• Integrace heterogenních informačních systémů 

   Kulhánek, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 11. 9. 2006
   Informační systémy se stávají nedílnou součástí dnešního světa. S jejich významem vyvstává zároveň potřeba integrace, která by umožnila jejich vzájemnou spolupráci a rozšířila tak možnosti a kvalitu jejich použití. Takováto ...
  • IntelliSense Implementation of a Dynamic Language 

   Míšek, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   Vývojáři během samotného programování často opakují stejná slova a stále opisují běžné výrazy. Dále také prohledávají dokumentace a zdrojové kódy, například kvůli znění deklarací metoda jiných symbolů. Z tohoto pohledu je ...
  • IntelliSense Implementation of a Dynamic Language 

   Míšek, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 12. 2017
   In the context of computer programming, the importance of computer assistance is being understood by many developer communities. Developers are e.g. using the same well known expressions or searching method signatures in ...
  • Jízdní řády hromadné dopravy 

   Riedel, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 6. 2019
   V zájmu lidí užívajících hromadnou dopravu je dostat se na požadované místo co nej- rychleji. Za tímto účelem využívají vyhledávače spojení. Většina existujících vyhledávačů se omezuje na předem určenou oblast nebo je lze ...
  • Modelling n-ary relations in description logics 

   Blaško, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   DLR is an expressive description logic with support of n-ary relations. Currently, there is no known algorithm for native reasoning within DLR. However there are two approaches that allow to delegate reasoning services of ...
  • Modulární systém pro doručování a zobrazování citlivých informací 

   Hanes, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Cieľom práce je návrh a implementácia platformovo nezávislého modulárneho prehliadača na zobrazovanie citlivých dát. Užívateľ si bude môcť zostaviť klientskú a prípadne i serverovú aplikáciu, ktoré budú vyhovovať jeho ...
  • Multifiltrový prohlížeč fotek 

   Hanák, Drahomír (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 2. 2020
   The aim of this work is to design and implement a photo viewer program that can save user-defined metadata directly in photo files. That way, metadata will not be lost in case files are renamed or moved. Other goal of this ...
  • Multiplatformní API uživatelského rozhraní pro C/C++ 

   Meluzín, Vojtěch (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 11. 9. 2006
   Cílem projektu MWindows je vytvoření multiplatformního toolkitu pro vývoj gra fického uživatelského rozhraní s použitím jazyka C++, čímž je určen pro rychlostně náročné aplikace. Toolkit musí maximálně zakrývat specifi ka ...
  • Optimalizace rozmístění zásob v skladových lokacích 

   Douša, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Sklady obsahují různé sekce s lokacemi, které jsou vhodné pro různé produkty členěné podle jejich rozměrů, hmotnosti a zejména obrátkovosti. Cílem práce je navrhnout model rozložení a automatizované realokace jednotlivých ...
  • Osadníci z Katanu 

   Malý, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   Cílem předložené práce je převést známou deskovou hru Osadníci z Katanu do podoby počítačové hry pro dva až čtyři hráče pro hraní přes počítačovou síť. Nejprve jsou podrobně rozebrány aspekty deskové hry, které musí ...
  • Paintball 3D pro platformu Symbian 

   Míšek, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
   V bakalářské práci se zabývám konstrukcí počítačové hry vyžadující prostorové vykreslování v reálném čase, s předpokládaným nasazením na mobilních telefonech s operačním systémem Symbian. Jsou zde popisovány techniky ...
  • Parallel Processing of Huge Astronomical Data 

   Haas, František (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 5. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá analýzou a implementací algoritmu náhodných lesů. Náhodné lesy jsou algoritmem strojového učení pro klasifikaci dat. Cílem práce je implementace náhodných lesů pomocí technologií paralelního ...
  • Peer-to-peer síť pro decentralizované uložení souborů a distribuované zpracování úloh 

   Mirbauer, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Peer-to-peer sítě umožňují implementaci aplikací s vysokým výkonem, škálo- vatelností a odolností proti výpadkům. Aktuálně nejrozšířenější sítě jsou větši- nou jednoúčelové (např. file-sharing) a často postrádají zabezpečení ...
  • Podpora návrhových vzorů ve vývojových prostředích 

   Šindelář, Štěpán (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Návrhový vzor je popis komunikujících objektů a tříd, které jsou přizpůsobeny tak, aby řešily obecný návrhový problém v konkrétním kontextu. Hlavním cílem návrhových vzorů je dosáhnout znovu použitelnosti a flexibility ...
  • Portál pro online průzkum trhu 

   Dolejš, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   Předložená diplomová práce pojednává o vzniku portálu pro online průzkumy trhu. Sleduje analýzu stěžejních témat stejně jako následný návrh portálu, popisuje implementační detaily a ověřuje výkonnost výsledného portálu ...
  • Procesní modely sémantického webu 

   Podzimek, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Cílem práce je prozkoumat možnost použití procesních modelů ve světě sémantického webu a rozšířit tak využití informací získaných v sémantickém webu. Primárně se předpokládá, že tento program doplní o užitečné funkce ...
  • Profiler jazyka C# 

   Cicko, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 8. 9. 2008
   Programovací jazyk C# poskytuje silné jazykové prostriedky a pritom je velmi jednoduché sa ho naucit. Spolu s platformou .NET Framework umožnuje rýchlo a pohodlne vyvíjat programy. Avšak jeho použitie ešte nezarucuje ...
  • Semantics Detection in Partially Structured Sources 

   Suchan, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Obsahem této práce je porovnání možností analýzy strukturovaných zdrojů dat, jako jsou emaily či HTML stránky. Práce se zaměřuje na praktické zhodnocení společných znaků těchto dokumentů, které lze využít k analýze, extrakci ...
  • Sémantická personalizace 

   Koudelka, Václav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
   Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat nástroj v podobě frameworku, který bude určen pro webové tvůrce a měl by umožňovat metody personalizace v rámci libovolné webové aplikace. Framework bude získávat ...
  • Static data flow analysis for Java programs 

   Mečiar, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   This thesis proposes a methodology for an acquisition of dependencies between outputs and inputs in Java programs by using static program analysis on bytecode of Java programs. JaBSSA methodology designed by the author is ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV