Now showing items 1-20 of 21

  • Demonstrativní predeterminant v současné francouzštině a jeho fungování v textu 

   Defence status: DEFENDED
   Bečvářová, Karolina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 1. 2. 2011
   demonstrativní determinant - aktualizace - identifikace - reference - deixe - anafora - katafora - literární narativní text Demonstrativní determinant aktualizuje a identifikuje obecné podstatné jméno tak, že odkazuje k ...
  • Didaktické využití dokumentu ve výuce francouzštiny 

   Defence status: DEFENDED
   Uhrová Kubešová, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Autentický dokument tvoří od 70.let 20.století součást cizojazyčné výuky. Cílem této práce je představit východiska didaktického využití autentického dokumentu ve výuce francouzštiny jako je typologie dokumentů, kritéria ...
  • Francouzská demonstrativa a jejich funkce v odborném textu 

   Defence status: DEFENDED
   Velková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Demonstrativní determinant aktualizuje a identifikuje podstatné jméno ve výpovědi ukazováním do komunikační situace, do jazykového kontextu nebo do společně sdílené zkušenosti. Demonstrativní zájmeno reprezentuje totálně, ...
  • Francouzský infinitiv a jeho funkce v odborných textech. 

   Defence status: DEFENDED
   Šumpelová, Gabriela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Francouzský infinitiv je neurčitý slovesný tvar, který nevyjadřuje morfologické kategorie osoby, čísla ani způsobu, avšak je schopen vyjádřit kategorii rodu a relativní chronologii. Infinitiv je aspektově nespecifickým a ...
  • Interkulturalita ve výuce francouzštiny na českých školách 

   Defence status: DEFENDED
   Jamborová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
   V důsledku globalizace mezinárodního prostoru vznikají nové politicko ekonomické společenské vztahy mezi jednotlivými státy a jejich občany. Vznikání nadnárodních společností, zprůchodňování hranic a s nimi spojená zvýšená ...
  • Jazykové prostředky francouzského politického diskurzu. 

   Defence status: DEFENDED
   Daňková, Julie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 9. 2013
   Cílem této práce je přispět k poznání jazykových prostředků typických pro francouzský politický diskurz na základě analýzy vybraných politických projevů bývalého francouzského prezidenta Nicolase Sarkozyho. Práce se snaží ...
  • Jazykové prostředky francouzštiny v oblasti kulinářství a jejich didaktické využití 

   Defence status: DEFENDED
   Pauerová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 2. 2009
   Tato práce se zaměřuje na francouzské jazykové prostředky komunikativní oblasti kulinářství na základě rozboru psaných textů, konkrétně kuchařských receptů, jídelních lístků a publicistických textů obsahujících rady o ...
  • Jazykové prostředky současné francouzštiny v oblasti ekologie 

   Defence status: DEFENDED
   Hrbková, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Odborný funkční styl zahrnuje styl vědecký, prakticky-odborný a populárněnaučný. Rozbor, jemuž předchází teoretický úvod, probíhá ve čtyřech rovinách (pragmatické, diskurzívní, výpovědní a větně-lexikální) a je založený ...
  • Jazykové prostředky současné francouzštiny v odborné oblasti zdravé výživy. 

   Defence status: DEFENDED
   Kavalová, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 24. 6. 2015
   (česky): Cílem této práce je charakterizovat jazykové prostředky odborného diskurzu současné francouzštiny v oblasti zdravé výživy na základě analýzy textů z této komunikativní oblasti. Práce je rozdělena do dvou částí. V ...
  • Jazykové prostředky výpovědi s komunikativní funkcí výzvy - doporučení, rady 

   Defence status: DEFENDED
   Kozáková, Irena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 3. 2. 2009
   Tato diplomová práce na téma "Jazykové prostředky výpovědí s komunikativní funkcí výzvy - doporučení, rady" si klade za cíl prozkoumat jazykové prostředky v daném typu výpovědí. Výpovědi s komunikativní funkcí výzvy ...
  • Komunikativní oblast turistiky - typologie textů, komunikativní strategie a jazykové prostředky. Didaktické využití 

   Defence status: DEFENDED
   Chobotová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 27. 5. 2008
   The thesis focuses on a text analysis of a printed tourist guide and its potential possibilities of didactic use in French foreign language education. The thesis is divided into three sections. The first part deals with ...
  • Korpusová analýza faktorů sémantické interpretace francouzského gérondivu 

   Defence status: DEFENDED
   Nádvorníková, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 5. 2012
   disertační práce (Olga Nádvorníková) Korpusová analýza faktorů sémantické interpretace francouzského gérondivu Cílem této práce je analyzovat faktory, které určují interpretaci implicitního významu nefinitního tvaru ...
  • Korpusová analýza faktorů sémantické interpretace francouzského gérondivu 

   Defence status: RECOGNIZED
   Nádvorníková, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 14. 6. 2013
   in English A corpus analysis of the semantic interpretation factors of the French gérondif The aim of this work is to analyse factors influencing the interpretation of the implicit meaning of the French gérondif (Ger), and ...
  • Literární text ve výuce francouzského jazyka na českých školách 

   Defence status: DEFENDED
   Brodinová, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 1. 2015
   Název práce: Literární text ve výuce francouzského jazyka na českých školách Autor: Bc. Anna Brodinová, anna.brodinova@gmail.com Katedra: Ústav románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Vedoucí diplomové ...
  • Osvojování francouzštiny v zájmových kursech Francouzsko-českého klubu v Kladně. 

   Defence status: DEFENDED
   Pacovská, Anna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 1. 2015
   Hlavním tématem diplomové práce je osvojování francouzštiny v zájmových kurzech Francouzsko-českého klubu v Kladně. Práce je rozdělena na tři části. V první je představena instituce Francouzsko-českého klubu jako taková. ...
  • Passé composé v učebnicích francouzštiny na českých školách 

   Defence status: DEFENDED
   Košťáková, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 18. 6. 2014
  • Passé composé v učebnicích francouzštiny na českých školách 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Košťáková, Monika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
  • Problematika konektoru v současné francouzštině 

   Defence status: DEFENDED
   Burešová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   The thesis deals with the issue of connectors in contemporary French. The first part offers an outline of different approaches to the term connector/connecteur within Czech and Francophone linguistics. Based on the description ...
  • Subjunktiv v současné francouzštině a jeho didaktická aplikace 

   Defence status: DEFENDED
   Havelková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 9. 2014
   Zatímco čeština rozlišuje tři slovesné způsoby, francouzština definuje čtvrtý slovesný způsob jako subjunktiv. Subjunktiv v českém jazyce neexistuje, a proto je pro studenty i učitele mnohdy těžko uchopitelný. Hlavním cílem ...
  • Úloha časů v literárních narativních textech 

   Defence status: DEFENDED
   Bělohradská, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Téma této práce je úloha časů v literárních narativních textech. Jedná se tedy o téma z oblasti textové lingvistiky, kde je základem studia text samotný, v našem případě literární narativní text. Práce je rozdělená do tří ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV