• Poznatky o výuce chemie získané v době COVID-19 

   Defence status: DEFENDED
   Hamerská, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem distanční výuky a jejím pojetím učiteli chemie v době pandemie COVID-19. V teoretické části je stručně charakterizováno učitelovo pojetí výuky a jeho dílčí složky, distanční forma ...
  • Problematika tvorby školních vzdělávacích programů 

   Defence status: DEFENDED
   Rozkydalová, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   1 ABSTRAKT: Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby školního vzdělávacího programu, (dále jen ŠVP). Teoretická část se opírá o poznatky z oblasti systému kurikulárních dokumentů, metodiky tvorby ŠVP. Další část ...
  • Realizace a hodnocení projektové výuky na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Průchová, Věra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 16. 1. 2018
   Diplomová práce Voda je život popisuje přírodovědný projekt realizovaný již sedmým rokem na Základní škole v Chrudimi. Teoretická část diplomové práce je věnována srovnání transmisivního a konstruktivistického pojetí výuky, ...
  • Schopnost nastupujících studentů učitelství provádět chemické výpočty 

   Defence status: DEFENDED
   Frolíková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 26. 1. 2022
   Tato diplomová práce se zabývá tím, s jakými schopnostmi přicházejí studenti na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy na katedru chemie a didaktiky chemie a také jak se jejich schopnosti zlepší po absolvování kurzu ...
  • Senzorická analýza jako námět pro laboratorní cvičení 

   Defence status: DEFENDED
   Šubová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 5. 2017
  • Tvorba ilustrativních úloh ke Standardům pro základní vzdělávání v tematickém celku Organické sloučeniny 

   Defence status: DEFENDED
   Žitný, Vladimír (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 27. 5. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá způsobem ověřování plnění očekávaných výstupů základního vzdělávání v tematickém celku Organická chemie. Na základě postupného vyhodnocování reformy českého školství vyplynul požadavek ...
  • Tvorba učebních úloh s problémovými prvky ze vzdělávacího oboru Chemie 

   Defence status: DEFENDED
   Vojíř, Karel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 5. 2017
   Tato práce se zabývá tvorbou učebních úloh přímo navazujících na Standardy pro základní vzdělávání vzdělávacího oboru Chemie. Autor této práce téma zpracovával v rámci projektu Národního ústavu pro vzdělávání. Východiskem ...
  • Učebnice chemie pro základní školy: využívání a analýza vybraných strukturních komponentů 

   Defence status: DEFENDED
   Vojíř, Karel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 9. 2021
   Učebnice jsou učební pomůckou sloužící ve vzdělávacím procesu k celé řadě účelů. Kromě žáků pracují s učebnicemi i učitelé, pro které díky komplexnímu výběru a transformaci učiva představují nejkonkrétnější podobu zamýšleného ...
  • V hlavní roli kyslík: návrh a ověření badalské aktivity 

   Defence status: DEFENDED
   Kuncová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   This diploma thesis focuses on verifying the proposed inquiry-based activity and comparing its effectiveness with a traditionally concieved theme for experimental activity of pupils with the same topic. The theoretical ...
  • Využití eye-trackingu k analýze strategií volených žáky při řešení problémových úloh z chemie 

   Defence status: DEFENDED
   Tóthová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 5. 2019
   V práci jsou prezentovány výsledky výzkumu zaměřeného na sledování strategií využívaných žáky při řešení problémových úloh, který navazuje na předchozí studie prováděné metodou think-aloud. Vzhledem k limitům této metody ...
  • Využití senzorické analýzy v edukačních experimentech 

   Defence status: DEFENDED
   Zoufalá, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 5. 2017
  • Výuka základů chemie v mimoškolním prostředí jako prostředek rozvoje přírodovědné gramotnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Čábelová, Simona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 5. 2018
   Tato diplomová práce se zabývá aspektem mimoškolního vzdělávání chemie v kontextu konceptu přírodovědné gramotnosti. Tento koncept je zde přiblížen v souvislosti s RVP ZV a Kontextuálního modelu učení. Na základě popisu ...
  • Výzkum strategií uplatňovaných žáky při řešení problémových úloh z chemie 

   Defence status: DEFENDED
   Koreneková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 5. 2018
   Tato práce se zabývá identifikací strategií, které žáci základní školy používají při řešení problémových úloh z chemie. Strategie byly zjišťovány prostřednictvím rozhovorů s žáky 9. ročníků. Rozhovory vedené metodou ...
  • Zjišťování parametrů kvality výuky chemie 

   Defence status: DEFENDED
   Rozkydalová, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 5. 2017
   Hlavní náplní této diplomové práce bylo zjišťování a posuzování parametrů kvality výuky chemie na středních a základních školách. V práci jsou zahrnuty pohledy na kvalitu výuky v obecné rovině a poté vztaženy k přírodovědnému ...
  • Změna postojů žáků středních odborných škol nechemického zaměření k chemii prostřednictvím experimentů s využitím ICT 

   Defence status: DEFENDED
   Kintšnerová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV