• Historie a současný stav praktických škol v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Kocourková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 5. 2007
   Ve své diplomové práci se budu zabývat historii a současným stavem praktických škol v České republice. Cilem této práce je poukázat na důležitost existence středního vzděláváni pro jedince se středně těžkým mentálním ...
  • Historie vzdělávání žáků s mentálním postižením v Táboře 

   Defence status: DEFENDED
   Zemanová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
  • Hostitelská péče 

   Defence status: DEFENDED
   Šmídová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 26. 6. 2013
   Tato práce nejprve uvádí do kontextu teoretické poznatky o hostitelské péči se sociálně - právní ochrannou dětí a s teorií o identitě dítěte. Přední kapitoly se nejprve zabývají principy sociálně- právní ochrany dětí, dále ...
  • Hudebně pohybová výchova u dětí s mentálním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Hoštová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Anotace: Diplomová práce je zaměřena na hudebně pohybovou výchovu, která je součástí výchovně vzdělávacího procesu. Především u dětí s mentálním postižením má své nezastupitelné místo, neboť je inspiruje k vlastní aktivitě ...
  • Individuální (domácí) vzdělávání a adaptace doma vzdělávaných dětí na školu 

   Defence status: DEFENDED
   Matějková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   MATĚJKOVÁ, Jana. Individuální (domácí) vzdělávání a adaptace doma vzdělávaných dětí na školu. Praha, 2014. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky. Práce řeší problematiku ...
  • Individuální vzdělávací plán jako autentický dokument 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Kundrátová, Dominika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
  • Individuální vzdělávací plán jako autentický dokument 

   Defence status: DEFENDED
   Kundrátová, Dominika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 23. 1. 2018
   Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Individuální vzdělávací plán jako autentický dokument Individual education plan as an authentic document Dominika Kundrátová Vedoucí ...
  • Individuální vzdělávací plány 

   Defence status: DEFENDED
   Salačová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 5. 2014
  • Individuální vzdělávací plány 

   Defence status: DEFENDED
   Šollerová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
  • Individuální vzdělávací plány pro děti se specifickými poruchami učení v edukačním procesu na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Kotrbáčková, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 2. 6. 2015
  • Individuální vzdělávací plány, podklady k nim, jejich tvorba a práce s nimi 

   Defence status: DEFENDED
   Stočesová, Simona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
  • Integrace dětí cizinců do vzdělávacího systému ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Chvojková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Diplomová práce zpracovává problematiku integrace dětí cizinců do vzdělávacího systému České republiky. Zaměřuje se na problematiku školní úspešnosti těchto dětí v závislosti na jejich sociokulturních predpokladech. Součástí ...
  • Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v organizaci Junák - český skaut, z.s. 

   Defence status: DEFENDED
   Vajdlová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
  • Jak vybrat střední školu pro žáka se specifickými poruchami učení 

   Defence status: DEFENDED
   Matějková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 14. 1. 2014
   Jak vybrat střední školu pro žáka se specifickými poruchami učení Východiskem pro koncepci mé diplomové práce bylo nastínit současný stav výběru střední školy pro žáka se specifickými poruchami učení a tím otevřít diskuzi ...
  • Kompetence a dovednosti učitelů pro implementaci osobnostní a sociální výchovy do práce školy 

   Defence status: DEFENDED
   Kristlová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 6. 2019
   KRISTLOVÁ, Martina. Kompetence a dovednosti učitelů pro implementaci osobnostní a sociální výchovy do práce školy. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. Diplomová práce. Diplomová práce se zabývá osobnostní ...
  • Konektom u poruch autistického spektra 

   Defence status: DEFENDED
   Hrašková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Tato teoretická práce se zabývá poruchami autistického spektra (PAS) ve vztahu k výzkumu mozkového konektomu. PAS patří mezi neurovývojové syndromy a jsou definovány deficity v oblasti komunikačních dovedností, sociální ...
  • Kreativita učitele v edukačním procesu na základní škole praktické 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvílová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Diplomová práce Kreativita učitele v edukačním procesu na základní škole praktické se zabývá rozvojem čtenářské gramotnosti u žáků na základní škole praktické pomocí dílny čtení. Práce je rozdělena na dvě části. První ...
  • Kreativita učitelů v edukačním procesu na základní škole speciální 

   Defence status: DEFENDED
   Babincová, Nela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 5. 2016
   Diplomová práce "Kreativita učitelů v edukačním procesu na základní škole speciální" se zabývá tvořivostí v současném speciálním školství. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První tři kapitoly shrnují poznatky o kreativitě ...
  • Kreativita učitelů v edukačním procesu na ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Vítová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Diplomová práce "Kreativita učitelů v edukačním procesu na základní škole" se zabývá tvořivostí pedagoga, která je nezbytným předpokladem každého učitele v současném školství. Práce je rozdělena na část teoretickou a ...
  • Kvalita života dospělých lidí s mentálním postižením v domovech pro osoby se zdravotním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Böhmová, Marie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 1. 6. 2010
   V bakalářské práci se zabývám kvalitou života dospělých lidí s mentálním postižením žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením. V teoretické části se věnuji pojmům mentální postižení, dospělost a kvalita života ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV