• Pohádky bratří Grimmů a jejich recepce v české literatuře 19. století 

   Defence status: DEFENDED
   Gavendová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 9. 2012
   Cílem této práce je zmapovat sběratelství ústní lidové slovesnosti a s tím související pohádkářskou činnost Karla Jaromíra Erbena a bratří Grimmů, zdůraznit přínos zmíněných autorů pro německou i českou kulturu. Práce ...
  • Die Schlange als Reflexionsmittel in den Künstlertexten der deutschen Romantik 

   Defence status: DEFENDED
   Balcarová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 9. 2016
   Předložená disertační práce zkoumá funkci a inscenaci motivu hada ve čtyřech vybraných textech o umělcích německého romantismu, přičemž chápe hada jako znak reflektující o problematice umělecké existence a cestě k umělecké ...
  • Tschechen und Deutsche in Aussig an der Elbe im 20. Jahrhundert. Geschichte und historiographische Reflexion. 

   Defence status: DEFENDED
   Audiová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 6. 2011
   Tato bakalářská práce pojednává o soužití Čechů a Němců v Ústí nad Labem ve 20. století. V první části práce je pozornost věnována především sociálním a kulturním aspektům česko-německého soužití, tedy spolkům, organizacím ...
  • Übersetzungen der expressionistischen Lyrik ins Tschechische. Analyse ausgewählter Gedichte von Jakob van Hoddis, Georg Trakl und Else Lasker-Schüler 

   Defence status: DEFENDED
   Habartová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Jakob van Hoddis, Georg Trakl a Else Lasker-Schülerová patří k čelním představitelům raně expresionistické, resp. předexpresionistické lyriky. Tato práce se zabývá analýzou překladů jejich vybraných básní do českého jazyka. ...
  • Verlorenes Paradies. Sprachkrise der Jahrhundertwende im Kontext der Säkularisierung der Sprache und der Religionskritik 

   Defence status: DEFENDED
   Koval-Zaitceva, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 2. 9. 2019
   Beginning with the 80-s of the 19th century, literature starts to increasingly take language as a problem. First of all, claims of the language for reflecting the truth are questioned, and, consequently, it is revaluated ...
  • Verwandlungen und Konstanten des Vater-Sohn-Konflikts in der deutschen Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts 

   Defence status: DEFENDED
   Jansová, Kristina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   Těžiště mé diplomové práce spočívá v literární analýze motivu vztahu otce a syna v německy psané literatuře 20. a 21. století. Cílem bylo prozkoumat na vybraných textech důvody a formy periodické aktualizace starého ...
  • Von Kritik zur Verinnerlichung: Ernst Wiechert im Dritten Reich 

   Defence status: DEFENDED
   Bolková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Tato práce má na základě analýzy narativní struktury a historického kontextu literárních děl a dalších textů autora zodpovědět otázku, jak se v nich odráží osobní a autorský vývoj Ernsta Wiecherta, především pak jeho postoj ...
  • Weiblichkeit im Werk Paul Leppins 

   Defence status: DEFENDED
   Czielová, Simona (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 1. 2020
   This thesis deals with female characters, concepts of feminity and gender aspects of the image of society and culture in the work of the leading representative of Prague German bohemians Paul Leppin. The subject of the ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV