• Osoba rozhodce v mezinárodním rozhodčím řízení 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Mazuchová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 11. 2014
   The topic of the thesis is The Person of Arbitrator in International Commercial Arbitration. Arbitration has undergone a number of changes in recent years. This procedure is very popular not only for a choice of Arbitrator, ...
  • Podpora a ochrana investic v Indonésii 

   Defence status: DEFENDED
   Jašová, Ivana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 11. 2016
   Podpora a ochrana investic v Indonésii Indonésie se v posledních desetiletích stala významným hráčem na poli mezinárodních investic. Již od počátku vlády prezidenta Suharta země zaznamenala ekonomický vzestup a stala se ...
  • Postavení národních soudů v mezinárodní obchodní arbitráži 

   Defence status: DEFENDED
   Polach, Miroslav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   The main aim of this thesis is to explain the substance and function of intervention of the national courts in international commercial arbitration, explanation of its necessity and notice of possible danger connected to ...
  • Přeshraniční přeměny obchodních společností 

   Defence status: DEFENDED
   Rajdová, Denisa (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 1. 2017
   This thesis discusses a method of implementation of the freedom of company establishment in the form of cross-border transformations after the amendment of the Transformation Act, which came into force on 1 January 2012. ...
  • Riešenie investičných sporov z pohľadu rozhodovacej praxe medzinárodných rozhodcovských súdov 

   Defence status: DEFENDED
   Dragúň, Maroš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Řešení investičních sporů z pohledu rozhodovací praxe mezinárodních rozhodčích soudů Diplomová práce analyzuje řešení investičních sporů z hlediska rozhodovací praxe mezinárodních rozhodčích soudů. Naší hlavní motivací je ...
  • Rozhodčí řízení v Číně v komparaci s právní úpravou v Hong Kongu a Singapuru 

   Defence status: DEFENDED
   Sáblová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 10. 5. 2016
   Resumé Tato práce je zaměřena na charakteristiku rozhodčího řízení v Číně. Cílem práce je charakterizovat rozhodčí řízení jak z pohledu historických a kulturních souvislostí, tak z pohledu současné arbitrážní praxe. Zároveň ...
  • Řešení investičních sporů z pohledu rozhodovací praxe mezinárodních rozhodčích soudů 

   Defence status: DEFENDED
   Heřmánková, Gabriela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 1. 2013
   1 Resolving investment disputes from the perspective of case- law of international arbitration courts The purpose of my thesis is to analyse actual questions of international investment dispute resolution. In this research ...
  • Řešení investičních sporů z pohledu rozhodovací praxe mezinárodních rozhodčích soudů 

   Defence status: DEFENDED
   Plevka, David (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 9. 2016
   Tato diplomová práce si klade za cíl blíže analyzovat vybrané oblasti práva na ochranu investicí a to zejména z hlediska rozhodovací praxe mezinárodních rozhodčích soudů. Předložená práce popisuje rozhodovací praxi rozhodčích ...
  • Set-off Defence in International Commercial Arbitration 

   Defence status: DEFENDED
   Hock, Branislav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 6. 2012
   Započtení je považováno za jednu z nejdůležitějších obran v arbitrážním řízení. V rámci mezinárodní obchodní arbitráže je započtení zahrnuto v přibližně 15-20 procentech případů. Možnost absorpce vzájemných pohledávek není ...
  • Smluvní podmínky FIDIC a jejich použití v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 12. 5. 2015
   v českém jazyce Cílem této diplomové práce je zejména pomocí vzájemné komparace popsat rozdíly mezi jednotlivými typy smluvních vzorů FIDIC a dále základní vzory zasadit do kontextu aplikace v České republice, zejména ...
  • Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě z roku 1999 (Montrealská úmluva) se zaměřením na rozsah aplikace 

   Defence status: DEFENDED
   Michl, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 5. 2013
   Záměrem této diplomové práce je analyzovat rozsah aplikace Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě podepsané v Montrealu dne 28. května 1999 (Montrealská úmluva). Diplomová práce se skládá ze ...
  • Vícestupňové metody řešení sporů ("MDR") v mezinárodním obchodním styku 

   Defence status: DEFENDED
   Vítek, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Téma vícestupnového rešení sporu (MDR) je oblastí s rostoucím významem pro strany mezinárodních obchodních transakcí. Umožnuje stranám sporu jeho rešení elegantní formou s možností vyhnout se stavu otevreného konfliktu a ...
  • Zrušení rozhodčího nálezu v mezinárodní obchodní arbitráži 

   Defence status: DEFENDED
   Spodniaková, Miroslava (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Cílem mé práce je analýza a obecný popis zrušení rozhodčího nálezu v mezinárodní obchodní arbitráži. Důvodem této práce je atraktivnost tématu, které nebylo dosud podrobně popsáno a cílem této práce je podívat se na tento ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV