• Phraseologismen in österreichischen publizistischen Texten 

   Blahynková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Tématem této bakalářské jsou frazeologismy v rakouských publicistických textech. Pro účely této práce byly vybrány dva deníky Der Standard a Österreich, v nichž byly frazeologismy sledovány po dobu třech týdnů. Zkoumány ...
  • Slawisches im Deutschen 

   Vavříková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 1. 2009
   ,." NAzEV: Slovanske ryrazy v nemcine ABSTRAKT: Ma prace "Slovanske ryrazy v nemcine" skYta pfehled slovanskYch ryrazii, ktere se behem nlznych epoch dostavaly do nemciny. Vyrazy jsem tfidila die, , puvodu, druhu a casove ...
  • Substantivní kompozita v německých publicistických textech 

   Jakubů, Kamila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 5. 9. 2014
   V teoretické části autorka práce prostuduje sekundární odbornou literaturu týkající se tvoření slov v německém jazyce, definuje pojmy a porovná informace uváděné v jednotlivých publikacích. V praktické části bude vyhledávat ...
  • Syntaktische Besonderheiten der Funktionsverben in der Sprache der deutschen Journalistik 

   Rees, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Název: Syntaktické zvláštnosti funkčních sloves v jazyce německé žurnalistiky Abstrakt: Diplomová práce rozebírá téma funkčních sloves, která jsou nedílnou součástí funkčních spojení. V teoretické části práce jsou popsány ...
  • Syntaktische Besonderheiten der Funktionsverben in der Sprache der deutschen Presse 

   Rees, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 1. 2012
   Název: Syntaktické zvláštnosti funkčních sloves v jazyce německé žurnalistiky Abstrakt: Diplomová práce rozebírá téma funkčních sloves, která jsou nedílnou součástí funkčních spojení. V teoretické části práce jsou popsány ...
  • Ustálená idiomatická slovní spojení v jazyce německých médií 

   Bláhová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 5. 2017
  • Zkratková slova a jejich zastoupení v německých publicistických textech 

   Málková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
   V teoretické části bakalářské práce vymezí studentka lexikální pojem Kurzwortbildung dle příslušné odborné sekundární literatury. Prozkoumá možnosti tvorby podle lingvistických expertů. Dále se bude zabývat vznikem a vývojem ...
  • Zu den deutsch-tschechischen Beziehungen im Bereich der Lexik unter besonderer Beachtung der Igla 

   Dorážková, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 5. 2009
   Autor Helena Don'tzkova Nazev Zu den deutsch-tschechischen Beziehungen im Bereich der Lexik unter besonderer Beachtung der Iglauer Sprachinsel K cesko- nemeckym jazykovym kontaktum v lexikalni oblasti s pfihlednutfm k ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV