Now showing items 21-40 of 138696

  • Koordinační parametry lokomoce pletencem ramenním v různých fylogeneticky determinovaných variantách 

   Defence status: DEFENDED
   Ulmann, Dominik (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 28. 1. 2021
  • Giallo: hybridita a dezorientace 

   Defence status: DEFENDED
   Přibil, Michael (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 2. 2021
   Práce si klade za cíl vymezit a posléze analyzovat proud giallo, tj. skupinu celovečerních hraných filmů, které byly produkovány v Itálii od šedesátých let a dále v sedmdesátých letech. Zamýšlím kriticky zhodnotit dosavadní ...
  • Ruský nihilismus a jeho reflexe ve vybraných antinihilistických románech 

   Defence status: DEFENDED
   Krotil, David (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 2. 2021
   Tato práce pojednává o fenoménu ruského nihilismu a o jeho reflexi ve vybraných antinihilistických románech. Práce se nejprve zabývá ruským nihilismem a objasňuje jeho vznik, vývoj a projevy. Dále pojednává o antinihilistickém ...
  • Příspěvek k poznání každodenního života domácnosti na Novém Městě pražském. Studna a jímka z Václavského náměstí čp. 837/II. 

   Defence status: DEFENDED
   Kubát, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Práce přinese prezentaci, celkové zhodnocení a srovnání všech dat získaných exkavací studny a jímky odhalených výzkumem na Václavském náměstí čp. 837/II. Vznikne metodický rámec zpracování všech objektů na zkoumané ploše ...
  • Chaty z lokality Dolní Břežany, Za pivovarem, v kontextu halštatsko-laténského osídlení jižně od Prahy. 

   Defence status: DEFENDED
   Kartáková, Terezie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 4. 2. 2021
   Předmětem této bakalářské práce je pět, respektive šest polozemnic z halštatsko- laténského období z lokality Dolní Břežany - Za pivovarem. Těžištěm je katalog polozemnic s jejich detailním popisem a kapitola o kontextu ...
  • Využívání aktuálních didaktických metod ve vzdělávání zaměstnanců v organizacích 

   Defence status: DEFENDED
   Rauchová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 2. 2021
   4 ABSTRAKT Cílem práce je analýza aplikace aktuálních didaktických metod vzdělávání zaměstnanců v organizacích. Hlavním východiskem práce pro teoretickou část je literatura zaměřující se na aktuální didaktické metody, pro ...
  • Specifické poruchy učení u dětí se sluchovým postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Kotková, Šárka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 2. 2021
   (česky): Bakalářská práce pojednává o specifických poruchách učení u dětí se sluchovým postižením, tedy neslyšících i nedoslýchavých. Cílem práce je popsat současný stav bádání v oblasti specifických poruch učení u sluchově ...
  • Postoje vedoucích pracovníků k supervizi v přímé péči 

   Defence status: DEFENDED
   Roušalová, Blanka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 2. 2021
   Tato bakalářská práce pojednává o problematice supervize pracovníků v přímé péči v domovech pro seniory. Teoretická část slouží jako objasnění termínu supervize z hlediska historie, legislativního ukotvení a definice ...
  • Místní referendum v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Vnoučková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 2. 2021
   Tématem této bakalářské práce je průběh a konání místního referenda v obcích v České republice. Hlavní důraz je kladen především na zákonnou úpravu místního referenda v České republice a samotný průběh hlasování. Praktická ...
  • Reprezentace mezní vrstvy atmosféry modelem WRF ve vysokém rozlišení 

   Defence status: DEFENDED
   Peštová, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 2. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá porovnáním výsledků simulací numerického modelu WRF v předpovědním módu pro 9 schémat parametrizace mezní vrstvy a v klimatickém módu pro 4 vybraná schémata. První část práce je věnována ...
  • Sulfates as phase II metabolites of natural phenolic compounds 

   Defence status: DEFENDED
   Hetman, Anastasiia (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 18. 2. 2021
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student/ka: Anastasiia Hetman Školitel: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Školitel specialista: doc. Ing. Kateřina Valentová, ...
  • Nominace soudců Nejvyššího soudu USA jako prvek systému brzd a rovnovah 

   Defence status: DEFENDED
   Bielawski, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 2. 2. 2021
   Tématem této práce jsou nominace soudců Nejvyššího soudu, vrcholné instituce soudní moci ve Spojených státech. Ústavou je pravomoc dosazovat nové federální soudce dána do rukou prezidenta, a to s "radou a souhlasem" Senátu. ...
  • Chinese Media Discourse on the Trade War with the United States 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Dobromila (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 2. 2. 2021
   Hlavním cílem této práce bylo poskytnout přehled čínského domácího politického diskurzu prostřednictvím analýzy narativu čínských domácích médií ohledně nedávné obchodní války se Spojenými státy. Prostřednictvím smíšené ...
  • Souběh funkce statutárního orgnánu kapitálové obchodní společnosti a pracovního poměru 

   Defence status: DEFENDED
   Hadrbolcová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
   6 Souběh funkce statutárního orgánu kapitálové obchodní společnosti a pracovního poměru Abstrakt Předmětem této rigorózní práce je problematika souběhu funkce statutárního orgánu společnosti s ručením omezeným či člena ...
  • Vývoj on-line SPE HPLC metody pro stanovení ochratoxinu A v tokajských vínech 

   Defence status: DEFENDED
   Uhrová, Adéla (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Adéla Uhrová Školitel, konzultant: Doc. RNDr. Dalibor Šatinský, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj on-line SPE HPLC metody ...
  • Odpovědnost zaměstnance za škodu 

   Defence status: DEFENDED
   Cozl, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 1. 2021
   Odpovědnost zaměstnance za škodu Abstrakt Obsahem této práce je problematika odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Téma práce je neustále aktuální, neboť se týká velkého počtu osob, když v prvním ...
  • "Nejlepší odpad je ten, který nevznikne": Etnografie praktik zero waste 

   Defence status: DEFENDED
   Kraibich Tesařová, Sára (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Ve své diplomové práci se zaobírám životním stylem zero waste, který směřuje ke snižování množství produkovaného odpadu v každodenním životě. Zkoumám rozličné roviny, které se na zero waste nabalují, přičemž se orientuji ...
  • Komparační analýza aktivity vybraných svalů při šplhu na laně, shybu a jeho modifikacích 

   Defence status: DEFENDED
   Szabóová, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 21. 1. 2021
   Autor: Bc. Veronika Szabóová Název: Komparační analýza aktivity vybraných svalů při šplhu na laně, shybu a jeho modifikacích Cíle: Cílem teoretické části diplomové práce je rešerše dostupné literatury zaměřující se na ...
  • Specifika současného knihovnictví Ruské federace: vybrané regiony 

   Defence status: DEFENDED
   Charvátová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 2. 2021
   Bakalářská práce se týká současného knihovnictví Ruské federace. V úvodu stručně popisuje jeho historii, vývoj a legislativní rámec. Jsou charakterizovány tři národní knihovny Ruské federace, Ruská státní knihovna, Ruská ...
  • Participace druhé generace Vietnamců v České republice na vysokoškolském vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Van, Dominik (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 3. 2. 2021
   Bakalářská práce pojednává o účasti druhé generace Vietnamců na vysokoškolském vzdělávání a jejích širších souvislostech. Nejprve se zaměřuje na historii migrace Vietnamců do českých zemí, jejich etnickou identitou a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV