Now showing items 21-40 of 124228

  • Log analyser 

   Defence status: DEFENDED
   Gebauer, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 7. 2021
  • Identification and analysis of Czech equivalents of German compounds 

   Defence status: DEFENDED
   Neumannová, Kristýna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 7. 2021
   Tato bakalářská práce se zabývá automatickou identifikací českých ekvivalentů německých substantivních kompozit. Skládání slov je doloženo v obou jazycích, ačkoliv v němčině je více produktivní než v češtině, kde převládá ...
  • Automatic Chord Recognition in Audio Recording 

   Defence status: DEFENDED
   Lanz, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 7. 2021
   Převedení notového záznamu na zvuk je přímočarý úkol, ve kterém stačí následovat dané noty, které jasně popisují, co, kde, jak a čím se má hrát. Inverzní proces je mnohem komplikovanější. Harmonie písně je pro tento úkol ...
  • Generating text from structured data 

   Defence status: DEFENDED
   Trebuňa, František (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 7. 2021
   V tejto bakalárskej práci skúmame možnosti generovania textu v prirodzenom ja- zyku podmieneného štruktúrovanými vstupnými dátami. Konkrétne trénujeme hlboké neurónové siete na datasete RotoWire, ktorý obsahuje štatistické ...
  • Využití Puppeteeru pro automatizaci akcí webového prohlížeče 

   Defence status: DEFENDED
   Levý, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 7. 2021
   V této práci se zabýváme automatickým ovládáním webových prohlížečů. Naším cílem je vytvořit řešení umožňující zaznamenat akce, které bude možné uložit a opětovně vykonat. Vzhledem k tomu, že takových produktů existuje již ...
  • Analýza real-time dat vozidel městské hromadné dopravy 

   Defence status: DEFENDED
   Čižmář, Filip (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 7. 2021
   Tato práce se zaměřuje na analýzu dostupných otevřených real-time dat z vozidel hromadné dopravy v Praze a okolí. Jejím cílem je poskytnout základní statistické informace a na základě historických dat zlepšit odhad zpoždění ...
  • Quote Attribution and Character Networks in Novels 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 7. 2021
   Tato práce se zaměřuje na extrakci informací z literárních děl, s použitím nástrojů pro jazykovou analýzu. Naším cílem je automaticky extrahovat síť konverzací mezi postavami v knize. Práci jsme rozdělili do tří podproblémů, ...
  • Generating a drawing according to a textual description 

   Defence status: DEFENDED
   Grajcar, Peter (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 7. 2021
  • Analýza videozáznamu skoku o tyči 

   Defence status: DEFENDED
   Ščerba, Matěj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 7. 2021
  • Asociace fázového úhlu s dynamometrickými a spirometrickými parametry u pacientů s CHOPN. 

   Defence status: DEFENDED
   Binderová, Magdalena (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 1. 7. 2021
   Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Student: Mgr. Magdalena Binderová Vedoucí: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. Název práce: Asociace fázového úhlu s ...
  • Elektroforetické stanovení tantalu v recyklátech chladicích kapalin 

   Defence status: DEFENDED
   Gogulin, Semen (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 7. 2021
   Práce se věnuje vývoji elektroforetických metod stanovení tantalu v recyklátech chladicích kapalin používaných ve výrobě tantalových kondenzátorů, a zároveň separace tantalu od chemicky podobného niobu. Při vývoji metod ...
  • Analýza degradačních produktů účinných látek v historických pozůstatcích léčivých přípravků z 18. a 20. století. 

   Defence status: DEFENDED
   Čambal, Peter (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 7. 2021
   Léčivé přípravky analyzované v této práci byly extrakt ze senny starý více než 200 let, mast "Naso-Merfen" stará 75 let a mast "Sulfathiazol" stará 42 let. Účinnými látkami v léčivých přípravcích byly sennosidy A a B ...
  • Separace IgG glykopeptidu pomocí hydrofilní interakční/iontově výměnné kapalinové chromatografie 

   Defence status: DEFENDED
   Ďuriš, Aleš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 7. 2021
   Glykoproteomika je náročným odvětvím proteomiky, a to zejména kvůli mikro- a makroheterogenitě proteinové glykosylace. Hydrofilní interakční kapalinovou chromatografii (HILIC) lze využít pro separaci glykopeptidů před ...
  • Sensometrické diskriminační testování - porovnání párové porovnávací zkoušky a pořadové zkoušky 

   Defence status: DEFENDED
   Švarcová, Karolína (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 7. 2021
   Sensometrické zkoušky jsou vhodné k rozhodnutí, zda mezi dvěma či více výrobky existuje vnímatelný senzorický rozdíl. Zkoušky se dají rozdělit do dvou hlavních skupin - první pro určení existence rozdílu na základě konkrétní ...
  • Ekonometrické SUR modely závislých run-off trojúhelníků v neživotním pojištění 

   Defence status: DEFENDED
   Vágner, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 7. 2021
   Bakalářská práce se zabývá odhadem technických rezerv v neživotním pojištění. Pro odhady se využívá SUR modelu, který umožňuje do výpočtu zahrnout korelace mezi vý- vojovými trojúhelníky, vstupními daty. Zvolený model je ...
  • Modelovanie kategoriálnych časových radov 

   Defence status: DEFENDED
   Jarina, Vesna (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 7. 2021
   Táto práca je zameraná na predstavenie modelov pre kategoriálne časové rady nominálnej a ordinálnej povahy, založených na teórii zovšeobecneného lineárneho modelu (GLM). Teoretická časť práce sa tiež zaoberá problematikou ...
  • In vitro effects of 3-hydroxytyrosol on renal hypoxia and inflammation 

   Defence status: DEFENDED
   Kamasová, Terézia (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 1. 7. 2021
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických vied Kandidát: Terézia Kamasová Školitel: Doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Prof. Alice Santos-Silva Maria João Valente, Ph.D. Názov diplomovej ...
  • Vliv inhibice tepotinibu, entrektinibu a sapanisertibu na aktivitu vybraných reduktas z nadrodiny AKR. 

   Defence status: DEFENDED
   Krtilová, Kamila (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 1. 7. 2021
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Kamila Krtilová Školitel: prof. Ing. Vladimír Wsól Ph.D. Název diplomové práce: Vliv inhibice tepotinibu, entrektinibu a ...
  • Spektrální analýza erupcí na AD Leo 

   Defence status: DEFENDED
   Wollmann, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 7. 2021
   Sluneční erupce je proces, při kterém se uvolní magnetická energie uložená ve sluneční koróně díky magnetické rekonexi. Podobná aktivita byla pozorována i na jiných hvězdách a označuje se jako hvězdné erupce. Nejčastěji k ...
  • Exponenciální rozdělení a jeho zobecnění 

   Defence status: DEFENDED
   Vočadlo, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 7. 2021
   Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním a porovnáním dvou navržených dvou- parametrických zobecnění exponenciálního rozdělení. Studuje základní vlastnosti hustot a uvádí vztahy pro momenty prvních čtyř řádů. Dále jsou ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV