• Canisterapie 

   Defence status: DEFENDED
   Lenská, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 1. 2008
   Diplomová práce se zabývá canisterapií a jejím využitím na speciálních školách. Teoretická část popisuje historii vztahu člověk - pes a podrobně vysvětluje, co canisterapie znamená a komu, kde a jak canisterapie pomáhá. ...
  • Canisterapie 

   Defence status: DEFENDED
   Sůsová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 31. 5. 2018
   Bakalářská práce se zabývá canisterapií a jejím využití v praxi. V teoretické části je popsán proces začlenění psa do terapie, metody a aktivity, které jsou při canisterapii používány. Dále je také vysvětlen rozdíl mezi ...
  • Celoživotní vzdělávání osob s mentálním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Kolomazníková, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 1. 2012
   Diplomová práce se zabývá specifiky celoživotního vzdělávání osob s mentálním postižením. Práce se skládá z části teoretické a praktické. Vychází především z odborných publikací, zákonů a vyhlášek ČR a internetových zdrojů. ...
  • Chráněné bydlení - Portus Praha 

   Defence status: DEFENDED
   Toepferová, Marta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
  • Děti s poruchami autistického spektra v ordinaci lékaře 

   Defence status: DEFENDED
   Niederlová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 30. 5. 2017
  • Dětství v SOS dětské vesničce a životy v dospělosti 

   Defence status: DEFENDED
   Kaňová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 21. 9. 2009
   Diplomová práce se zabývá tím, jak ovlivňuje dětství v dětské SOS vesničce život v dospělosti. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje SOS dětské vesničky, náhradní rodinnou péči v ČR, ...
  • Dítě s autismem v mateřské škole v kontextu inkluzivního vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Hilmarová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 29. 5. 2019
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou začleňování dětí s autismem do předškolního vzdělávání. Popisuje pojem autismus a jeho specifika, které se mohou výrazně projevit při zařazování dětí do společného vzdělávání ...
  • Dítě s Downovým syndromem v běžné škole 

   Defence status: DEFENDED
   Wiesnerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 19. 6. 2020
  • Dítě s Downovým syndromem v dětském domově 

   Defence status: DEFENDED
   Soukupová, Vladislava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 6. 2015
  • Domácí násilí a jeho dopad na dítě 

   Defence status: DEFENDED
   Faltysová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 6. 2018
   Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku domácího násilí a jeho dopad na dítě. Struktura práce obsahuje teoretickou a praktickou část. První kapitola v teoretické části obecně charakterizuje domácí násilí, jeho formy, ...
  • Domácí násilí jako jeden z hlavních sociálních problémů moderní doby. Porovnání systémů ochrany před DN v České republice a Ruské federaci 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Talalaeva, Natalia (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
  • Edukace dětí s mentálním postižením ve světle současných vzdělávacích trendů 

   Defence status: DEFENDED
   Kotrbáčková, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 1. 2020
   Cílem diplomové práce s názvem Edukace dětí s mentálním postižením ve světle současných vzdělávacích trendů je analyzovat průběh inkluzivního vzdělávání žáka s lehkým mentálním postižením na počátku povinné školní docházky, ...
  • Efektivnost využití loutky ve výuce dramatické výchovy u dospělých osob s mentální retardací 

   Defence status: DEFENDED
   Vokáčová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
   Cilem diplomové práce je přiblížit a objasnit výhody dramaticko-výchovného působeni při práci s dospělými lidmi s mentálním postižením. Poukazuje na výhody práce s loutkou v rámci výchovně-vzdělávaciho procesu a možnosti ...
  • Film, divadlo a lidé s mentálním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Lišková, Kristina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
  • Fotografie a svět člověka s mentálním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Manová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 21. 5. 2008
   Photography and the world of a man with mental handicap In the thesis submitted herein, I focus on photography as a hobby of people with mental handicap, as well as, as means of their self-expression and communication with ...
  • František Bakule ve světle archivních dokumentů 

   Defence status: DEFENDED
   Turjanicová, Alexandra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Tato diplomová práce pojednává o osobnosti Františka Bakuleho. Vychází především z jeho bohaté pozůstalosti, rukopisů a výrobků Bakulových žáků. Cílem bylo zmapovat nezpracovanou část pozůstalosti v Národním pedagogickém ...
  • Funkce asistenta pedagoga na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Opekarová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 6. 2009
  • Gender a škola 

   Defence status: DEFENDED
   Ťupová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
  • Gender a škola 

   Defence status: DEFENDED
   Pecharová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
  • Herní dovednosti dětí s autismem v MŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Kudrnková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV