• Porovnání axiomatických systémů geometrie u Euklida a Hilberta z hlediska didaktiky matematiky 

   Defence status: DEFENDED
   Tavačová, Adela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 5. 2016
   Název práce: Porovnání axiomatických systémů geometrie u Euklida a Hilberta z hlediska didaktiky matematiky Autor: Adela Tavačová Vedoucí práce: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr. Cílem této práce je zpracování vývoje ...
  • Porovnání historických a didaktických přístupů k řešení rovnic 

   Defence status: DEFENDED
   Houska, David (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 5. 2021
  • Porovnání pojetí didaktického prostředí u Ericha Wittmanna a v Genetickém konstruktivismu 

   Defence status: DEFENDED
   Tuška, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 16. 5. 2022
   The aim of the thesis is primarily the comparison of takes on didactical environment between german didactic Erich Wittmann and movement called genetic constructivism. A little more content is dedicated to work of Erich ...
  • Porovnání první knihy Euklidových Základů s Proklovým komentářem 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 9. 2009
  • Porozumění vzorcům pro obsah a objem geometrických útvarů v dějinách matematiky a u žáků 

   Defence status: DEFENDED
   Tavačová, Adela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 5. 2019
   Title: Understanding Area and Volume Formulae of Geometric Figures in the History of Mathematics and by Pupils Author: Bc. Adela Tavačová Supervisor: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc. The aim of this thesis is to describe ...
  • Riemannova zeta-funkce pro středoškoláky 

   Defence status: DEFENDED
   Heinz, Miroslav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 16. 5. 2022
  • Řešení algebraických úloh v historii a ve třídě 

   Defence status: DEFENDED
   Vojáček, Josef (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá porovnáním historických řešení slovních úloh s řešeními žákovskými. Jejím cílem bylo popsat, jak žáci řeší historické slovní úlohy, a přitom hledat analogie mezi řešeními žákovskými a ...
  • Současné podoby vědeckého realismu 

   Defence status: DEFENDED
   Zach, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 27. 9. 2016
   The topic of this diploma thesis is the position of scientific realism presented in the framework of naturalized philosophy of science. The aim is to clarify this position and to show that if one denies realism, scientific ...
  • Strukturální matematika na střední škole 

   Defence status: DEFENDED
   Beran, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 6. 2017
   Co vlastně můžeme rozumět "strukturální matematikou"? Matematické struktury byly konceptem, který ovládal obrazy matematiky dvacátého století. Následovala snaha přenést dílo Nicolase Bourbakiho a jeho současníků do ...
  • Trisekce úhlu a duplicita krychle pomocí speciálních křivek 

   Defence status: DEFENDED
   Kozubek, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Název práce: Trisekce úhlu a duplicita krychle pomocí speciálních křivek Autor: Jan Kozubek Katedra: Katedra matematiky a didaktiky matematiky Vedoucí bakalářské práce Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D. Abstrakt: Tato ...
  • Vybrané pohledy na žákovskou chybu ve výuce matematiky 

   Defence status: DEFENDED
   Pilous, Derek (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Title: Selected views of pupil mistakes in the teaching of mathematics Author: Derek Pilous Department: Department of mathematics and mathematics education Supervisor: Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Ph.D. Abstract: The main ...
  • Využití logických paradoxů ve výuce matematice na středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Kusbachová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 1. 2009
   Cílem práce je přinést nový pohled na pojetí výuky matematické logiky, hlavním tématem práce je proto využití logických paradoxů ve výuce matematiky na středních školách. Práce obsahuje stručný přehled jednotlivých paradoxů ...
  • Využití znalostí historie matematiky při vyučování zlomků 

   Defence status: DEFENDED
   Chytil, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Tato diplomová práce je zaměřena na zlomky jako problémovou oblast vyučování matematiky. Cílem práce je zjistit, jakých chyb a chybných strategií se žáci při práci se zlomky dopouštějí a do jaké míry jim pomůže způsob, ...
  • Zavedení komplexních čísel v dějinách algebry 

   Defence status: DEFENDED
   Rybáková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 9. 1. 2017
   Název práce: Zavedení komplexních čísel v dějinách algebry Autor: Ing. Tereza Rybáková Vedoucí práce: prof. RNDr. Ladislav Kvasz, DSc., Dr. Cílem této práce je porovnat zavedení komplexních čísel v dějinách algebry a jejich ...
  • Zavedení záporných čísel v dějinách algebry 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Daněk, Jaroslav (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 9. 2015
   Práci jsem rozdělil do čtyř kapitol podle nejvýznamnějších míst rozvoje matematiky a její symboliky a popisoval jsem v ní převážně historickou etapu a jejich matematiky, která byla v celosvětovém měřítku nejpokrokovější. ...
  • Základní pojmy matematické analýzy u Newtona, Berkleyho a jejich následovníků 

   Defence status: DEFENDED
   Mixa, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 9. 2013
   Seventeenth century is important not only for mathematics but for European social development in general. This thesis offers an overview about development of mathematics in the seventeenth century England. I present only ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV