• Sochařství krásného slohu ve Vratislavi 

   Defence status: DEFENDED
   Šleichrtová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   This thesis is divided into two main parts. The First cultural-historical part is dedicated to introduction of cultural-historical context between Bohemian kingdom and Silesia. Historical development of Silesia and its ...
  • Technologický vývoj mozaikářského řemesla 

   Defence status: DEFENDED
   Höferová, Jana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 9. 2012
   Mozaika má v umění napříč tisíciletími svébytné postavení. Od období antiky, kdy ovládla celé středomoří, zůstala i přes náročnost a nákladnost své tvorby aktivním uměleckým projevem až do současnosti, a to nejen v cizině, ...
  • Trůnící Madona z Týnského chrámu 

   Defence status: DEFENDED
   Turečková, Hana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 3. 9. 2007
   - Resumé Hlavním úkolem této bakalárské práce je shromáždení starší literatury a prostudování literatury nové, souvisej ící s daným tématem a tvorící širší základnu pro lepší pochopení složité dejinné situace. Práce se ...
  • Umělecká tvorba Andreje Rubliova. Doložená díla 

   Defence status: DEFENDED
   Nagatkina, Darja (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
  • Umění a kult v norimberské Frauenkirche. Příspěvek k interpretaci sochařství 3. čtvrtiny 14. století ve středoevropském prostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Srovnal, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 9. 2018
   Předmětem práce je celková uměleckohistorická analýza kostela Panny Marie v Norimberku (tzv. Frauenkirche) jako významné památky středoevropského sochařství doby vlády římského císaře a českého krále Karla IV. (1316-1378) ...
  • Vídeňské sochařství 3. čtvrtiny 14. století ve středoevropském kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Srovnal, Filip (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Diplomová práce je věnovaná nejvýznamnějším dílům vídeňského sochařství 3. čtvrtiny 14. století, sochám tzv. "vévodské dílny" při svatoštěpánském dómu, jejichž zadání a ideová koncepce úzce souvisí s vévody Rudolfem IV. ...
  • Zlíchovský oltář a tvorba Mistra IP v Čechách 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšil, Matěj (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Práce se zabývá tvorbou Mistra IP, podunajského řezbáře činného v první třetině 16. století. Zaměřuje se především na řezbářská díla dochovaná v Čechách: dva oltářní celky, dochované v podstatě v intaktním stavu v kostele ...
  • Znojemský oltář. Vizuální kultura v Podunají. 

   Defence status: DEFENDED
   Bartuňková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 6. 2021
   Klíčová slova Znojemský oltář, Znojmo, Kostel sv. Mikuláše, Nizozemský realismus, Jakob Kaschauer Abstrakt Diplomová práce se zabývá Znojemským oltářem dílem z přelomu 30.-40. let 15. století, vystaveným v Rakouské galerii ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV