• Potraviny z pohledu vzdělávání v chemii 

   Defence status: DEFENDED
   Strnadová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 6. 2011
   Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta Katedra učitelství a didaktiky chemie Albertov 3, 128 40 Praha 2, Česká republika Potraviny z pohledu vzdělávání v chemii Bc. Hana Strnadová hanka.str@centrum.cz Tato ...
  • Rozvoj přírodovědných kompetencí žáků pomocí aktivních činností (zaměřeno na přírodovědné exkurze) 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánková, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 14. 4. 2014
   Název: Rozvoj přírodovědných kompetencí žáků pomocí aktivních činností (zaměřeno na exkurze) Abstrakt Celková koncepce i strategie přírodovědného vzdělávání prochází významnými změnami, jejichž základním východiskem jsou ...
  • Sacharidy - učební materiály pro střední školy 

   Defence status: DEFENDED
   Strejčková, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Přírodovědecká fakulta Katedra učitelství a didaktiky chemie Sacharidy - učební materiály pro střední školy Bc. Michaela Strejčková mstrejckova@seznam.cz V mé diplomové práci jsem se zabývala teorií tvorby některých ...
  • Sacharidy v učivu chemie na základních a středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Strejčková, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 9. 2008
  • Skleníkové plyny v gymnaziálním učivu chemie 

   Defence status: DEFENDED
   Kristlová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
  • Srovnávací průzkum dovedností žáků v chemii na ZŠ (nižším gymnáziu) 

   Defence status: DEFENDED
   Pražienka, Miroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   SHRNUTÍ Miroslav Pražienka, bakalářská práce: Srovnávací průzkum dovedností žáků na ZŠ (nižším gymnáziu) Universita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra učitelství a didaktiky chemie Moderní pedagogické vědy a ...
  • "Staň se detektivem" - Školní projekt zaměřený na forenzní analýzu 

   Defence status: DEFENDED
   Uherčíková, Gabriela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 6. 2013
   UHERČÍKOVÁ, G. : "Staň se detektivem" (Školní projekt zaměřený na forenzní analýzu). Diplomová práce. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, KUDCH, 2013. Diplomová práce se zabývá zpracováním návrhu ...
  • Tvorba elektronických studijních opor pro moderní vyučování chemie 

   Defence status: DEFENDED
   Váňová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 9. 2014
   Tvorba elektronických studijních opor pro moderní vyučování Bc. Petra Váňová Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2014 Předmětem diplomové práce je vytvoření studijních opor pro distanční vzdělávání a e-learning, ...
  • Úroveň znalostí a dovedností v chemii u žáků gymnázií 

   Defence status: DEFENDED
   Cífková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 9. 2015
   Hlavním cílem předkládané disertační práce je vytvořit kvazistandardizovaný nástroj ke sledování vývoje úrovně kompetencí z chemie (tj. znalostí, vědomostí a dovedností), formulovaných v podobě tzv. očekávaných výstupů v ...
  • VITAMINY V UČIVU CHEMIE NA ZŠ A SŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Hrobařová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 6. 2008
  • Vybrané kapitoly z organické chemie formou her (studijní opory pro gymnázia) 

   Defence status: DEFENDED
   Drahovzalová, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 6. 2007
  • Využití her v hodinách chemie 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 16. 5. 2012
   Využití her v hodinách chemie Mgr. Jana Horáková Tato rigorózní práce se zabývá využitím her ve výuce chemie pro gymnaziální úroveň vzdělávání. V úvodu jsou shrnuty možnosti aktivizujících metod se zvláštním zaměřením na ...
  • Využívání a efektivita aktivizačních metod v chemickém vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Pražienka, Miroslav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   UNIVERZITA KARLOVA v Praze - Přírodovědecká fakulta Katedra učitelství a didaktiky chemie Albertov 3, 128 40 Praha 2, Česká republika Využívání a efektivita aktivizačních metod v chemickém vzdělávání Bc. Miroslav Pražienka ...
  • Výukové materiály k tématu chemického názvosloví na ZŠ i SŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Sejková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   Tereza Sejková: Výukové materiály k tématu chemického názvosloví na ZŠ a SŠ. Bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016. Bakalářská práce se zabývá tématem chemického názvosloví na základních ...
  • Výzkum a vývoj prostředků pro přírodovědné vzdělávání v předškolním a mladším školním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Andrlová, Dominika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
  • Vzdělávací projekt pro popularizaci chemie 

   Defence status: DEFENDED
   Šedivá, Renata (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta Katedra učitelství a didaktiky chemie Praha 2010 Bakalářská práce Vzdělávací projekt na popularizaci chemie Renata Šedivá Předkládaná práce je návrhem Vzdělávacího projektu ...
  • Vzdělávací projekt Sacharidy Projektová výuka v chemii na gymnáziu 

   Defence status: DEFENDED
   Šedivá, Renata (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta Katedra učitelství a didaktiky chemie Albertov 3, 128 40 Praha 2, Česká republika Vzdělávací projekt Sacharidy Projektová výuka v chemii na gymnáziu Bc. Renata Šedivá ...
  • Zdravá výživa a zdravý životní styl ve výuce chemie 

   Defence status: DEFENDED
   Vyšínská, Zuzana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 5. 2009
  • Zdravá výživa a zdravý životní styl ve výuce chemie 

   Defence status: DEFENDED
   Kozlovská, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 5. 12. 2008
  • Zdravý životní styl v učivu chemie na ZŠ a SŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 16. 6. 2008

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV