• Molekulární mechanismy tvorby a vývoje kolonií přírodních kmenů Saccharomyces cerevisiae 

   Defence status: DEFENDED
   Šťovíček, Vratislav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 29. 6. 2012
   Yeasts are capable of forming a wide range of multicellular communities, which enable the survival in harmful and changing environment. Surface associated biofilms, often connected with infections in human body, and colonies ...
  • Oxidativní a jiné poškození proteinů ve stárnutí kvasinkových buněk a jeho fyziologické efekty (obrana a signalizace) 

   Defence status: DEFENDED
   Mikešová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Reaktivní kyslíkové formy (ROS) vznikají v buňkách jako vedlejší produkty aerobního metabolismu. Organismy si proto vyvinuly řadu ochranných mechanismů, které při fyziologických podmínkách zabraňují poškození molekul. Pokud ...
  • Porovnanie biofilm špecifickej expresie medzi baktériami a kvasinkami 

   Defence status: DEFENDED
   Kicko, Peter (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Tvorba a udržanie biofilmu je komplexný proces, ktorý je podmienený zmenou genetickej expresie. Formovanie biofilmu je pozorované u niektorých prokaryotických i eukaryotických buniek. V priebehu jeho tvorby dochádza k ...
  • Priony u kvasinek 

   Defence status: DEFENDED
   Bezdíčka, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   Práce se zabývá kvasinkovými priony a jejich biologickým vlivem na kvasinky. Definuje základní znaky kvasinkových prionů, kterými se odlišují od ostatních proteinů. Práce seznamuje čtenáře s různými možnostmi vzniku prionů, ...
  • Produkce fluorescenčně značených Ato proteinů u vybraných mutantních kmenů a u divokých kmenů kvasinky S. cerevisiae 

   Defence status: DEFENDED
   Ferčíková, Ivana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 9. 2007
  • Regulácia chronologického stárnutia kvasiniek 

   Defence status: DEFENDED
   Fedorová, Viktória (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 7. 2020
   Kvasinkové bunky prechádzajú po vyčerpaní živín z prostredia do stacionárnej fázy, v ktorej prispôsobujú svoj metabolizmus a ďalšie fyziologické funkcie a prežívajú v režime tzv. chronologického starnutia charakteristickom ...
  • Regulátory TORC1 aktivity u kvasinek 

   Defence status: DEFENDED
   Trubitsyna, Yana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   TORC1 ("Target Of Rapamycin") je vysoce konzervovaná serin-threoninová kináza, která se podílí na regulaci růstu, metabolismu, apoptózy a proliferace. Řada regulátorů a mechanismů regulace TORC1 jsou konzervovány v různých ...
  • Retrográdní signalizace mezi mitochondriemi a jádrem u kvasinek. 

   Defence status: DEFENDED
   Podholová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 6. 2014
   Retrográdní dráha je signální dráha probíhající mezi mitochondriemi a jádrem. Pomocí retrográdní dráhy se kvasinkové buňky Saccharomyces cerevisiae vyrovnávají se zhoršujícími se podmínkami pro život jako je vyčerpání ...
  • Role MDR transporterů v resistenci biofilmů u kvasinek 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Daniela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Tato práce je zaměřena na transportéry mnohočetné lékové rezistence (MDR) a jejich roli v rezistenci biofilmů kvasinek k toxickým látkám. Biofilmy jsou strukturovaná mikrobiální společenstva produkující extracelulární ...
  • Role metabolismu nukleotidů při vývoji kolonií Saccharomyces cerevisiae 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 6. 2014
   Kvasinky jsou jednobuněčné mikroorganizmy, které tvoří kolonie, jejichž morfologie je charakteristická pro daný kmen a liší se v závislosti na růstových podmínkách. Při komunikaci kolonií Saccharomyces cerevisiae je v ...
  • Role mitochondrií a retrográdní signalizace při vývoji kvasinkových kolonií 

   Defence status: DEFENDED
   Podholová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Jednobuněčné organismy jako jsou kvasinky, byly dříve převážně studovány v třepaných kulturách a nikoli na pevném povrchu, jak je tomu běžné v přírodě. V přírodě totiž skoro žádná buňka nežije osamoceně, ale naopak často ...
  • Role mitochondrií při stresu a stárnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Čapková, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
  • Role nízkomolekulárních metabolitů při vývoji kvasinkových kolonií 

   Defence status: DEFENDED
   Bezdíčka, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Previous research of colonies formed by yeast Saccharomyces cerevisiae growing on glycerol agar medium revealed two major cell types of U and L cells that are formed within these colonies. This colonial cell differentiation ...
  • Role of Ammonia Species in Mammalian Nervous Tissue 

   Defence status: DEFENDED
   Weiss, Adam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 29. 5. 2008
  • Role Sch9p a Rim15p signálních drah při vývoji kolonií kvasinek 

   Defence status: DEFENDED
   Mikešová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 6. 2015
   Laboratorní kmen kvasinky Saccharomyces cerevisiae BY4742 vytváří na pevném médiu kolonie, které jsou horizontálně a vertikálně diferencované. Vertikálně diferencovanou centrální část kolonie tvoří dvě morfologicky i ...
  • Temporální charakteristiky v řeči průvodců při opakování textu 

   Defence status: DEFENDED
   Hanušová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 6. 2016
   Řeč průvodců je specifický typ projevu. Jedná se o polopřipravený monolog, který mluvčí v téměř totožné podobě realizuje několikrát za sebou. Takový projev tedy skýtá možnosti nahlédnutí do stálosti tempa u jednotlivých ...
  • TOR signalizace u kvasinek 

   Defence status: DEFENDED
   Šimek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   TOR ("Target of rapamycin") protein je vysoce konzervovaná serin/threoninová kináza, která je centrální komponentou signálních kaskád regulujících buněčný růst a metabolismus eukaryotních organismů od kvasinek až po člověka. ...
  • Transport amonných iontů u kvasinek 

   Defence status: DEFENDED
   Faltýnková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 3. 9. 2020
   Bakalářská práce - Kateřina Faltýnková - Transport amonných iontů Amoniak a amonné ionty jsou pro kvasinkové buňky nesmírně důležité, a to ne pouze v metabolismu, například syntéze aminokyselin, ale také jako signální ...
  • Transportéry železa a vývoj kvasinkových kolonií 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánek, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 6. 2007
  • Trvání slabikotvorných likvid v češtině 

   Defence status: DEFENDED
   Vernerová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 31. 5. 2006
   This thesis brings basic data on duration of syllabic liquids r and l in Czech. The experiment measured the duration of syllabic and non-syllabic liquid consonants occuring in 3 stress group positions and short vowels in ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV