• Overovanie predpokladov lineárneho zmiešaného modelu 

   Defence status: DEFENDED
   Krnáč, Ľuboš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 21. 6. 2021
   1 AbstraktCZ Diplomová práca sa zaoberá lineárnymi zmiešanými modelmi. V prvej časti sa venujeme metódam odhadov parametrov modelu a testom hypotéz. V druhej časti je kladený dôraz na vplyv porušení jednotlivých predpokladov ...
  • Ověřování předpokladů modelu proporcionálního rizika 

   Defence status: DEFENDED
   Marčiny, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Coxův model proporcionálního rizika je standardním nástrojem pro modelování vlivu regresorů na dobu do události za přítomnosti cenzorování. Vhodnost použití tohoto modelu je však podmíněna platností předpokladu proporcionálního ...
  • Parameter Estimation under Two-phase Stratified and Cluster Sampling 

   Defence status: DEFENDED
   Šedová, Michaela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Title: Parameter Estimation under Two-phase Stratified and Cluster Sampling Author: Mgr. Michaela Šedová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D. Abstract: ...
  • Použití t-testu a lineární regrese na nenormální data 

   Defence status: DEFENDED
   Boško, Pavol (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
  • Regresní analýza výskytu opakovaných událostí 

   Defence status: DEFENDED
   Rusá, Pavla (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   V této práci se zabýváme metodami pro regresní analýzu výskytu opako- vaných událostí, při které je třeba se vypořádat se závislostí čas· do události v rámci jednoho subjektu. V první části práce se zabýváme možným rozšířením ...
  • Regression analysis of current status data 

   Defence status: DEFENDED
   Filipová, Anna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 2. 2021
   Součástí analýzy přežití je často manipulace s cenzorovanými daty. Tato práce se soustředí na cenzorování ve formě dat o současném stavu. Uvádíme několik me- tod regresní analýzy s tímto typem dat a soustředíme se převážně ...
  • Semiparametric Analysis of Nested Case-Control Design 

   Defence status: DEFENDED
   Strachoňová, Karla (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 8. 6. 2022
   Studying rare diseases often deals with small percentage of cases requiring a large amount of subjects in the medical study. The common analysis by the Cox proportional hazards model may be very time-consuming and financially ...
  • Semiparametrický model aditivního rizika 

   Defence status: DEFENDED
   Zavřelová, Adéla (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 7. 2020
   Cox proportional hazard model is often used to estimate the effect of covariates on hazard for censored event times. In this thesis we study the semiparametric models of additive risk for censored data. In this model the ...
  • Skupinově sekvenční testy v klinických studiích 

   Defence status: DEFENDED
   Jílek, Josef (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Skupinově sekvenční testy jsou důležitou statistickou metodou. Analýzy dat jsou zde prováděny průběžně, což poskytuje možnost ukončit test dříve než jsou nasbírána všechna pozorování. Tyto testy nacházejí uplatnění například ...
  • Statistical Methods for Regression Models With Missing Data 

   Defence status: DEFENDED
   Nekvinda, Matěj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 6. 2018
   Cílem této práce je popsat a rozvinout strategie pro odhad v datech získaných stratifiko- vaným výběrem. V práci jsou popsány metody pro odhad střední hodnoty a lineární re- gresní model. Je také zkoumáno možné zahrnutí ...
  • Stochastické modely pro genetickou analýzu 

   Defence status: DEFENDED
   Selementová, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 27. 9. 2006
   Nazev prace: Slochasticke niodcly pro geneliekou analyzu Autor: MartinaSelementova Katedra: Katedra pravdepodobnosti a matematicke statistiky Vedouci bakalafske prace: Mgr. Michal Kulich, PhD, e-mail vedouciho: ...
  • Testování rovnosti středních hodnot pomocí intervalů spolehlivosti 

   Defence status: DEFENDED
   Jandl, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 7. 2020
   We deal with testing the equality of means using confidence intervals. Firstly, we introduce the methods of testing that have already been published. The advantage of these methods is that one can present the underlying ...
  • Testování složených hypotéz v regresních modelech s malým počtem pozorování 

   Defence status: DEFENDED
   Simerská, Olga (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 5. 2. 2007
   The thesis, through a simulation study, examines the behaviour of asymptotic tests for testing hypotheses that several coefficients in logistic models are zero. Likelihood ratio, Wald's, and Rao's tests are considered. The ...
  • Úvod do bayesovské analýzy dat 

   Defence status: DEFENDED
   Štádlerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   bakalářské práce Název práce: Úvod do bayesovské analýzy dat Autor: Kateřina Štádlerová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D., Katedra pravděpo- ...
  • Úvod do lineárních smíšených modelů 

   Defence status: DEFENDED
   Šaroch, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   bakalářské práce Název práce: Úvod do lineárních smíšených modelů Autor: Vojtěch Šaroch Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK Vedoucí diplomové práce: doc. Mgr. Michal Kulich Ph.D. Abstrakt: ...
  • Úvod do neparametrických metod 

   Defence status: DEFENDED
   Prelecová, Natália (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Název práce: Úvod do neparametrických metod Autor: Natália Prelecová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D., Katedra pravdě- podobnosti a matematické ...
  • Úvod to teorie pořádkových statistik 

   Defence status: DEFENDED
   Hanuš, Antonín (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 6. 2012
   Tato práce se zabývá teorií pořádkových statistik. Jejím cílem je shrnout základní poznatky o rozdělení pořádkových statistik náhodných veličin absolutně spojitých vzhledem k Lebesgueově míře a ty pak použít pro některá ...
  • Vlastnosti dvoufázových testovacích procedur 

   Defence status: DEFENDED
   Krausová, Eliška (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 5. 2010
   V předložené práci studujeme doufázové testovací procedury, které nejprve formálně ověří předpoklady nějakým testem a podle jeho výsledku vyberou jednu z více variant testové statistiky. Na začátku popíšeme dvoufázové ...
  • Vliv chyb měření na tvar regresní funkce v nelineárním modelu 

   Defence status: DEFENDED
   Drábková, Alena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 1. 2010
   V práci zkoumáme vliv regresorů měřených s chybou na odhadnuté koeficienty v zobecněném lineárním modelu. Odvozujeme skutečný tvar střední hodnoty a rozpylové funkce v daném modelu. Ukazujeme, že při použití regresorů ...
  • Vliv chyb měření nezávisle proměnných na odhady a testy v regresních modelech 

   Defence status: DEFENDED
   Otčenášová, Eliška (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 5. 2006
   The thesis concerns with e ect of covariate measurement error on the least squares estimators and tests of importance of parameters in regression models. It refers to unsatis ed assumptions of linear model when using ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV