Now showing items 21-40 of 140062

  • Voľné nachádzanie práva (príčiny a dôsledky) 

   Defence status: DEFENDED
   Henčeková, Slavomíra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 12. 2021
   Volné nalézání práva (příčiny a důsledky) Abstrakt Disertační práce se zabývá fenoménem volného nalézání práva a analyzuje jeho příčiny a důsledky. V úvodu je vymezen cíl práce, důvod výběru tématu práce, současný stav ...
  • Application of molecular methods in population genetic studies 

   Defence status: DEFENDED
   Šurinová, Mária (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 12. 2021
   Velké spektrum faktorů může formovat genetickou strukturu populací rostlin. V této disertační práci se soustředím na dva z nich. První faktor, polyploidizace, je proces množení chromozomových sad prostřednictvím duplikace ...
  • Volný čas jako prostor pro seberealizaci v období 1918-1938 v českých zemích 

   Defence status: DEFENDED
   Šoukal, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 17. 12. 2021
   Disertační práce zkoumá problematiku volného času a možnosti seberealizace v kontextu první Československé republiky. Rozpracovává proto dobový rozsah volného času od délky pracovní doby přes svátky, neděle až po dovolené. ...
  • Spinopelvická fixace při řešení zlomenin pánevního kruhu (typy fixace, indikace, funkční výsledky, mechanické charakteristiky) 

   Defence status: DEFENDED
   Weisová, Drahomíra (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, 2021)
   Date of defense: 17. 12. 2021
   Při vysokoenergetickém poranění (dopravní nehoda, pád z výše) může dojít k poranění pánevního kruhu s vertikální nestabilitou a/nebo k poranění křížové kosti se spinopelvickou nestabilitou. Takové nestability ohrožují ...
  • Studium spinové dynamiky v hybridních strukturách založených na feromagnetic-kém polovodiči (Ga,Mn)As 

   Defence status: DEFENDED
   Butkovičová, Dagmar (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 12. 2021
   Studium spinové dynamiky v hybridních strukturách založených na feromagnetic- kém polovodiči (Ga,Mn)As Abstrakt: Tato disertační práce se zabývá studiem hybridních struktur feromagnet/polo- vodič, které velice zajímavé pro ...
  • Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů 

   Defence status: DEFENDED
   Havlík, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 12. 2021
   Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů Abstrakt Tato práce pojednává o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů jako o institutu chránícího zaměstnance zakořeněného v evropské úpravě ve směrnici ...
  • Vývoj anglického práva v 7. - 10. století na příkladu nejstarších anglosaských zákoníků s přihlédnutím k právnímu vývoji v oblasti Danelaw 

   Defence status: DEFENDED
   Kallus, Václav (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 12. 2021
   Název práce v českém jazyce: Vývoj anglického práva v 7. - 10. století na příkladu nejstarších anglosaských zákoníků s přihlédnutím k právnímu vývoji v oblasti Danelaw Abstrakt v českém jazyce Tato diplomová práce si vytkla ...
  • Úprava státní služby 1918 - 1938 

   Defence status: DEFENDED
   Vodárková, Mahulena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 12. 2021
   Úprava státní služby 1918-1938 Abstrakt Státní služba ve smyslu úředníků pracujících v rámci státního aparátu se v českém prostředí objevila již během novověku, ale pevnou právní formu dostala až během druhé poloviny 19. ...
  • Nanovlákna jako moderní extrakční sorbenty pro extrakci vzorků v chromatografické analýze 

   Defence status: DEFENDED
   Raabová, Hedvika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 16. 12. 2021
   Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Školicí pracoviště Katedra analytické chemie Doktorský studijní program Farmaceutická analýza Kandidátka / kandidát Mgr. Hedvika Raabová Školitelka / školitel prof. ...
  • Budoucnost surogátního mateřství v právním řádu České republiky 

   Defence status: DEFENDED
   Pěnkava, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 12. 2021
   Budoucnost surogátního mateřství v právním řádu České republiky Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá analýzou současného právního stavu náhradního mateřství v České republice a možnou budoucí právní úpravou tohoto ...
  • Morfologická a molekulární diverzita endobiotických a volně žijících trichomonád 

   Defence status: DEFENDED
   Céza, Vít (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 12. 2021
   Tato disertační práce představuje výsledky tří dílčích projektů zaměřených na výzkum dosud velmi málo studovaných skupin kmene Parabasalia. Většina výzkumu byla dosud věnována trichomonádám žijícím v termitech a také ...
  • Jazyk nacionálně-socialistické propagandy v lužickosrbském tisku 30. let 

   Defence status: DEFENDED
   Tomčík, Stanislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 12. 2021
   Práce se zabývá vlivem nacionálně socialistické ideologie na jazyk v lužickosrbském tisku 30. let 20. století. Na převážně hornolužickosrbském materiálu se představuje lexémy, jež byly spojeny s terminologií nacionálně ...
  • Nesporná řízení v komparativním pohledu 

   Defence status: RECOGNIZED
   Šlejharová, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 12. 2021
   v českém jazyce Disertační práce se zaměřuje na právně-teoretické vymezení nesporného řízení dle nejvýznamnějších českých, rakouských a německých právně-teoretických koncepcí, na základě kterých jsou pak stanovena stěžejní ...
  • Taoismus a zdraví: vybrané aspekty 

   Defence status: DEFENDED
   Tomek, Jaroslav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 16. 12. 2021
   Název: Taoismus a zdraví: vybrané aspekty Cíle: Prvním cílem této diplomové práce je uvést a vyložit taoistický způsob myšlení včetně jeho přístupu ke zdraví. Druhým cílem je představit vybrané aspekty (strava a výživa, ...
  • Applications of spectrally and spatially resolved NMR: induced anisotropy and phase transition in hydrogels; new relaxation probes for imaging 

   Defence status: DEFENDED
   Bernášek, Karel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 12. 2021
   Nukleární magnetická rezonance poskytuje neinvazivní způsob pozorování vlastnosí látky na molekulární úrovni. Zobrazování pomocí magnetické rezonance je v medicíně důležitou diagnostikou metodou. Molekuly několika svalových ...
  • Nejlepší zájem dítěte (zejména ve spojení s předběžným opatřením) 

   Defence status: DEFENDED
   Brejša, Jakub (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 12. 2021
   Nejlepší zájem dítěte zejména ve spojení s předběžným opatřením Abstrakt Práce se zabývá otázkami nezletilých dětí, které musí pro svůj věk, nezralost, závislost na rodičích apod. požívat zvýšené právní ochrany. Z tohoto ...
  • Koncepce rodiny a její ochrany v českém a evropském měřítku 

   Defence status: RECOGNIZED
   Palásek, Milan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 16. 12. 2021
   Disertační práce se věnuje problematice koncepce rodiny a její ochrany, a to jak na evropské úrovni, tak i v mezích české soukromoprávní úpravy.Cílem práce je zmapování současných evropských standardů úpravyrodinného života ...
  • Practices of Reason 

   Koreň, Ladislav
   Date of defense: 16. 12. 2021
  • Možnosti hodnocení vlivu výkonností zátěže na posturální funkce organismu - stanovení norem CDP pro sportující populaci 

   Defence status: DEFENDED
   Vomáčková, Helena (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 15. 12. 2021
   I ABSTRAKT Autor: Mgr. Helena Vomáčková Název: Možnosti hodnocení vlivu výkonností zátěže na posturální funkce organismu - stanovení norem CDP pro sportující populaci Cíl práce: Hlavním cílem této disertační práce je ...
  • Postavení Evropské centrální banky podle evropského práva. Dohledové pravomoci Evropské centrální banky v systému Bankovní unie. 

   Defence status: DEFENDED
   Marečková, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 12. 2021
   Dohledové pravomoci Evropské centrální banky v systému bankovní unie Abstrakt Záměrem diplomové práce na téma dohledových pravomocí ECB bylo vymezit a co nejpřesněji definovat pravomoci svěřené ECB při výkonu Jednotného ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV