• Analysis and visualization of OCR output 

   Defence status: DEFENDED
   Nová, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)
   Date of defense: 12. 9. 2022
   Optical Character Recognition (OCR) is a process of converting text from images to a machine-readable text. We run three OCR systems (Tesseract, Ocrad and GOCR) on an original multilingual OCR dataset and perform statistical ...
  • Automatické zpracování českých soudních rozhodnutí 

   Defence status: DEFENDED
   Maslowski, Bohdan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Název práce: Automatické zpracování českých soudních rozhodnutí Autor: Bohdan Maslowski Katedra / Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí diplomové práce: Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. Abstrakt: Cílem ...
  • Detecting semantic relations in texts and their integration with external data resources 

   Defence status: DEFENDED
   Kríž, Vincent (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 9. 2019
   We present a strategy to automate the extraction of semantic relations from texts. Both machine learning and rule-based techniques are investigated and the impact of different linguistic knowledge is analyzed for the various ...
  • Detecting semantic relations in texts and their integration with external data resources 

   Defence status: RECOGNIZED
   Kríž, Vincent (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 11. 2019
   Tato dizertační práce se zabývá automatickou extrakcí sémantických vztahů z textů. Jsou zkoumány jak metody strojového učení tak i pravidlový přístup. Pro každý přístup se experimentálně ověřuje vliv různých nástrojů pro ...
  • Detekce podezřelých anotací 

   Defence status: DEFENDED
   Václ, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Tato práce popisuje způsob kontroly morfologické anotace pomocí strojového učení a představuje implementaci tohoto přístupu - aplikaci MissTagger. Procedura kontroly zahrnuje jak detekci chyb, tak jejich opravu. Tento ...
  • Functional Arabic Morphology: Formal System and Implementation 

   Defence status: DEFENDED
   Smrž, Otakar (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 9. 2007
   Functional Arabic Morphology is a formulation of the Arabic inflectional system seeking the working interface between morphology and syntax. ElixirFM is its high-level implementation that reuses and extends the Functional ...
  • Hledání odpovědi v odpovědích 

   Defence status: DEFENDED
   Záhumenský, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Názov práce : Hľadanie odpovedí v odpovediach Autor : Jakub Záhumenský Kontakt : zahumensky.jakub@gmail.com Katedra : Ústav formalní a aplikované lingvistiky Vedúca práce : Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. Kontakt : ...
  • Implementace hry Shannon switching game pro iOS 

   Defence status: DEFENDED
   Macík, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   iOS je operační systém určený pro mobilní telefon iPhone, hudební přehrávač iPod a tablet iPad. Shannon switching game je logická grafová hra pro dva hráče. Hru vytvořil americký matematik Claude Shannon. Práce popisuje ...
  • Implementace hry Shannon switching game pro iOS 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Macík, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 6. 9. 2012
   Shannon switching game je logická hra pro dva hráče. Základem hry je graf s dvěmi označenými vrcholy. Cílem jednoho z hráčů je dané vrcholy spojit, cílem druhého hráče je mu v tom zabránit. Tuto hru vymyslel americký ...
  • Normalizace pojmenovaných entit v českých textech 

   Defence status: DEFENDED
   Kubát, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 6. 2014
   Pojmenované entity jsou slovní spojení, která v textu označují objekty reálného světa. Normalizací entit nazveme jejich převod do základního tvaru. Práce se zabývá vytvořením pravidlové procedury určené k normalizaci ...
  • On the Possibility of ESP Data Use in Natural Language Processing 

   Defence status: DEFENDED
   Knopp, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Cílem této bakalářské práce je prozkoumat databázi popisků obrázků ze hry ESP z pohledu zpracování přirozeného jazyka. ESP hra je online hra, ve které lidští hráči konají užitečnou práci - obrázky popisují. Výstupem hry ...
  • Pražský závislostní korpus jako cvičebnice jazyka českého 

   Defence status: DEFENDED
   Kučera, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 6. 2. 2006
   Pražský závislostní korpus (PDT) patří mezi nejvýznamnější jazykové korpusy na světě. Cílem této práce je představit softwarový systém, který nad daty PDT tvoří cvičebnici českého jazyka. Procvičování probíhá ve dvou ...
  • Rekonstrukce pořadí slov ve větách 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Rekonstrukcí původního pořadí slov věty je v této práci myšleno přerovnání slov věty takovým způsobem, aby vznikla gramaticky korektní věta v daném jazyce. Rekonstrukce původního pořadí slov ve větách je velice užitečná ...
  • Sledování aktivovanosti objektů v textech 

   Defence status: DEFENDED
   Václ, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   V kontextu analýzy diskurzu stupeň aktivovanosti (salience) modeluje aktuální míru zapojenosti odkazovaných objektů a její vývoj v průběhu textu. Algoritmus pro určování aktivovanosti a vizualizaci jejího průběhu již byl ...
  • Sledování aktivovanosti objektů v textech 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Václ, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   V kontextu analýzy diskurzu stupeň aktivovanosti (salience) modeluje aktuální míru zapojenosti odkazovaných objektů a její vývoj v průběhu textu. Algoritmus pro sledování aktivovanost a vizualizaci jejího průběhu již byl ...
  • Sledování aktivovanosti objektů v textech 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Václ, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   V kontextu analýzy diskurzu stupeň aktivovanosti (salience) modeluje aktuální míru zapojenosti odkazovaných objektů a její vývoj v průběhu textu. Algoritmus pro určování aktivovanosti a vizualizaci jejího průběhu již byl ...
  • Školní větné rozbory jako možný zdroj závislostních korpusů (?) 

   Defence status: DEFENDED
   Konárová, Marie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 30. 1. 2012
   Cílem práce je prozkoumat možnosti využití dat ze školních větných roz- borů pro značkování slov v jazykových korpusech. Za účelem ověření této hy- potézy byla vybrána množina vět, které byly předloženy žákům základních a ...
  • Určení smysluplnosti české věty na základě syntaktické informace 

   Defence status: DEFENDED
   Rovenský, Vladimír (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Práce se zabývá navržením znalostního algoritmu pro rozpoznání smysluplnosti věty. Jedná se o velmi zajímavou úlohu v rámci zpracování přirozeného jazyka, například pro potřeby internetových vyhledávačů. "Smysluplnost" ...
  • Určování syntaktické smysluplnosti českých vět 

   Defence status: DEFENDED
   Kríž, Vincent (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   Určovanie syntaktickej zmysluplnosti viet je zaujímavou a užitočnou úlohou v aplikáciách počítačového spracovania prirodzeného jazyka, napríklad v strojovom preklade, vyhľadávacích strojoch a v systémoch zodpovedania otázok. ...
  • Vektorová reprezentace výzkumných projektů 

   Defence status: DEFENDED
   Mikuláš, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 7. 2021
   V této práci se zabýváme počítačovým zpracováním dat o výzkumných projektech financovaných ze státního rozpočtu. Porovnáme různé metody převedení nestrukturova- ných textových dat do vektorových reprezentací a pokusíme se ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV