• Obecná chemie na středních školách v experimentálních úlohách 

   Defence status: DEFENDED
   Voborská, Dana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Název Obecná chemie na středních školách v experimentálních úlohách Abstrakt Tato práce zpracovává téma chemické rovnováhy v rámci učiva obecné chemie v chemickém vzdělávání na středních školách. Vychází z analýzy vzdělávacích ...
  • Obsah učiva anorganické chemie v zemích Evropské unie 

   Defence status: DEFENDED
   Rezek, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Název práce Obsah učiva anorganické chemie v zemích Evropské unie Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá obsahem učiva anorganické chemie v různých zemích Evropské unie, které byly vybrány na základě výsledků mezinárodních ...
  • Praktická a experimentální výuka v kontextu současného chemického vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Mokrejšová, Olga (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
   and Conclusion Practical activities suitable for effective teaching of chemistry mentioned in thiswork are: - scientific method of work - ways of critical analysis of scientific documents - graphic organizers used in ...
  • Proměna vzdělávání učitelů chemie v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Čerňanská, Božena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   Title: Transforming teacher education of chemistry in the Czech Republic Abstract: The title of the dissertation is 'Transforming teacher education of chemistry in the Czech Republic'. The work describes and analyzes the ...
  • Školní pokus ve výuce chemie-minulost a součastnost 

   Defence status: DEFENDED
   Koloros, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 9. 2011
   RNDr. Petr Koloros: Školní pokus ve výuce chemie-minulost a současnost. Disertační práce, Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta, Katedra učitelství a didaktiky chemie. Školitelka: Prof. RNDr. Hana Čtrnáctová, CSc., ...
  • Teorie a praxe tvorby učebnic chemie pro střední školy 

   Defence status: DEFENDED
   Klečka, Milan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   Teorie a praxe tvorby učebnic chemie pro střední školy Mgr. Milan Klečka Abstrakt: Disertační práce je zaměřena na problematiku teorie a praxe tvorby učebnic chemie pro střední školy. Východiskem práce je rozsáhlá rešerše ...
  • Tvorba a ověřování komplexních učebních úloh z chemie 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 5. 2009
  • Tvorba a využití didaktických prezentací ve výuce obecné chemie 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 6. 2011
   Cíle Hlavním cílem této disertační práce je nalézt vhodnou formu prezentací určených pro výuku tak, aby žáci při výuce doplněné prezentacemi byli aktivně zapojeni do výuky a spolupodíleli se na tvorbě znalostí, vědomostí ...
  • Učebnice chemie - historický vývoj a současnost 

   Defence status: DEFENDED
   Petriláková, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Název Učebnice chemie - historický vývoj a současnost Abstrakt Diplomová práce je věnována evaluaci vybraných učebnic chemie z období 1850-1980. Na počátku práce je uvedeno porovnání výzkumu učebnic u nás a v zahraničí, ...
  • Učebnice chemie - historický vývoj a současnost 

   Defence status: DEFENDED
   Petriláková, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 6. 2010
   Bakalářská práce je věnována především historickému vývoji učebnic chemie a evaluaci vybraných učebnic. Na počátku práce je uveden stručný nástin vývoje oboru chemie, neboť právě obsah oboru chemie je určující pro obsah ...
  • Učební úlohy v chemii v kontextu běžného života 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 4. 6. 2007
  • Vybrané p-prvky v učivu chemie na střední škole 

   Defence status: DEFENDED
   Valášková, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   Předmětem této diplomové práce je praktické zpracování tématu p-prvky 13., 14. a 15. skupiny formou prezentací, zpracovaných v programu Microsoft PowerPoint. Tyto prezentace jsou určeny pro přímé využití v praxi při výuce ...
  • Vybrané p-prvky v učivu chemie na středních školách (zpracování učiva ve formě prezentací) 

   Defence status: DEFENDED
   Vondráčková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
  • Výběr a strukturace učiva chemie na úrovni středoškolského vzdělávání - prvky 1. a 17. skupiny periodické soustavy prvků 

   Defence status: DEFENDED
   Vlčková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2022)
   Date of defense: 6. 6. 2022
   The diploma thesis deals with the selection and structuring of the curriculum of the selected groups of elements in terms of inorganic chemistry, to be more specific the elements of the 1st and 17th group at the grammar ...
  • Výběr a strukturace učiva na příkladu tématu syntetické makromolekulární látky ve středoškolské výuce chemie 

   Defence status: DEFENDED
   Vlčková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 23. 7. 2020
   Tato bakalářská práce se zabývá obsahem a strukturou učiva syntetických makromolekulárních látek na úrovni vyššího gymnázia. V teoretické části je uvedeno, co je obsah vzdělávání, jaké jsou současné kurikulární dokumenty ...
  • Výuka chemie na středních průmyslových školách stavebních v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 2. 7. 2012
   Title Chemistry education at secondary schools of civil engineering in the Czech Republic Abstract The goal of this work is to evaluate the chemistry education at secondary schools of civil engineering in the Czech Republic, ...
  • Vzdělávání v anorganické chemii v kontextu života současného člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušková, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of Science Department of Teaching& Didactics of Chemistry Ph.D. study program: Chemistry Education Education in Inorganic Chemistry in Context of Common Life Ph. D. thesis Mgr. Šárka ...
  • Základní chemické výpočty ve výuce chemie na základních a středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Režňák, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 17. 6. 2016
   Bakalářská práce se zabývá problematikou výuky chemických výpočtů a zpracováním tohoto tématu v učebnicích a přehledech chemie pro gymnázia. Teoretická část práce obsahuje shrnutí současně platných českých a vybraných ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV