• Vliv reliéfu a geologického substrátu a na funkční diverzitu rostlin v CHKO Křivoklátsko 

   Defence status: DEFENDED
   Radoměřský, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Během geologického vývoje docházelo k neustálým přeměnám přírodního prostředí. Tyto změny se projevují i dnes a bude k nim rovněž docházet v budoucnosti. Současná podoba přírody je výsledkem protichůdného působení endogenních ...
  • Vliv sub/urbanizace na přírodní prostředí a analýza záboru půd podél dálnice D5 

   Defence status: DEFENDED
   Keprta, Antonín (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Sub/urbanizace je jedním ze zásadních faktorů ovlivňující přírodní prostředí. Přesun obyvatel a ekonomických aktivit na předměstí není idylickým procesem, ale často s sebou přináší mnoho obtíží. Dopady na přírodní prostředí ...
  • Vliv sub/urbanizace na přírodní prostředí. 

   Defence status: DEFENDED
   Havel, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 6. 2010
   Proces suburbanizace, tedy přesun obyvatel a aktivit do městského zázemí, není jen socioekonomickým fenoménem, ale rozpínání města do krajiny představuje vážný problém i v oblasti životního prostředí. Plocha zabraná ...
  • Vliv substrátu a reliéfu na diverzitu rostlin v CHKO Kŕivoklátsko 

   Defence status: DEFENDED
   Valtr, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Influence of substrate and relief on plant diversity in the Křivoklátsko PLA Abstract Křivoklátsko is located west of Prague on both sides of the Berounka River. In 1978 was declare in that location protected land area, ...
  • Vliv vegetace a sukcesního stáří na vývoj půd v pískovnách 

   Defence status: DEFENDED
   Svačinová, Ilona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   Pískovny mají velký potenciál pro obnovu spontánní sukcesí. Výzkumem vývoje půd v pískovnách se zatím nezabývalo příliš mnoho studií, proto je tato práce zaměřena na vývoj půdních vlastností v pískovnách během primární ...
  • Využití penetrometru k vyhodnocení míry utužení zemědělských půd v modelovém území 

   Defence status: DEFENDED
   Plasová, Marie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Půdu někteří autoři přirovnávají k neobnovitelnému zdroji, protože z časového hlediska člověka trvá její vývoj a obnovení dlouhou dobu, i tisíce let. Přirozené schopnosti půdy jsou však často degradovány; popis různých ...
  • Vývoj půd v pískovnách 

   Defence status: DEFENDED
   Svačinová, Ilona (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Výzkumu vývoje půd v pískovnách zatím nebyla kladena dostatečná pozornost, a proto se tato bakalářská práce zabývá vývojem půd v pískovnách v průběhu primární sukcese. Provádí literární řešerši nejdůležitejších faktorů ...
  • Vztah diverzity rostlin a diverzity biotopů v CHKO Křivoklátsko 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 6. 2014
   Termín biodiverzita vyjadřuje biologickou rozmanitost na různých úrovních - od diverzity genetické, přes druhovou až po diverzitu ekosystémovou. Rozložení diverzity rostlin na Zemi není rovnoměrné a je ovlivňováno různými ...
  • Zhodnocení vztahu diverzity rostlin a diverzity abiotických podmínek v CHKO Kŕivoklátsko 

   Defence status: DEFENDED
   Valtr, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Zhodnocení vztahu diverzity rostlin a diverzity abiotických podmínek v CHKO Křivoklátsko Abstrakt Na život a rozmístění rostlin mají vliv abiotické, tedy neživé přírodní podmínky. V této práci se zabývám vlivem jednotlivých ...
  • Změny krajinného pokryvu a struktury krajiny v zázemí Prahy vlivem sub-urbanizace 

   Defence status: DEFENDED
   Keprta, Antonín (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   (Sub)urbanizace výrazně mění charakter krajiny na předměstí. Přesun obyvatel a ekonomických aktivit do zázemí měst iniciuje změny krajinného pokryvu a struktury krajiny. Krajina se stává více fragmentovaná převážně díky ...
  • Změny krajinného pokryvu a zábor zemědělské půdy v modelovém území po výstavbě Slapské přehrady 

   Defence status: DEFENDED
   Bresťák, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 7. 6. 2019
   Práce se zabývá hodnocením změn krajinného pokryvu a analyzuje zábor zemědělské půdy po výstavbě Slapské přehrady v modelovém území. Obsahuje základní informace o změnách v krajině a jejích řídících silách, o změnách krajiny ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV