Now showing items 41-60 of 135131

  • Tvorba animací pro podporu výuky biochemie na středních školách - Buněčná signalizace 

   Defence status: DEFENDED
   Chaloupková, Denisa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 7. 2021
   Bakalářská práce se zabývá zpracováním výukových materiálů (animace a studijního textu) pro podporu výuky tématu buněčná signalizace. Vytvořené materiály jsou primárně určeny žákům vyššího stupně gymnázií a chemicky ...
  • Aktivizační metody ve výuce chemie s podporou mobilních aplikací 

   Defence status: DEFENDED
   Andrlíková, Věra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 7. 2021
   Diplomová práce se zabývá aktivizačními metodami ve výuce chemie s využitím mobilních aplikací. Teoretická část se věnuje tématu digitální gramotnosti. Analýzou dokumentu Doporučení rady Evropské unie o klíčových kompetencích ...
  • Možnosti využití pohybových aktivit ve výuce chemie 

   Defence status: DEFENDED
   Kuncipálová, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 7. 2021
   Diplomová práce se zabývá možnostmi využití pohybových aktivit ve výuce chemie. V teoretické části byla provedena analýza RVP ZV a RVP G se zaměřením na pohyb. Dále se tato část zaměřuje na pohybovou aktivitu, druhy a styly ...
  • Klastrové zlúčeniny bóru ako stavebné bloky v supramolekulárnej chémii 

   Defence status: DEFENDED
   Steiner, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 7. 2021
   Cieľom tejto bakalárskej práce bolo zoznámiť sa so základnými postupmi chémie bóru, najmä s chémiou klastrových zlúčenín bóru a so základnými postupmi prípravy ich exoskeletárnych derivátov. Substitúciou closo-dodekaborátového ...
  • Počítačové studium skládání proteinů na zjednodušených modelech 

   Defence status: DEFENDED
   Nierostek, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 7. 2021
   Cílem práce je navrhnout a popsat vhodný zhrubený model proteinu, na jehož základě bude studován protein-folding. Model bude implementován jako počítačový program, jeho vývoj v čase bude zajišťovat Hamiltonian Monte Carlo. ...
  • Systems chemistry: logic gates based on the stimuli-responsive gel-sol transition of arylboronic acids 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 28. 06. 2024
   Orságh, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 7. 2021
  • Asociační chování hvězdicových kopolymerů s amfifilními rameny 

   Defence status: DEFENDED
   Škorňa, Adam (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 14. 7. 2021
  • Structure-assisted development of a continuous carboxypeptidase assay 

   Defence status: DEFENDED
   Rakhimbekova, Anastasia (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 7. 2021
   Glutamát karboxypeptidasa II (GCPII) je zinek-dependentní karboxypeptidasa s vysokou hladinou exprese u karcinomu prostaty. Vzhledem k tomu, že daný enzym představuje ověřený cíl pro terapii a zobrazování rakoviny, je vývoj ...
  • Příprava rutheniových komplexů obsahujících deriváty ibuprofenu 

   Defence status: DEFENDED
   Ráliš, Václav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 7. 2021
   Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra anorganické chemie Autor: Václav Ráliš Vedoucí práce: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. Konzultant: Mgr. Jiří Pinkas, Ph.D Název bakalářské práce: Příprava ...
  • Nekonvenční příprava karbidů s vysokou entropií 

   Defence status: DEFENDED
   Šolcová, Pavlína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 7. 2021
   Tato práce se zaměřuje na zefektivnění přípravy karbidů s vysokou entropií. Hlavním cílem bylo snížit finanční i technologické nároky spojené s přípravou těchto karbidů použitím roztokové chemie namísto komerčních práškových ...
  • Biofyzikální charakterizace proteinového komplexu CAR/RXR s jeho vazebnými partnery 

   Defence status: DEFENDED
   Duchoslav, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 7. 2021
   Konstitutivní androstanový receptor (CAR) hraje v organismu významnou roli xenosenzoru, a proto je hojně exprimován v ledvinách, játrech, žlučníku a v epitelu tenkého střeva, kde dochází k biotransformaci xenobiotik. CAR ...
  • Reakcie ferocénového distibánu 

   Defence status: DEFENDED
   Antala, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 7. 2021
   4 Názov práce: Reakcie ferocénového distibánu Autor: Jakub Antala Katedra: Katedra anorganické chemie Vedúci bakalárskej práce:prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. Konzultant: RNDr. Jiří Schulz, Ph.D. Abstrakt: Cieľom ...
  • Stanovení a porovnání elektromigračních vlastností markerů pro izoelektrickou fokusaci 

   Defence status: DEFENDED
   Lorinčíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 7. 2021
   Byly proměřeny závislosti elektroforetické mobility na pH pro 14 pI markerů využívaných pro izoelektrickou fokusaci připravených skupinou Šlaise, které jsou založené na substitucích na nitrofenolovém jádře, a pro 5 pI ...
  • Příprava modelových, self-immolativních spojek na bázi fosforu pro doručení oximů 

   Defence status: DEFENDED
   Kárníková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 7. 2021
   Tato bakalářská práce zkoumá možnost přípravy a využití oximových proléčiv. Cílem práce je doručení oximů pomocí self-immolativních spojek na bázi fosforu, které využívají cyklizační reakce a odstoupení nejkyselejší skupiny ...
  • Synthesis of 7-aryl-7-deazapurines as potential inhibitors of MARK4 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 13. 07. 2024
   Markušová, Katarína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 7. 2021
  • Inzerční reakce izokyanoferrocenu v orthopalladovaných komplexech 

   Defence status: DEFENDED
   Franc, Michal (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 7. 2021
  • Strukturní charakterizace lidské proteinkinasy CaMKK2 a jejích interakcí s vazebnými partnery 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 13. 07. 2022
   Koupilová, Nicola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 7. 2021
   4 Abstrakt Ca2+/kalmodulin-dependentní proteinkinasa kinasa 2 (CaMKK2) patří do rodiny serin/threonin proteinkinas, které se účastní vápníkové signální dráhy. Při zvýšení intracelulární koncentrace vápenatých kationtů ...
  • Vývoj instrumentace a metod s vysokou propustností pro hledání a validaci peptidových ligandů 

   Defence status: DEFENDED
   Whole item or its parts have restricted access until 13. 07. 2023
   Kryštůfek, Robin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 7. 2021
   Peptidy tvoří synteticky dostupné a snadno derivatizovatelné "lešení", na jehož základě je možno vyvíjet ligandy zaměřené na široké spektrum biologických cílů. Tradiční postup k identifikaci těchto výchozích peptidů je ...
  • Phosphine and nitrous oxide as false-positive biosignature gases in planetary spectra 

   Defence status: DEFENDED
   Kaiserová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 7. 2021
   6 Abstrakt Tato práce je zaměřena na zhodnocení potenciální role zcela nové abiotické cesty syntézy fosfanu (PH3) z oxidu fosforitého (P4O6) mechanismem kyselé fotokatalýzy na aerosolech. Tento mechanismus by mohl objasnit ...
  • Sledování reakcí na povrchu plasmonických nanočástic pomocí povrchem-zesílené Ramanovy spektroskopie 

   Defence status: DEFENDED
   Kožíšek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 13. 7. 2021
   Předkládaná diplomová práce je zaměřena na nalezení podmínek vhodných pro studium povrchových reakcí, především Suzukiho-Miyaurovu cross-coupling reakce (SMCR), pomocí metody povrchem-zesíleného Ramanova rozptylu (SERS). ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV