Now showing items 21-40 of 121393

  • Místní referendum v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Vnoučková, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 2. 2021
   Tématem této bakalářské práce je průběh a konání místního referenda v obcích v České republice. Hlavní důraz je kladen především na zákonnou úpravu místního referenda v České republice a samotný průběh hlasování. Praktická ...
  • Reprezentace mezní vrstvy atmosféry modelem WRF ve vysokém rozlišení 

   Defence status: DEFENDED
   Peštová, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 2. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá porovnáním výsledků simulací numerického modelu WRF v předpovědním módu pro 9 schémat parametrizace mezní vrstvy a v klimatickém módu pro 4 vybraná schémata. První část práce je věnována ...
  • Sulfates as phase II metabolites of natural phenolic compounds 

   Defence status: DEFENDED
   Hetman, Anastasiia (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 18. 2. 2021
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Student/ka: Anastasiia Hetman Školitel: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Školitel specialista: doc. Ing. Kateřina Valentová, ...
  • Nominace soudců Nejvyššího soudu USA jako prvek systému brzd a rovnovah 

   Defence status: DEFENDED
   Bielawski, Adam (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 2. 2. 2021
   Tématem této práce jsou nominace soudců Nejvyššího soudu, vrcholné instituce soudní moci ve Spojených státech. Ústavou je pravomoc dosazovat nové federální soudce dána do rukou prezidenta, a to s "radou a souhlasem" Senátu. ...
  • Chinese Media Discourse on the Trade War with the United States 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Dobromila (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 2. 2. 2021
   Hlavním cílem této práce bylo poskytnout přehled čínského domácího politického diskurzu prostřednictvím analýzy narativu čínských domácích médií ohledně nedávné obchodní války se Spojenými státy. Prostřednictvím smíšené ...
  • Souběh funkce statutárního orgnánu kapitálové obchodní společnosti a pracovního poměru 

   Defence status: DEFENDED
   Hadrbolcová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 1. 2021
   6 Souběh funkce statutárního orgánu kapitálové obchodní společnosti a pracovního poměru Abstrakt Předmětem této rigorózní práce je problematika souběhu funkce statutárního orgánu společnosti s ručením omezeným či člena ...
  • Vývoj on-line SPE HPLC metody pro stanovení ochratoxinu A v tokajských vínech 

   Defence status: DEFENDED
   Uhrová, Adéla (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát: Bc. Adéla Uhrová Školitel, konzultant: Doc. RNDr. Dalibor Šatinský, Ph.D. Název diplomové práce: Vývoj on-line SPE HPLC metody ...
  • Odpovědnost zaměstnance za škodu 

   Defence status: DEFENDED
   Cozl, Marek (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 1. 2021
   Odpovědnost zaměstnance za škodu Abstrakt Obsahem této práce je problematika odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Téma práce je neustále aktuální, neboť se týká velkého počtu osob, když v prvním ...
  • "Nejlepší odpad je ten, který nevznikne": Etnografie praktik zero waste 

   Defence status: DEFENDED
   Kraibich Tesařová, Sára (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 1. 2. 2021
   Ve své diplomové práci se zaobírám životním stylem zero waste, který směřuje ke snižování množství produkovaného odpadu v každodenním životě. Zkoumám rozličné roviny, které se na zero waste nabalují, přičemž se orientuji ...
  • Vybrané prognostické a prediktivní faktory nádorů adenohypofýzy u pacientů s akromegalií 

   Defence status: DEFENDED
   Soukup, Jiří (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 3. 3. 2021
   Vybrané prognostické a prediktivní faktory nádorů adenohypofýzy u pacientů s akromegalií - abstrakt disertační práce Nádory adenohypofýzy spojené s akromegalií (somatotropní adenomy, somatotropní pituitární neuroendokrinní ...
  • Příbuzenská pěstounská péče z pohledu pracovníků sociálně právní ochrany dětí a pěstounů 

   Defence status: DEFENDED
   Kabátová, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 10. 2. 2021
   Tématem diplomové práce je problematika pěstounské péče vykonávané příbuznými dítěte z pohledu pracovníků sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a pěstounů na základě teorie liniových pracovníků. Práce se zabývá konfrontací ...
  • Mediální obraz politických protestů organizovaných spolkem Milion Chvilek 

   Defence status: DEFENDED
   Sehnalová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 8. 2. 2021
   Cílem této práce je zhodnotit vliv vlastnictví médií na vytváření mediálního obrazu spolku Milion Chvilek a protivládních protestů v roce 2019 v denících Lidové noviny a Hospodářské noviny, a to za pomocí komparativní ...
  • Kompetenční spory v mezinárodním právu procesním (na příkladu rozvodů manželství s přeshraničním prvkem) 

   Defence status: RECOGNIZED
   Janečková, Pavlína (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 2. 2021
   Disertační práce se zabývá kompetenčními konflikty pravomocí v mezinárodním právu soukromém (procesním), a to spory pozitivními, kdy mají dva nebo více soudů různých států za to, že je dána jejich pravomoc věc projednat a ...
  • Analysis of the numerical solution of Forchheimer model 

   Defence status: DEFENDED
   Gálfy, Ivan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 11. 2. 2021
   Tato práce je věnována studiu a analýze numerického řešení nelineárního toku porézním prostředím pomocí obecných Forchheimerových model·. Ne- spojitá Galerkinova metoda je vybrána pro numerickou analýzu. První část práce ...
  • Etické aspekty využívání behaviorálních poznatků při tvorbě veřejné politiky na případu sdíleného lékového záznamu 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíček, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 10. 2. 2021
   Tato diplomová práce se zaměřuje na využívání behaviorálních poznatků při tvorbě veřejné politiky. Představuje možnosti a omezení, která tento přístup přináší v obecné rovině a na konkrétním případu sdíleného lékového ...
  • Místní akční skupina Aktivios a její vliv na rozvoj vzdělávání v regionu prostřednictvím akčního plánování 

   Defence status: DEFENDED
   Duspívová Hlávková, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 9. 2. 2021
   Bc. et Bc. Petra Duspívová Hlávková Místní akční skupina Aktivios a její vliv na rozvoj vzdělávání v regionu prostřednictvím akčního plánování Diplomová práce Abstrakt Diplomová práce se zabývá možným vlivem komunity v ...
  • Mikrotransakce a jejich vliv na design digitálních her 

   Defence status: DEFENDED
   Urazajeva, Regina (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2021)
   Date of defense: 10. 2. 2021
   Diplomová práce se zabývá implementací mikrotransakcí ve videohrách a jejich vlivem na herní design, hráčský zážitek a prezentaci virtuálního zboží hráči. Cílem bylo porovnat rozdíly mezi tituly, které používají různé ...
  • Lineární teorie diferenciálních rovnic se zpožděním 

   Defence status: DEFENDED
   Marková, Hana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 2. 2021
   Tato práce se zabývá studiem zpožděných diferenciálních funkcionálních rovnic. Z Banachovy věty o pevném bodě plyne existence jednoznačného řešení, ale už žádná infor- mace o tom, jak vypadá. V práci se zaměřujeme právě ...
  • Sekularizace pražského dělnictva, Smíchov a jeho blízké okolí v druhé polovině 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Černý, Jan Karel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 5. 2. 2021
   (česky) Práce se věnuje sekularizaci pražského, zvláště pak smíchovského dělnictva v druhé polovině 19. století. Dělnictvo bývá obyčejně považováno za nejvíce sekularizovanou společenskou vrstvu a cílem této práce je tuto ...
  • Afterlife of digital user data: analysis of evolution of posthumous data policies on social media 

   Defence status: DEFENDED
   Fléglová, Radka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021)
   Date of defense: 29. 1. 2021
   Tato diplomová práce se zaměřuje na téma správy uživatelských dat po smrti v rámci platforem sociálních sítí. Toto téma se v akademické literatuře téměř neobjevuje, proto si práce klade za cíl představit vývoj zásad ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV