• Analýza bitevních map bitvy u Lovosice 

   Defence status: DEFENDED
   Huneš, Matěj (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   The analysis of battle maps of the battle of Lovosice Abstract The bachelor thesis deals with the content analysis of old battle maps. At the beginning of this thesis there are analyzed important concepts on the topic and ...
  • Analýza software pro tvorbu 3D modelů interiérů 

   Defence status: DEFENDED
   Maceška, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   This Bachelor's thesis is mainly focusing on analysis of software used for 3D modeling. The main goal is comparison Autodesk's proprietary software called 3ds Max with open-source software named Blender. The into part is ...
  • Analýza vybraných evropských mapových portálů 

   Defence status: DEFENDED
   Formánek, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Analýza vybraných evropských mapových portálů Abstrakt Cílem této práce je zhodnocení vybraných zahraničních mapových portálů a srovnání s českými mapovými portály. Vybrány byly různorodé evropské země s tradiční kartografickou ...
  • Analýzy odvozenin Crigingerovy mapy Čech z roku 1568 z fondu Mapové sbírky PřF UK 

   Defence status: DEFENDED
   Popp, Marek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   Analýzy odvozenin Crigingerovy mapy Čech z roku 1568 z fondu Mapové sbírky PřF UK Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá mapou Čech z roku 1568 od Johanna Crigingera. Cílem práce je provést obsahové a kartometrické analýzy ...
  • Analýzy odvozenin Klaudyánových map z fondu Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy 

   Defence status: DEFENDED
   Vydláková, Alena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   Analýzy odvozenin Klaudyánových map z fondu Mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Abstrakt Bakalářská práce se zabývá osobností Mikuláše Klaudyána, jeho mapou Čech z roku 1518 a map z ní odvozených. Hlavním ...
  • Animace stavby budovy 

   Defence status: DEFENDED
   Kuncl, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   This bachelor thesis focuses on analysis of software for 3D animation of building construction, specifically of software, Anim8or, Blender and Maya, which are the most used representatives of freeware, open-source and ...
  • Bezpečnost publikování prostorových dat na Internetu 

   Defence status: DEFENDED
   Břichnáč, Pavel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Bezpečnost publikování prostorových dat na internetu Abstrakt Diplomová práce se věnuje problematice publikování prostorových dat v síti internet. Cílem je popsat soudobé způsoby publikování dat, analyzovat bezpečnostní ...
  • Distribuce dat GPS pomocí komunitního webu 

   Defence status: DEFENDED
   Kubeš, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 9. 2008
  • Historický atlas bitvy v Slavkova 

   Defence status: DEFENDED
   Obrazová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 9. 2021
   This bachelor's thesis takes place at the Battle of Austerlitz on December 6, 1805, also known as the Battle of the Three Emperors or Austerlitz, which occurred in our territory. Moreover, this battle was one of Napoleon's ...
  • Inerciální navigační systém pro mobilní telefony 

   Defence status: DEFENDED
   Jakl, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 5. 2019
   Tato práce se zabývá možnostmi zapojení senzorů pro inerciální navigaci (akcelerometr, magnetometr, gyroskop) s co nejvyšší přesností určit polohu uživatele bez pomoci GPS či dalších sítí. S tím je neodmyslitelně spjata ...
  • Metodika mapování turistických značených tras pomocí GPS přijímačů 

   Defence status: DEFENDED
   Horká, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 9. 2006
  • Metodika měření výkonnosti prostorových databází 

   Defence status: DEFENDED
   Navrátil, Boris (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 2. 6. 2017
   Diplomová práce se zabývá porovnáváním výkonnosti databázových systémů, které umožňují práci s prostorovými daty. Měření výkonnosti probíhá nad daty OpenStreetMap. Velký důraz je kladen na tvorbu metodiky měření výkonnosti ...
  • Možnosti využití formátu SVG a jazyku JavaScript pro tvorbu interaktivních map 

   Defence status: DEFENDED
   Stein, Zbyněk (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Cílem této práce je ukázat možnosti formátu SVG a jazyku JavaScript při tvorbě interaktivních map. Práce se zaměřuje především na tvorbu jednotlivých prvků digitálních interaktivních map. V teoretické části je kladen důraz ...
  • Multimodální plánování v městském prostoru se zaměřením na seniory 

   Defence status: DEFENDED
   Papoušek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   This thesis concerns with the issues of transit analysis in a transit network. In the theoretical part, based on the research of specialized literature, there are suggested parameters for creating a transit network regarding ...
  • Navržení propojení internetové mapy se službami na webovém portále 

   Defence status: DEFENDED
   Krátký, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 9. 2006
  • Návrh postupu tvorby mapy fiktivního světa podle literární předlohy Andrzeje Sapkowského 

   Defence status: DEFENDED
   Růžička, Josef (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   Práce se věnuje návrhu postupu pro tvorbu mapy fiktivního světa. Předně je zaměřena na tvorbu fantasy světa Zaklínače od polského autora Andrzeje Sapkowského. Je diskutován význam mapy pro literární dílo. Svět, založený ...
  • Návrh systému pro online sledování automobilových závodů 

   Defence status: DEFENDED
   Uhlíř, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   Proposal of online tracking system for racing Abstract The bachelor thesis deals with an analysis of current web information technologies and their potential use for creating an online tracking system for racing. At the ...
  • Návrh webového plánu budovy s využitím GIS a JavaScriptových knihoven 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Starosta, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 6. 2018
   The bachelor thesis deals with the design of a methodical process of creating a web interactive building plan using open-source technologies. In the introductory technical section covers some of the projects that have been ...
  • Návrh webového plánu budovy s využitím GIS a JavaScriptových knihoven 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Starosta, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 1. 2018
   This thesis deals with the design of the methodological procedure of making web-based information services, using open-source technologies. In the introductory technical section covers some of the projects that have been ...
  • Návrh webového plánu budovy s využitím QGIS 

   Defence status: DEFENDED
   Starosta, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   The bachelor thesis deals with the design of a methodical process of creating a web interactive building plan using Open-Source technologies. The introductory part deals with the explanation of the plan definition and the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV