• Perské listy 

   Defence status: DEFENDED
   Vavřičková, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   PERSKÉ LISTY- résumé Diplomová práce se zabývá rozborem románu Perské listy. Cílem je odhalení jednotících prvků díla. První část zachycuje život autora a analyzuje techniku románu. Klademe si otázku, z jakých důvodů autor ...
  • Pojem romándská literatura a podíl nakladatelů na formování literárního života ve frankofonním Švýcarsku ve 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Břečková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
   Tato disertační práce je příspěvkem ke studiu frankofonních literatur v českém univerzitním prostředí. Zabývá se švýcarskou francouzsky psanou literaturou, která je ve Švýcarsku označována jako romándská, a především podílem ...
  • Recherche de l'effet tragique á l'époque de la Régence: la naissance de la tragédie philosophique 

   Defence status: DEFENDED
   Očenáš, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   1 Hledání tragického účinku v období Regentství: vznik filozofické tragédie V rámci zkoumání inovace francouzské klasicistní tragédie v období Regentství (1715-1723) práce blíže studuje způsob, jakým hledání tragického ...
  • Réécritures du personnage de Merlin 

   Defence status: DEFENDED
   Vejsadová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Postava Merlina, úzce spjatá s artušovskou legendou, fascinuje čtenáře stejně jako spisovatele již několik staletí. Přesto zůstává jeho pravá podstata mnoha lidem, ať už čtenářům či nikoliv, skryta pod jediným obrazem mága. ...
  • Šuani v románovém díle Victora Huga 

   Defence status: DEFENDED
   Sobotka, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Cílem této práce je rozbor zobrazení šuanů a válek ve Vendée v románovém díle Victora Huga. Zaměřili jsme se na román Devadesát tři. Na základě současného historického poznání daného období jsme provedli srovnání s jeho ...
  • Válka v Alžírsku ve francouzsky psané dramatické tvorbě 

   Defence status: DEFENDED
   Pavlíková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Válka v Alžírsku (1954-1962) patří k jedněm z klíčových událostí v historii poválečné Francie. Vzhledem k tomu, že Alžírsko mělo v koloniálním systému Francie své specifické postavení, dekolonizace této země si vyžádala ...
  • Vliv antiky na nejstarší francouzskou poezii 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Pometlo, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 9. 2008
   Práce se zaměřuje na srovnání středověkých děl představujících francouzským čtenářům činy Iulia Caesara, konkrétně na Li Fet des Romans, Roman de Jules César a Li Hystore de Iulius Caesar. Autor zvolil přístup analýzy ...
  • Vliv ženských postav na postavy mužské v díle Pierra Corneille 

   Defence status: DEFENDED
   Zelená, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   This master's thesis analyses the influence of female characters on male characters in the work of P. Corneille, partly in relation to the evolution of Doubrovsky's cornelian heroism, whose theory it extends. The research ...
  • Vývoj obrazu hrdinky ve francouzských románech XII. a XIII. století 

   Defence status: DEFENDED
   Plotzová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
   Hlavním tématem středověkých románů, jakými jsou Tristan, Cligs, Yvain, Lancelot, Jaufre a Flamenca, je fine amor, "čistá láska", která představuje středověký ideál milostného vztahu mezi dámou a rytířem, mužem ...
  • Zákony dědičnosti v díle Émila Zoly 

   Defence status: DEFENDED
   Krejčová, Daniela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV