Now showing items 21-40 of 62

  • Mariánské Lázně a jejich hosté. Místo setkávání kulturních a politických elit střední Evropy 

   Defence status: DEFENDED
   Hrajnohová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 9. 2012
   Diplomová práce se zabývá fenoménem návštěvnictví v Mariánských Lázních s časovým těžištěm v 19. a v první polovině 20. století, kdy se cestování za zdravím a rozvoj turistického ruchu v lázních stává nedílnou součástí ...
  • Maxmilián Ervín Lobkowicz - biografie diplomata. Potomek šlechtického rodu ve státní správě 

   Defence status: DEFENDED
   Šíbalová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
   Tato bakalá ská práce pojednává o roli Maxmiliána E. Lobkowicze v diplomatických službách eskoslovenské diplomacie 1. poloviny 20. století, o jeho soukromí a jeho rodin . Má t i st žejní ásti. První ást specifikuje úlohu ...
  • Místní lidové soudy na Jablonecku 

   Defence status: DEFENDED
   Beerová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 6. 2019
   Místní lidové soudy na Jablonecku Abstrakt Práce Místní lidové soudy na Jablonecku sestává ze dvou základních částí. V obecné části práce pojednává o instituci místních lidových soudech obecně, o jejich ideových východiscích, ...
  • Místo a působení spolku Národní jednoty pošumavské ve spolkovém životě píseckých měšťanů od jeho vzniku roku 1884 do konce I. světové války roku 1918 

   Defence status: DEFENDED
   Faktor, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 9. 2011
   Tato bakalářská práce pojednává o okolnostech, místě vzniku a činnosti spolku Národní jednota pošumavská, který působil v Písku mezi lety 1884 do konce I. světové války. Zasazuje jeho rozsáhlé aktivity do širších souvislostí ...
  • Mlýny a mlynáři vysídleného území Neveklovska a Sedlčanska 1. poloviny 20. Století 

   Defence status: DEFENDED
   Kletečková, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 20. 6. 2016
   (česky) Cílem práce bude zmapovat síť mlýnů a jejich vlastníků v prostoru tzv. vysídleného území Neveklovska a Sedlčanska v době protektorátu Čechy a Morava. Příběhům mlýnů a mlynářů v této tragické době bude předcházet ...
  • Národní shromáždění v letech 1945-1948 

   Defence status: DEFENDED
   Dobeš, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
   Disertační práce se zabývá okolnostmi, za nichž bylo národní shromáždění v Československu obnovováno a za jakých pak až do roku 1948 fungovalo. Všímá si i celkového vývoje v letech 1945-1948, ústavněprávní situace, v níž ...
  • Obecné školství bývalého okresu Karlínského v závěru 19. a v první polovině 20. století (jeho struktura a písemnosti) 

   Defence status: DEFENDED
   Vrchotická, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tato diplomová práce pojednává o písemnostech škol bývalého okresu Karlínského v době jeho trvání od roku 1851 do roku 1927 na příkladu obecných škol v Brandýse nad Labem, Staré Boleslavi, Klecanech, Odoleně Vodě, Panenských ...
  • Oberhollabrunnský systém spisové služby v 1. polovině 20. století. 

   Defence status: DEFENDED
   Holub, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 10. 2021
   Cílem práce je analyzovat kancelářskou reformu, která byla realizována v prvních dvou desetiletích 20. století v prostředí rakousko-uherské monarchie. Protože její počátky jsou spjaty s Okresním hejtmanstvím v Oberhollabrunnu ...
  • Okresní soud Hradec Králové a jeho činnost v době první Československé republiky (1918-1938) 

   Defence status: DEFENDED
   Tichá, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 6. 2011
   Předkládaná diplomová práce se věnuje činnosti Okresního soudu v Hradci Králové v období 1918 - 1938 se začleněním do kontextu celkového vývoje soudní organizace v českých zemích a historického vývoje královéhradeckého ...
  • Omezování soukromého podnikání cestou změn ve struktuře těžkého strojírenství (Národní podnik ČKD a jeho role v boji o průmyslové konfiskáty) 

   Defence status: DEFENDED
   Stříteský, Hynek (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Po druhé světové válce došlo ve světě k zásadním mocenskopolitickým změnám a společnost řady zemí zaznamenala výrazný myšlenkový posun doleva, což se odrazilo v jejich hospodářské politice zejména podstatným zvýšením role ...
  • Osobnost Aloise Petruse a umělecké řezbářství na Třebíčsku za 1. republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Vávrová, Sára (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Tato práce s názvem Osobnost Aloise Petruse a umělecké řezbářství na Třebíčsku za 1. republiky, se zabývá řezbářstvím, jeho definicí ve vztahu k dalším dřevozpracujícím činnostem a vlivem na výrobu nábytku a loutek. Sleduje ...
  • Personální "očista" na ústředních úřadech Československé republiky po roce 1945 

   Defence status: DEFENDED
   Šímová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Diplomová práce se v širších souvislostech zabývá tématem personální "očisty" v oblasti veřejné správy v Československé republice po druhé světové válce. "Očista" veřejných zaměstnanců je uváděna v kontextu s celkovým ...
  • Právní aspekty a ústřední politické instituce Ruské federace 1992-2012. 

   Defence status: DEFENDED
   Strelova, Anastasia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 2. 2019
   The bachelor thesis deals with the analysis of the activities of central political institutions of legislative, executive and judicial power in the area of constitutional institutions and constitutional bodies in the Russian ...
  • Problematika rodinných archivů v Čechách. Příklad rodinného archivu Metternichů. Kapitola z dějin soukromého archivnictví 

   Defence status: DEFENDED
   Kahuda, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 6. 2015
   Cílem této práce je sledování vývoje rodinného archivu Metternichů, zejména jeho geneze, způsobů zpracování, možností využívání a biografie některých osobností, které jsou s jeho osudem spjaty. Autor se pokouší dosáhnout ...
  • Služkou nebo družkou? Austrokatolicismus jako model katolického státu nebo státního katolicismu? 

   Defence status: DEFENDED
   Círus, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 9. 2021
   Služkou nebo družkou: Austrokatolicismus jako model katolického státu nebo státního katolicismu? Předkládaná práce je primárně z oboru právních dějin, vzhledem k tématu však zasahuje i do jiných právních odvětví, zejména ...
  • Soud mládeže Kutná Hora (1931-1949) 

   Defence status: DEFENDED
   Paříková, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   This bachelor thesis deals with the Kutná Hora Youth Court, which operated as part of the justice administration of the Czechoslovak Republic in the thirties and forties of the 20th century. The thesis describes the way ...
  • Spolky v Benešově v době meziválečné 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Spolky za první republiky byly nedílnou součástí života většiny obyvatel. Aktivní zapojení do jejich práce určovalo a zároveň i odráželo společenské postavení konkrétního člověka. To byl i případ meziválečného Benešova. V ...
  • Spolky, modernizační prvek regionu Vlašimska (1848-1918) 

   Defence status: DEFENDED
   Novotná, Hana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 19. 11. 2007
   Předkládaná rigorózní práce "Spolky, modernizační prvek regionu Vlašimska (1848- 1918)" se věnuje komparativně zaměřenému a obsahově analyzujícímu výzkumu českého společenského života na Vlašimsku v období 1848 až 1918. ...
  • Správa a vývoj dálkového vytápění v Plzni-teplofikace Plzně 

   Defence status: DEFENDED
   Lišková, Sonja (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Diplomová práce je věnována správě a vývoji soustavy centrálního zásobování teplem v Plzni. Její první část se věnuje stručnému přehledu historie města a vývoji energetických oborů a počátkům budování energetických zdrojů, ...
  • Správa kultury v době formování první Československé republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Červencová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 2. 2018
   Bakalářská práce se zabývá lidovou výchovou v Českých zemích v době formování první Československé republiky. Pracuje s pojmem lidové výchovy, který je dnes téměř zapomenut i přes to, že některé jeho složky byly převzaty ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV