• Recepce díla Bohumila Hrabala v anglo-americkém kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Hájková, Alena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   This thesis deals with works of Bohumil Hrabal in British and American context. The goal of the thesis is to describe the reception of Bohumil Hrabal's books by literary criticism written in English from its beginnings to ...
  • Rysy dandysmu v díle Jiřího Karáska ze Lvovic 

   Defence status: DEFENDED
   Alferyová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
   Předkládaná bakalářská práce, která nese název Rysy dandysmu v díle Jiřího Karáska ze Lvovic, se zaměřuje na pojetí dandysmu v literární tvorbě Jiřího Karáska ze Lvovic. Pojem dandysmu je zde vztažen k několika hlavním ...
  • Spojitosti literárního a výtvarného díla Karla Hlaváčka 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Práce se zaměří na literární a výtvarné dílo Karla Hlaváčka v jeho celistvosti. V bakalářské práci se budeme především soustřeďovat na provázanosti mezi jeho tvorbou a na výklad a srovnání vybraných motivů. Pokusíme se ...
  • Stylizační postupy v díle Ladislava Fukse 

   Defence status: DEFENDED
   Fiřtíková, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Práce se zabývá stylizačními postupy užívanými v beletristických a publicistických textech Ladislava Fukse. Jejím cílem je vymezení a doložení základních charakteristických postupů, kterými jsou opakování, intertextovost, ...
  • Umělecký a osobnostní portrét Rudolfa Karla Zahálky 

   Defence status: DEFENDED
   Pausz, Marek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 9. 2021
   Bakalářská práce se zaměřuje především na literární dílo spisovatele Rudolfa Karla Zahálky. V úvodní části je stručně nastíněn dobový kontext 90. let 19. století, který slouží jako orientační východisko následujícího ...
  • Vladimír Houdek 

   Defence status: DEFENDED
   Paulus, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Práce se zabývá pozapomenutým básníkem Vladimírem Houdkem, jenž své jediné dvě sbírky publikoval na samém přelomu 19. a 20. století. Důraz je kladen na všechny dostupné materiály o jeho díle a životě. Na základě analýzy ...
  • Ženské postavy v poezii Viktora Dyka 

   Defence status: DEFENDED
   Frühaufová, Klára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Tato práce se zaměřuje na ženské postavy v poezii českého básníka Viktora Dyka, zkoumá jejich základní rysy a symboliku a podává základní shrnutí jejich výskytu a významu v rámci autorovy poezie a v kontextu české poezie ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV