• Oracle Visual Tools 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Ondrášková, Eva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
  • Oracle Visual Tools 

   Defence status: DEFENDED
   Ondrášková, Eva (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 2. 2010
   Cílem bakalářské práce bylo vytvořit pro produkt Oracle Database sadu uživatelsky orientovaných grafických nástrojů pro Export, Import a SQL*Loader a umožnit tak jednoduchý přístup k funkcionalitě těchto nástrojů, která ...
  • Podobnost proteinových struktur s využitím genetického programování 

   Defence status: DEFENDED
   Šiagi, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 1. 2013
   Dôležitý aspekt bioinformatiky, ktorému sa práca venuje, je porovnávanie proteínových štruktúr. Vzhľadom na exponenciálny nárast databáz proteínových štruktúr za posledné roky bol potrebný vývoj efektívnejších metód. ...
  • Predikce sekundární struktury proteinu pomocí hlubokých neuronových sítí 

   Defence status: DEFENDED
   Filippi, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Determination of protein structure in space is a crucial part of protein function analysis. But structure determination is an expensive and time consuming pro- cess, therefore structure prediction model raised on popularity. ...
  • Predikce terciární struktury RNA na základě předlohy 

   Defence status: DEFENDED
   Galvánek, Rastislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Práca sa zaoberá návrhom, implementáciou a testovaním nového algoritmu homológnej predikcie terciárnej RNA štruktúry, teda predikcie za pomoci podobnej RNA štruktúry ako vzoru. Zameriava sa na možnosť predikcie dlhých RNA ...
  • Predikce terciární struktury RNA s využitím více vzorů 

   Defence status: DEFENDED
   Galvánek, Rastislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   In this thesis we will further develop the algorithm of homologous prediction of tertiary RNA structure. The algorithm was originally created and implemented in my bachelor thesis. We will focus on further automatization ...
  • Representation of chemical compounds and its utilization in similarity search 

   Defence status: DEFENDED
   Škoda, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 9. 2019
   Virtual screening is a well-established part of computer-aided drug design, which heavily employs similarity search and similarity modeling methods. Most of the popular methods are target agnostic, leaving space for design ...
  • RNA secondary structure conservation identification module for rPredictor 

   Defence status: DEFENDED
   Pešek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Porovnávání sekundárních struktur ribozomálních RNA je oblast, která je v současné době otevřeným výzkumným problémem. Tato práce se soustředí na vývoj programu porovnávajícího tzv. vzájemnou zakonzervovanost skupiny ...
  • Structural identification of protein-DNA interactions using machine learning 

   Defence status: DEFENDED
   Gajdošová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   DNA-protein interactions are essential parts of cell life and cell cycle. Prediction of these interactions requires knowledge of DNA and a protein structure. Because machine learning approaches show adequate results in ...
  • Use of residue-level annotations for structural prediction of protein-ligand binding sites 

   Defence status: DEFENDED
   Břicháčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 19. 2. 2021
   V posledních 20 letech se počet experimentálních proteinových struktur v databá- zi Protein Data Bank rychle zvyšuje, což motivuje vývoj nástrojů pro predikci protein-ligand vazebných míst. Strukturní predikce vazebných ...
  • Using tree edit distance to model structural similarity of RNA molecules 

   Defence status: DEFENDED
   Hromada, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 7. 6. 2017
   Výzkum v oblasti ribonukleových kyselin (RNA) získává na popularitě s postupujícím rozšiřováním našich znalostí o jejich funkcích. Nicméně, abychom mohli správně prozkoumávat nové struktury, potřebujeme robustní výpočetní ...
  • Utilization of latent semantic analysis in virtual screening 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   Title: Utilization of latent semantic analysis in virtual screening Author: Jiří Kolář Department: Department of Software Engineering Supervisor: RNDr. David Hoksza, Ph.D., Department of Software Engineering Abstract: Aim ...
  • Vizualizace chemického prostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Škoda, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Explorace chemického prostoru je nedílná součást procesu vývoje nových lé- čiv a její význam roste s nárůstem výpočetní síly umožňující průzkum větší části prostoru. Jednou z možností explorace chemického prostoru je pak ...
  • Vizualizace sekundární struktury RNA molekul 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlec, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 1. 2013
   Název práce: Vizualizace sekundární struktury RNA molekul Autor: Tomáš Kadlec Katedra: Katedra softwarového inženýrství Vedoucí bakalářské práce: RNDr. David Hoksza, Ph.D. Abstrakt: Díky vědeckým poznatkům v posledních ...
  • Vizualizace sekundární struktury RNA s využitím existujících struktur 

   Defence status: DEFENDED
   Eliáš, Richard (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Molekula RNA sa stáva predmetom mnohých štúdií, vďaka čomu rastie dopyt po nástrojoch pomáhajúcich pri jej analýze. Prvým krokom je často rozbor obrázka jej sekundárnej štruktúry. Aby sme molekulu rozvrhli čo najlepšie, ...
  • Vizuální dotazování v chemických databázích pomocí SMARTS vzorů 

   Defence status: DEFENDED
   Šípek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Cílem této práce je vytvoření frameworku pro vizuální dotazování do chemických databází, který bude implementován jako webová aplikace. Po- mocí grafického editoru v klientské části aplikace uživatel vytváří dotazy, které ...
  • Vícenásobná podobnost RNA struktur 

   Defence status: DEFENDED
   Szépe, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   The work is based on the algorithm SETTER (Secondary Structure Tertiary Structure-based Similarity Algorithm), which is designed to compare the 3D structures of RNA. SETTER in the original version can only compare pairs ...
  • Využití metody predikce protein-protein interakčních míst pro detekci falešných krystalografických kontaktů 

   Defence status: DEFENDED
   Mitková, Natália (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 9. 2. 2022
   Jedným zo zásadných problémov pri získavaní kvartérnej štruktúry proteínov je rozlíšenie biologických kontaktov od falošných rozhraní, ktoré sú artefaktom kryštalizácie proteínu predchádzajúcej samotnému určeniu terciárnej ...
  • Využití nekorelovaných vícebodových farmakoforových otisků při virtuálním screeningu 

   Defence status: DEFENDED
   Mička, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Nedávno byla publikována nová metoda pro virtuální screening. Tato me- toda používá farmakoforové otisky a statistické metody pro vytvoření farma- koforového modelu, který je následně použit k predikci aktivity ligandů. ...
  • Využití simulovaného žíhání pro optimalizaci molekulárních otisků ve virtuálním screeningu 

   Defence status: DEFENDED
   Filandr, Adam (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   Ligand based virtual screening can be realised with various molecular rep- resentations. Fragment-feature representation represents the molecules as a set of fragments, where each fragment receives a set of descriptors. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV