• Proměny agrární krajiny mikroregionu Sedlčanska v letech 1850-1943 

   Defence status: DEFENDED
   Mašková Janotová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 9. 2012
   Práce je zaměřena na vývoj hospodářské situace oblasti Sedlčanska od první poloviny 19. století až po 2. polovinu století 20. Tímto obdobím je vyměřen prostor pro sledování proměn z počátku ryze agrární (zemědělské) krajiny ...
  • Proměny mlynářského řemesla na Sedlčansku mezi lety 1848 a 1938 

   Defence status: DEFENDED
   Janotová, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 7. 2020
   Cílem disertační práce je na příkladovém regionu soudního okresu Sedlčan v letech 1848-1938 zachytit vývojové trendy proměny mlynářského řemesla v moderní mlynářský průmysl. Mlynářství bylo ovlivněno celou řadou technologických ...
  • Průmyslová zóna v Hostivaři (1918-1960) 

   Defence status: DEFENDED
   Drvota, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   - 4 - Abstrakt Bakalářská práce analyzuje vývoj průmyslové oblasti v Praze-Hostivaři v období od roku 1918 do éry znárodňování s nutnými chronologickými přesahy k roku 1960. Práce je založena na studiu archivního materiálu ...
  • Průmyslové podnikání Pražské obce v první polovině 20. století. Průmyslové závody hlavního města Prahy, s.r.o. 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánek, Ondřej (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tato práce řeší průmyslové aktivity pražské obce na trhu stavebních hmot v první polovině 20. století, zejména pak v letech 1921-1948, ve kterých úspěšně fungovala společnost "Průmyslové závody hlavního města Prahy", v níž ...
  • Působení Řádu maltézských rytířů v Českých zemích v období první republiky a jeho hospodářské aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Pola, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 19. 6. 2017
   (in English) The Sovereign Military Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem of Rhodes and of Malta is the oldest and most important knightly order of the Catholic Church. Its origins are connected with the crusades ...
  • Les réseaux de transport tchécoslovaques dans l'entre - deux-guerres: une approche historique multimodale 

   Defence status: DEFENDED
   Oliva, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 11. 2012
   Résumés Entrés dans l'Union européenne en 2004, la République tchèque et la République slovaque restent encore aujourd'hui à cause ou plutôt grâce à leur présence relativement discrète sur la scène internationale mal connus ...
  • Rolnický akciový cukrovar Němčice nad Hanou (1910-1948) 

   Defence status: DEFENDED
   Lecián, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 5. 2009
   Tematem teto diplomove prace je problematika vJ'voje cukrovarnickeho prumyslu na uzemi severni, stredni a easti jiznf Moravy se zvlastnfm zamerenim ke zakladani rolnickych cukrovaru. Badatelskou einnost jsem pfedevsim ...
  • Rozvoj nových dopravních prostředků v pražské hromadné dopravě (1918-1939): realizované a nerealizované projekty 

   Defence status: DEFENDED
   Vávra, Radek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 2. 2014
   Main subject of the thesis is the history of public transport in Prague from 1918 to 1939 with focus on new means of public transport, with information divided into realized (buses and trolley buses) and unrealized projects ...
  • Sadařský spolek lounský v letech 1885-1948 jako příklad rozvoje české občanské společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kučera, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 6. 2008
   Tato práce se zabývá historií Sadařského spolku lounského, jednoho z řady zájmových sdružení která vznikala v Lounech ve druhé polovině 19. století. Činnost Sadařského spolku, který vznikl v roce 1885 a skončil své působení ...
  • Sklářství na Železnobrodsku v letech 1918-1938 

   Defence status: DEFENDED
   Bursová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Práce se zabývá vývojem sklářské výroby v Jizerských horách v období první československé republiky, to znamená mezi léty 1918-1938. V popředí zájmu stojí především železnobrodský a také jablonecký region. První část práce ...
  • Stanislav Špaček a jeho americká zkušenost 

   Defence status: DEFENDED
   Weiss, Max (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   (in English): This bachelor's thesis is focused on the topic of sending Czechoslovak engineers and industry workers on practical training and study to the United States during the twenties and thirties of the 20th century. ...
  • Strategická úloha Vojenské katedry Univerzity Karlovy za Studené války 

   Defence status: DEFENDED
   Houška, Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 6. 2020
   (in English) The main focus of this work is on the Military Department of Charles University during the Cold War. The thesis deals with military training and the Military Department of Charles University, functioning as ...
  • Strojírna a slévárna Jan Pujman (Pluto) v Novém Ransku v první polovině 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Monev, Ivan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   (česky) Diplomová práce je zaměřena na problematiku řízení obchodní činnosti firmy, podnikající v oblasti výroby zemědělské techniky v období Československé republiky. Věnuje se zejména procesu řízení obchodu, nástrojům ...
  • Technika a způsob těžby uhlí v Československu v letech 1918-1938 

   Defence status: DEFENDED
   Jureková, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Obsahem diplomové práce je rozbor uhelného hornictví v Československu v letech 1918- 1938. Důraz je kladen na technickou a technologickou stránku těžby uhlí vzhledem k hospodářským, politickým, báňskoprávním a dalším ...
  • Uměli naši předkové chránit duševní vlastnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Monev, Ivan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 21. 6. 2017
   Česká kotlina byla průmyslovým srdcem Evropy již od dob počátků její industrializace. Cílem této bakalářské práce je dokázat, že naši předkové uměli nejen výrobek vymyslet a zdokonalit, ale také své nápady ochránit patentovým ...
  • Vodné píly a mlyny v okrese Čadca v rokoch 1918 - 1950 

   Defence status: DEFENDED
   Hrtus, Martin Dominik (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 1. 2. 2022
   Predkladaná diplomová práca si kladie za cieľ priblížiť vývoj píl a mlynov na území politického okresu Čadca v období vymedzenom rokmi 1918 (vznik ČSR) až 1950 (ukončenie činnosti väčšiny podnikov). Objektom výskumu sú ...
  • Vývoj firmy Čedok v meziválečném období 

   Defence status: DEFENDED
   Hais, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 26. 1. 2009
   Diplomovou práci v oblasti cestovního ruchu jsem se rozhodl zpracovat, protože mě osobně cestování zajímá a zajímá mě rovněž cestování v minulosti. Cestovnímu ruchu a zvláště cestovním kancelářím nebyl v české historiografii ...
  • Vývoj městské zástavby a městské infrastruktury v Benešově v letech 1871-1914 

   Defence status: DEFENDED
   Roubík, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 2. 2009
   Bakalářská práce zpracovává téma Vývoje městské zástavby a městské infrastruktury v Benešově v letech 1871 - 1914. Práce je napsána na základě studia pramenů převážně z fondu SOkA Benešov a také z několika vydaných odborných ...
  • Vývoj městské zástavby a městské infrastruktury v Benešově v letech 1918-1939 

   Defence status: DEFENDED
   Roubík, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   Ve své diplomové práci "Vývoj městské zástavby a městské infrastruktury v Benešově v letech 1918 - 1939" jsem zpracoval jednu z kapitol vývoje zemědělského maloměsta v době první republiky. Tato práce je příspěvkem k dějinám ...
  • Vztahy Československa a Sovětského svazu v době úpadku a rozpadu Sovětské říše 

   Defence status: DEFENDED
   Kashapov, Timur (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 1. 2019
   Disertační práce se zabývá hospodářsko politickými vztahy Sovětského svazu a Československa v 1992 a zahrnuje analýzu rozličných aspektů vzájemné tomu je rozčleněna do čtyř kapitol. První kapitola pojednává o 70. letech ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV