

   Jakl, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou komplexního komunitního geoinformačního systému pro mobilní zařízení s operačním systémem Android. V první části jsou představeny v současnosti dostupné softwarové nástroje, přičemž ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV