• Poruchy příjmu potravy 

   Defence status: DEFENDED
   Douchová, Zuzana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
   Tato diplomová práce pojednává o poruchách příjmu potravy se zaměřením na mentální anorexii. Teoretická východiska podávají komplexní obraz dané problematiky a zasazují mentální anorexii do širšího psychologického kontextu. ...
  • Práce s textem a rozvíjení čtenářské gramotnosti minoritních skupin 

   Defence status: DEFENDED
   Vejlupek, Michal (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Resumé Práce s textem a rozvíjení čtenářské gramotnosti minoritních skupin Moje diplomová práce, Práce s textem a čtenářská gramotnost u minoritních skupin, pojednává o čtení a čtenářské gramotnosti. Zabýval jsem se ...
  • Primární prevence sociálně nežádoucích jevů 

   Defence status: DEFENDED
   Lechaciu, Mircea Mihai (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Diplomová práce "Primární prevence sociálně nežádoucích jevů" pojednává o problematice primární prevence v současnosti v České republice. Je zde popsán výčet sociálně nežádoucích jevů, které nejvíce ohrožují výchovu a vývoj ...
  • Problematika výuky cizího jazyka u jedinců se specifickými poruchami učení 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíková, Barbora (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Diplomová práce "Problematika výuky cizího jazyka u jedinců se specifickými poruchami učení" pojednává o vlivu nejvýznamnějších faktorů, které určují kvalitu cizojazyčného vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení. ...
  • Psychosociální důsledky diagnózy u osob s dyslexií 

   Defence status: DEFENDED
   Taclíková, Markéta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Tato bakalářská práce pojednává o psychosociálních důsledcích dyslexie. V první části své práce se zaměřím na vysvětlení pojmů, příčiny a projevy dyslexie. V druhé části se budu zabývat jedinci s diagnózou dyslexie a vlivem ...
  • Rozvíjení pohybových dovedností u dětí vývojově opožděných 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Hana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 5. 2008
  • Rozvíjení pohybových dovedností u dětí vývojově opožděných - diagnostika a intervence při skupinové práci 

   Defence status: DEFENDED
   Malá, Hana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 5. 2010
   Cílem této práce je popis aplikace celostního programu MUDr. Kleplové, který je zaměřen na rozvíjení pohybových dovedností u dětí vývojově opožděných. Tento program je určen především pro děti se syndromem lehké mozkové ...
  • Specifické poruchy učení u dospělých jedinců 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Zuzana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 15. 5. 2006
   This work deals with adults with specific learning difficulties. In view of the fact that diagnosis is usually made in younger scholl age, for the difficulties reveal mostly during getting the knack of reading, writing and ...
  • Studenti se specifickými poruchami učení a chování na středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Karásková, Božena (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Anotace Diplomová práce se zabývá problematikou studentů se specifickými poruchami učení a chování na středních školách. Toto téma je v zahraniční literatuře podrobně zpracováno, ale v České republice není ještě důkladně ...
  • Studenti se specifickými poruchami učení na SŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Fördöšová, Iva (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
  • Systém komprehenzivní péče o zrakově postižené v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Drnovcová, Dana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Práce se věnuje problematice nevidomých v České republice. Popisuje péči o nevidomé jako celek od narození po stáří. Věnuje se specifikům jednotlivých věkových skupin a popisuje organizace zajišťující péči jednotlivým ...
  • Uplatnění absolventů specializovaných tříd pro žáky s dyslexií 

   Defence status: DEFENDED
   Bucharová, Markéta (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 20. 9. 2007
   Tato diplomová práce se snaží zjistit účinnost péče o žáky specializovaných tříd, jak hodnotí třídy pro žáky s dyslexií jejich bývalí žáci a jaké mají tito žáci současné uplatnění. Základním úkolem je rozbor a srovnání ...
  • Vliv ergoterapie na klienta s mentálním a kombinovaným postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Čiefová, Martina (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2016)
   Date of defense: 9. 6. 2016
  • Volba střední školy jako prevence nezaměstnanosti 

   Defence status: DEFENDED
   Fördöšová, Iva (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   The aim of the diploma thesis was to discover the main factors which influence students of the ninth grade regarding the choice of next education level. Analysis was made to decide how important the factors are for students ...
  • Výchova kojence v rodině 

   Defence status: DEFENDED
   Škoríková, Lucie (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
   Diplomová práce"Výchova kojence v rodině" pojednává o pozorování a výcviku mého prvorozeného syna se zaměřením na pohybovou aktivitu. První část práce se zabývá těhotenstvím a vývojem dítěte v prvním roce života. Aktivity ...
  • Život člověka s handicapem 

   Defence status: DEFENDED
   Stárková, Jana (Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 5. 2011
   Shrnutí Ve své Diplomové práci Život člověka s handicapem jsem se snažila zmapovat, co ovlivňuje budoucí život člověka a jaké ho trápí v životě problémy. V prvních kapitolách jsem definovala a rozdělila typy postižení, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV